Senaste nytt

På denna sida presenteras de senaste nyheterna till föreningens medlemmar från styrelsen.

Nytt förfarande för beställning av nya nycklar

2016-07-07

Boende i Brf Roslags Kulle beställer nya nycklar via Täby Danderyd lås (bredvid ICA Näsbydal). Ta med befintlig nyckel samt utdrag ur lägenhetsregistret som visar ägandeskap. Utdraget får högst vara 1 månad gammalt.

Vid nytt ägande fungerar överlåtesedokument eller likande som visar på ändrat ägandeskap. Detta dokument får högst vara 2 månader gammalt.

Hjälp med getingbo eller ohyra

2016-07-05

Föreningen har avtal med saneringsfirman Nomor AB via vårt försäkringsbolag Varia.  Om du har problem med t ex getingbo eller annan ohyra som du vill ha hjälp med att avlägsna ringer du till Nomor på 0771- 12 23 00 och uppger föreningens försäkringsnr. 775873 hos Varia samt vilken adress och lägenhet det gäller.

Offert fönsterputs under juli månad

2016-06-30

Föreningen har tagit in offert för fönsterputs som alla vi medlemmar har möjlighet att ta del av.

Följande moment ingår i en fönsterputs:

 • professionell fönsterputs
 • fönsterputs av upp till 4-sidor
 • fönstren blir fria från stänk och smutsränder
 • avtorkning på kanter och där vatten har hamnat
 • alla medel och redskap
 • kvalitets- och nöjd-kund-garanti

Arbetet utförs under juli månad.

För dig som ej har möjlighet i juli kommer tillfälle även ges efter semestrarna.

Intresserad?

 1. Kontakta Service Lösningar för att boka in den dag och tid som passar dig.
 2. Hänvisa till vår offert nedan som boende i Brf Roslags Kulle.

Service Lösningar i STHLM
08-12451995 eller 0709406974
info@losningar.se
www.losningar.se

Objekt Tjänst Pris
Lägenhet 2 ROK Fyrsidig fönsterputs 480 kr ex moms (300 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Lägenhet 3 ROK Fyrsidig fönsterputs 560 kr ex moms (350 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Lägenhet 4 ROK Fyrsidig fönsterputs 640 kr ex moms (400 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Lägenhet 5 ROK Fyrsidig fönsterputs 720 kr ex moms (450 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Liten balkong halvglas Tvåsidig fönsterputs 400 kr ex moms (250 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Liten Balkong helinglasad Tvåsidig fönsterputs 560 kr ex moms (350 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Stor balkong halvglas Tvåsidig fönsterputs 480 kr ex moms (300 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Stor balkong helinglasad Tvåsidig fönsterputs 640 kr ex moms (400 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Stor balkong helinglasad inkl. tak Tvåsidig fönsterputs 1280 kr ex moms (800 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Extra vid behov
Karmtvätt 32 kr ex moms/ fönster (20 kr efter Rut-avdrag)
Bort tagning av kalk 280 kr ex moms per timme (175 kr per timme efter Rut)

Arbete på fasader i vår grannförening

2016-06-22

IKANO informerar om att det kommer påbörjas reparation av fasaderna i vår granförening Brf Näsbykulle. Arbetet kommer ske v 24-35 och kommer stundtals vara störande. Vi ber er därför om förståelse för detta arbete.
Har ni funderingar kring arbetet, hör av er till Tony Fjällström, IKANO Bostad produktion, 010-33 04 232.

Gräs- och trädgårdsavfall

2016-06-21

HSB sköter på föreningens uppdrag de gemensamma ytorna inklusive träd och buskar samt de växter i urnor/lådor som står vid respektive uteplats. Gräsklipp får ligga kvar som gödning. HSB tar bort övrigt avfall. Ingen uppsamling eller kompostering finns inom området.
Lägenhetsinnehavare som sköter sina gräsytor och växter uppmanas att själva ta bort avfall till Hagby, alternativt vid mindre mängder slänga i soporna.

Ej tillåtet med koleldad grill

2016-06-21

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda koleldade grillar vare sig på balkongerna eller på annan plats. Vid grillning utomhus använder vi el- eller gasolgrillar.

