När du mailar styrelsen

E-mail är ett väldigt bra sätt att kommunicera med styrelsen. Något som skulle förenkla för oss, är om du kan ha med lite information, så att vi bättre kan få en överblick och samlad information. Det vi vill att du bifogar är:

*För- och efternamn
*Telefonnummer
*E-mailadress
*Adress
*Lägenhetsnummer, gärna både det 3- och fyrsiffriga då det står olika i olika register.