Snart kommer den mobila återvinningscentralen till Näsbydalskolan

Söndagen den 21 mars kl 11.00-14.00 besöker den mobila återvinningscentralen Näsbydalskolan.

Det är ett bra tillfälle för hushåll att lämna grovsopor, farligt avfall, elavfall upp till en storlek av en mikrovågsugn m.m samt saker som är hela till återbruk exempelvis mindre möbler, kläder etc. Böcker till återbruk tas inte längre emot.

Den mobila återvinningscentralen tar emot mindre mängder avfall – större mängder och släpkärror hänvisas till Hagby återvinningscentral.

Schema och mer information hittar ni även här (schemat uppdateras löpande på hemsidan, nästa stopp vid Näsbydalskolan är 24 oktober)

I den bifogade PDFen ser ni var den mobila återvinningscentralen kommer vara placerad.

Arbeta i styrelsen

Torsdagen den 20 maj kl 18.30 är det årsstämma i vår bostadsrättsförening.

Vår bostadsrättsförening, Brf Roslagskulle, ägs och drivs av alla oss som bor här. De som sitter i styrelsen gör det på sin fritid. Styrelsens medlemmar ser till att vår förening sköts på bästa möjliga sätt. Styrelsen gör detta på uppdrag av alla oss som bor här. Det är vid årsstämman som styrelsen får sitt uppdrag och det är då vi alla är med och beslutar om det kommande året.

Det viktigaste uppdraget styrelsen har är att skapa en långsiktigt stabil förening.

Stabiliteten uppnås genom att ha en god ekonomi, att vi sköter om vår fastighet på bästa möjliga sätt och på att vi som bor här trivs och mår bra.

Varje år väljs medlemmar in i styrelsen, i år är inget undantag. Så nu söker vi dig som vill engagera dig för vår gemensamma förening under det kommande året.

Alla är välkomna att anmäla sitt intresse. Extra intressant just nu är det om du är kunnig inom juridik, bygg, el VVS eller värme och ventilation.

Fundera på om du kan tänka dig att engagera dig för din fastighet och ditt boende!

Vår styrelse fungerar mycket bra, de flesta nuvarande medlemmarna vill sitta kvar även nästa år men vi behöver ändå välja in nya medlemmar.

Så fundera på om det inte är dags att du engagerar dig för ditt boende! Det är kul och lärorikt, samtidigt som du får en ökad insikt i hur vår fastighet sköts.

Kontakta oss i valberedningen om du vill engagera dig eller om du har frågor.