Protokoll föreningsstämma Brf Roslags Kulle 2016

2016-06-18

Ökad säkerhet i garaget med kameraövervakning

2016-06-18

Skadegörelse och stöld har skett i flera bilar i vårt gemensamma garage. För att förbättra säkerheten och se till att minimera risken för att detta ska hända igen har vi gått igenom flera lösningar.
Vi har tillsammans med Brf Näsby Kulle beslutat att införa kameraövervakning i vårt garage för att öka säkerheten. Inspelning kommer endast sparas viss tid och spelas därefter automatiskt över av ny inspelning. Skyltar som informerar om att vi övervakar garaget med kamera kommer sättas upp och övervakningsanmälan inkommer till länsstyrelsen inom kort.

Intresseförfrågan om större stensatt yta vid egen uteplats

2016-06-08

Denna intresseförfrågan vänder sig till dig som bor i markplanet.

En lägenhetsinnehavare har uttryckt intresse för att, på egen bekostnad, utvidga den stensatta ytan utanför vardagsrummet till att även omfatta den gräsbelagda ytan direkt utanför lägenheten.

Föreningens styrelse är positiv till detta och har av Ikano fått reda på att det låter sig göras med hänsyn till vad som ligger ovanpå garagetakets försegling. Om flera lägenhetsinnehavare är intresserade av detta så är föreningen beredd att upphandla material och arbete gemensamt, för genomförande början på hösten. Kostnaden fördelas då på lägenhetsinnehavarna efter lämplig nyckel. Vi ser detta som ett engångstillfälle.

Är du intresserad? Anmäl då detta till styrelsemedlemmen torkel.norda@gmail.com

Sista dag för intresseanmälan är måndag 15 augusti.

Pågående översyn av värme- och ventilationssystemet

2016-06-06

Som en följd av vinterns problem, klagomål och undersökning av vårt värme- och ventilationssystem pågår under Ikanos ledning en total översyn av systemet, kvalitetsmässigt att jämföra med en omprojektering. Projektets analysfas är klar, utvärdering av åtgärder pågår och efter semestrarna kommer åtgärder och injusteringar att göras. Injusteringarna kan komma att beröra varje lägenhet. Projektet avslutas genom att Ikano gör en s.k. OVK – obligatorisk ventilationskontroll, som ska göras med viss regelbundenhet. Dessutom kommer Ikano att göra en utbildande överlämning till bostadsrättsföreningens styrelse samt till vår serviceleverantör, HSB.

Vårt system är komplext. Vi har luftburen värme med värmeåtervinning, kompletteringsvärme med fjärrvärmedriven värmeväxlare per lägenhet samt vattenburen golvvärme för lägenheterna direkt ovanför garaget. Luftvärmeväxlarna lämnar alltid 21 grader som uttemperatur, vilket är bra vid kalla och regniga dagar, men systemet saknar kylning när uteluften är varmare. 

Fjärrvärmesystemet stänger av cirkulation så fort utetemperaturen stiger över 15 grader. På vintern ger lägenhetens fjärrvärmedrivna värmeväxlare ett betydande värmetillskott, vi kan endast marginellt justera denna med termostatet i lägenheten. Denna har ingen funktion som ”stänger av” värmen.

Målet för Ikano är att systemet ska fungera bra men också vara energieffektivt. Injustering kommer ske för varje trapphus luftvärmeväxling, värme- och ventilationsflödet till varje lägenhet samt inom lägenheten.

Systemet ställer automatiskt om mellan vinter och sommar men ska kontrolleras inför vintern och sommaren. Luftfilter ska bytas vid behov m.m.

På sommaren finns alltså ingen kylning. En lägenhetsinnehavare kan inte stänga av värmen, det sköts automatiskt. För den enskilde återstår att vädra.

Förlorat din nyckelbricka?

2016-06-01

Det är viktigt att du rapporterar till styrelsen om du har förlorat din nyckelbricka. Då kan vi spärra den så att ingen obehörig kommer in. Maila till brfroslagskulle@gmail.com

Andrahandsuthyrning

2016-06-01

Vid andrahandsuthyrning ber vi dig skriva ut och fylla i dokumentet ansökan om andrahandsuthyrning. Skicka ansökan tillsammans med kreditupplysning på den som önskar hyra till HSB, som i sin tur kontaktar styrelsen. Kontaktuppgifter till HSB finns här: HSB Ekonomisk förvaltning

Ägarbyte

2016-06-01

Kontakta vår ekonomiska förvaltare HSB för all dokumenthantering vid ägarbyte. Kontaktuppgifter till HSB hittar ni här: HSB Ekonomisk förvaltning

Mallar att ladda ner

2016-03-23

Här finns mallar för fullmakt samt motion till föreningsstämma att ladda ner:  Dokument

Kallelse till tvåårsbesiktning mark & tak

2016-03-15

Föreningen har fått följande information från Ikano:

“Kallelse till tvåårsbesiktning mark och tak brf Roslagskulle. Besiktningsman är Jan Thorsell från Byggnadsverket i Stockholm AB. Besiktningsdatum är satt till 18-19 april 2016. Kallade är Thomas Fransson, Frentab AB (mark) samt Ane Hellström, Icopal entreprenad AB (tak)
Besiktningen kommer att äga rum enligt följande:

Takbesiktning måndagen 18 april 08.00-11.00 Näsbylundsvägen 16, Täby

Markbesiktning måndag 18 april 12.00- 15.30 Näsbylundsvägen 16, Täby

Uppehåll för lunch 11.00-12.00

Mvh
Henry Elb
Aftersales coordinator”

Stenar i hisspåren

2016-03-08

Torka av fötterna på mattan när du går in genom porten. Om du ser stenar i hissen eller i dörrspåren i hissen, ta bort dem. Ligger stenarna kvar så kan dörrarna fastna, och då får vi betala 6500:- för varje besök av Schindler för att ordna detta. Fortsätter det här att hända i motsvarande omfattning måste vi tyvärr höja avgiften för att täcka den här väldigt onödiga kostnaden.

Utlämning av nyckelbrickor – lite hjälp?

2016-03-08

Om det finns någon som kan ta på sig att lämna ut nyckelbrickor till alla/några i sin port, maila hemskt gärna till styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com så ordnar vi det!

Värme/kyla i lägenheter

All felanmälan som rör värmen ska anmälas till Ikano eftermarknad 010-330 42 20 eller eftermarknad@ikano.se eftersom de ska stå för den kostnaden. Ska alltså inte anmälas till HSB som fakturerar föreningen för alla sina utryckningar och som vi då gemensamt får betala för.

Om Tvåårsbesiktningen

2016-02-15

Tvåårsbesiktningen utförs av Ikano och besiktningsmän och är varje ägares/medlems skyldighet att ansvara för. Det är Ikano som bestämt dagar och tider och vad som gäller krig detta, styrelsen är inte inblandad.
Vår systerförening, Näsby kulle, har haft sin tvåårskontroll och på tips från dem skriver vi detta. Var noggrann med att be Ikano om att allt som sägs eller bestäms under besiktningen ska återges och verifieras skriftligen till ägaren/medlemmen. Man ansvarar alltså själv för sin besiktning, vad som sägs där och vad som eventuellt ska göras efter den. Besiktningen av gemensamma delar i huset såsom parkering m.m tar styrelsen ansvar för och går med runt på.

Kontroll av värmeanläggning – Meddelande från Ikano

2016-01-24

Vi kommer att utföra en kontroll av värmeanläggningen den 26-28 januari. Vi kommer då kontrollera funktion på värmecentralen och mäta temperaturen i lägenheterna och allmänna utrymmen. Allt för att få en effektiv värmeanläggning, med jämnt fördelad värme. Det är viktigt att vi kommer in i många lägenheter för att få ett så bra resultat som möjligt. Vill påpeka att kontrollen utförs för er skull. I några av lägenheterna kommer vi att lägga ut loggar som mäter temperaturen under en vecka. OBS! Gäller inte alla lägenheter. Loggen är liten, fyrkantig och i plast. Var vänlig och rör inte dessa loggar under hela veckan. I de lägenheter som vi har lagt ut loggar kommer vi och hämtar loggarna den 3 februari. Kan ni vara så vänlig och lägga nyckeln i tuben under perioden den 26-28 februari. Ni som har fått loggarna utplacerade, var vänlig lägg nyckeln i tuben den 3 februari.

Tackar på förhand för ett gott samarbete!

Med vänlig hälsning
Erik Andersson
010 – 330 44 56

Ikano Bostad

Uthämtning av passagebrickor – nya tider tillagda

2016-01-20

Nu har passagebrickorna kommit och det är dags att kvittera ut dem. Vi har lagt till två nya möjliga tider för uthämtning, de står i felstil i listan nedan!

Varje lägenhet får 4 passagebrickor, önskemål om eventuella extrabrickor hanteras i efterhand.

Ta med legitimation – endast ägaren av lägenheten, eller person med fullmakt från ägaren, kan hämta ut passagebrickor.

Uthämtning sker:

Datum:      Tid:      Adress:      Person:

Måndag 18/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Tisdag 19/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Onsdag 20/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Torsdag 21/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Fredag 22/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Fredag 22/1      09:00 – 15:00      Näsbyvägen 6A      Linda Kiby
Lördag 23/1      13.00 – 14.00      Näsbyvägen 6B     Pia Kron
Söndag 24/1     16.00 – 17.00     Näsbyvägen 6B     Julia Erikson

Beställning av Fjärröppnare för garage, för senare leverans, kan göras via denna länk och kostar 300 kronor per styck. De gamla taggarna kommer även fortsättningsvis fungera.

http://goo.gl/forms/hKJ3nyYJOC

Nya Porttelefoner!

2016-01-19

Steg ett är klart. I steg två kommer samma system installeras även inåt, till cyckelrum, källare och garage. Här nedan kommer lite information om det. Mer detaljer om exakta tider osv kommer sättas upp i porten inom kort!

Hantering

Dagtid kan man via porttelefonens meny ringa till lägenhetsinnehavaren genom att leta upp dennes efternamn. Man behöver då inte slå något nummer, utan porttelefonen gör det åt en.

Nattetid måste man själv slå numret till lägenhetsinnehavaren eftersom vi vill minimera risken för enkla busringningar under kväll/natt.

För att kunna öppna när man har blivit uppringd ska man trycka på * på sin telefon, då lyser det grönt vid porten och gästerna kan komma in.

Om det skulle vara så att det inte räcker med de fyra brickor man får så går det bra att maila till brfroslagskulle@gmail.com och efterfråga fler, dock kommer en liten avgift på de extra brickorna.

Portkoderna kommer vara aktiva under en period för att ha någon form av backup om brickorna skulle strula, anmäl strul till styrelsen så vi kan reda ut vad det beror på. Nycklarna kommer alltid att funka (i alla portar).

Garaget

Vi har även lyxat till infarten till garaget där man nu kan öppna med en fjärröppnare och alltså inte behöver åka fram till den lilla dosan som sitter så tokigt till.
Vill man ha en sådan öppnare så kan man beställa även dessa via brfroslagskulle@gmail.com märk mailet med ”fjärröppnare” och skriv vilket lägenhetsnummer ni har och hur många dosor som önskas.

Det går även bra via en lapp i brevlåda 1101 i port 6B om man skulle föredra det.

Dessa kostar också en liten slant men blir var persons egendom, dessa kan sedan programmeras in i ytterligare system eller helt byta system om det skulle finnas ett liknande där man flyttar in nästa gång. Alternativt kanske den som flyttar in efter vill köpa den.

Uthämtning av passage-brickor

2016-01-17

Nu har passagebrickorna kommit och det är dags att kvittera ut dem.

Varje lägenhet får 4 passagebrickor, önskemål om eventuella extrabrickor hanteras i efterhand.

Ta med legitimation – endast ägaren av lägenheten, eller person med fullmakt från ägaren, kan hämta ut passagebrickor.

Uthämtning sker:

Datum:      Tid:      Adress:      Person:

Måndag 18/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Tisdag 19/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Onsdag 20/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Torsdag 21/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Fredag 22/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Fredag 22/1      09:00 – 15:00      Näsbyvägen 6A      Linda Kiby
Lördag 23/1      13.00 – 14.00      Näsbyvägen 6B     Pia Kron
Söndag 24/1     16.00 – 17.00     Näsbyvägen 6B     Julia Erikson

Beställning av Fjärröppnare för garage, för senare leverans, kan göras via denna länk och kostar 300 kronor per styck. De gamla taggarna kommer även fortsättningsvis fungera.

http://goo.gl/forms/hKJ3nyYJOC

Värmetrassel

11/1-16

Några av oss har problem med för låg värme i lägenheterna.
Nu finns ett formulär här att fylla i så att vi kan få en samlad bild: formulär

Passagesystemet snart installerat

23/12-15

Passagesystemet är som ni kanske sett, på gång och kommer snart tas i bruk. Alla kommer få fyra brickor per lägenhet till att börja med. Extra brickor samt fjärröppnare för garaget kan beställas genom detta formulär: http://goo.gl/forms/x3fHV0qnRr

Fjärröppnaren är inget som är strikt nödvändigt, det gamla sättet kommer fortfarande att fungera. Men med fjärröppnaren kan man så klart öppna från lite längre avstånd, och utan att köra upp bredvid stolpen först.

Extra förråd tillgängliga

23/12-15

Vi har nu fått till några förrådsplatser av Ikano. Det är fem stycken förråd, gallerburar, i undre våningen i garaget. Först till kvarn är det som gäller. Hyran är 600:-/månad och man måste hyra för minst tre månader i taget. I övrigt gäller samma regler som för övriga garageplatser.

För att hyra, maila brfroslagskulle@gmail.com och skriv parkering i ämnesraden.

Nya portkoder

23/12-15

Nu har äntligen allt klaffat, och vi har fått nya koder i alla portar. Vad koderna är har ni fått information om innan, vi kan tyvärr inte skriva ut dem här, då tappas poängen med bytet. Men det är alltså samma koder som borde ha börjat gälla från början på december, då bytet var schemalagt första gången.

Beräkningen av betalning för varmt / kallt vatten:

21/12-15

Där det står skrivet “värme” på fakturorna som du fått för januari till mars, borde det ha varit “värme och vatten”.
Schablonavgift kommer att tas bort från den 1 april och du kommer att faktureras för den faktiska vattenanvändningen.
Dvs. Från och med april 2016 kommer den faktiska användningen för varmt / kallt vatten beräknas enligt följande: Januari användning faktureras i april, användning februari faktureras maj, användning mars faktureras i juni, etc.
Om du har använt mindre än tidigare beräknat, betalar du mindre. Om du har använt mer, betalar du mer … bara rättvist!

 

Från Ikano Eftermarknad:

21/12-15

Ang värmesystemet på brf roslagskulle så har IKANO handlat upp ett konsultföretag (VÄRMEX AB), som ska gå igenom hela systemet samt injustera och kallibrera så allt fungerar som det ska. Den tänkta starten skulle vart innan jul men måste tyvärr skjutas fram till v. 3 (18 jan -16).

Till dess arbetet kommer igång så ber vi er i föreningen att kontakta Ikanos eftermarknad om det skulle bli akut problem med värme/kyla. Ni når oss på 010-330 42 20 eller eftermarknad@ikano.se

Vi ber om ursäkt för förseningen.

God Jul och Gott Nytt år

Henry Elb och Per Ottosson

Uppdatering: Info till porttelefon, enklare!

11/12-15

Just nu håller vi på att installera ett passagesystem med porttelefon för Brf Roslagskulle. För att detta ska fungera smidigt behöver vi få in lite uppgifter av er medlemmar.
Det kan du nu lämna genom detta formulär: FORMULÄR

Styrelsen på Facebook

8/12-15

Styrelsen har ingen officiell närvaro på Facebook. Det finns en grupp som många medlemmar är med i, men den ska alltså inte användas för felanmälan, och den går inte att förvänta sig eller kräva att styrelsen svarar i. Styrelsemedlemmar som syns där agerar som privatpersoner som vill diskutera sitt boende, precis som alla andra. Maila oss gärna på brfroslagskulle@gmail.com däremot, så svarar vi.

Ny ekonomisk förvaltning

8/12-15

Då föreningen byter leverantör av kameral förvaltning från Frubo till HSB så upphör de autogiron och kopplingar till e-faktura som nu finns till Frubo. Vill man starta upp ett nytt autogiro till HSB så använder man blanketten ”medgivande” för detta ändamål. Den delas ut till alla senare i veckan. Vill man koppla på e-faktura så gör man det som vanligt från sin internetbank. HSB är kontrakterad av föreningen från och med 1/1 2016.

Individuell mätning

8/12-15

Vi kommer införa individuell mätning av kallvatten, varmvatten och värme för alla lägenheter i början av 2016. Dels för att synliggöra hur mycket man faktiskt gör av med, dels för att det kommer bli rättvisare för de som gör av med mindre, att faktiskt bara betala för sin egen förbrukning, samt att det blir möjligt att påverka sina egna utgifter genom att ändra sin förbrukning. Tidigare har det bara varit en schablonavgift.

Vi kommer dela ut lappar med inloggningsuppgifter till MinoWeb denna vecka. De är personliga, kolla gärna så att lägenhetsnumret stämmer med var du faktiskt bor. Där kan du själv kontrollera din förbrukning. Det är inget du måste göra dock, avläsning sköts av Minol och faktura kommer som vanligt.

Hej Boende i Brf Roslagskulle (de höga husen)

3/12-15

Just nu håller vi på att installera ett passagesystem med porttelefon för Brf Roslagskulle. För att detta ska fungera smidigt behöver vi få in lite uppgifter av er medlemmar.
Det kan du lämna genom detta formulär: FORMULÄR

Restriktioner för rökning och påverkan på ventilationssystemet

26/11-15

Då föreningens värmesystem är luftburet sprider sig röklukt mellan lägenheterna via värme- och ventilationssystemet. Det är därför  förbjudet att röka i köksfläkten. Vänligen notera att det under inga omständigheter får monteras någon annan fläkt eller liknande applikation som påverkar ventilationssystemet i lägenheterna, oavsett rum. Detta då hela föreningen har ett gemensamt
ventilationssystem och en lägenhet kan orsaka ventilationsproblem för hela fastigheten. Av den anledningen kan även kontinuerliga inspektioner av ventilationssystemet förekomma för alla lägenheter.
Inte heller rökning på balkonger eller uteplatser rekommenderas då rök mycket lätt tar sig in i lägenheten, eller närliggande lägenheter då fönster eller dörrar är öppna.
För allas trevnad, samt av hänsyn till barnen som vistas på innergården Brf Roslagskulles gemensamhetsyta (innergården) ser vi gärna att boende och besökare till medlemmar i Brf Roslagskulle inte röker på våra gemensamhetsytor. Rökare hänvisas till motsatt sida av huset (Näsbyvägen samt Näsbylundsvägen) där inga balkonger är placerade, samt till ett nödvändigt avstånd
från byggnaderna för att inte rök ska ta sig in genom fönstren.

Nya portkoder

23/11-15

Vi har haft problem med obehöriga i trapphusen (barn som busar, inget läskigare än så), så därför kommer vi byta portkoder från och med den första december.  Alla portar kommer få en egen kod, och lappar ska finnas i alla era brevlådor med information om alla nya portkoder.

Åtgärder gällande badrumskakel

23/11-15

Från Ikano:
Detta gäller de kakelplattor som har antagit en gråare nyans efter en tids användande i duschen. Man har efter en grundlig undersökning av keramiken, fästmaterialet och fogningen, kommit fram till följande slutsats:

Vid kakelsättningen kan det i vinkeln golv/vägg uppstå små springor i fästmaterialet, där små mängder vatten kan dröja sig kvar innan avdunstning, och som då absorberas av keramikgodset i kakelplattan. Detta fenomen gör att kakelplattan antar en gråare ton innan den kvardröjande (minimala) vattenmängden avdunstar. Då duscharna används så gott som dagligen hinner inte kakelplattan helt torka ut innan nytt vatten tillförs. Enligt undersökningen så återgår kaklet till sin ursprungliga nyans när duschen inte använts på 5-6 veckor.

Den åtgärd som kommer att utföras i ert badrum är enligt rekommendation att kratsa ur fogarna mellan de gråa kakelplattorna resp golvfogen i golv/väggvinkel. När fogen är borta  så kopplar vi in en avfuktare under tre dagar, som koncentreras till duschutrymmet. När kaklet torkat ut så injekterar kakelsättarna en cementbaserad massa som fyller ut de små ”fickorna”, så ingen fukt kan sugas upp av keramikgodset. När injekteringen är fullgjord så  fogar man kaklet och avslutar åtgärden.

Eftersom åtgärden innehåller en avfuktare under tre dagar, (duschen får inte användas) så vore det bra om vi tillsammans med er kan planera in åtgärden vid ett tillfälle då ni är bortresta, eller har möjlighet att bo på annan ort, eller kanske kan duscha på  jobbet/gymmet. Badrummet går att använda i övrigt, det är bara duschhörnan som ockuperas.

Åtgärderna planeras att ta sin början fr o m mitten på januari -16.

Sista (?) uppdateringen om låsbytet

15/11-15

Nu när alla lås är bytta (privata, portar, förråd, cyckelrum etc) så ska alla gamla nycklar lämnas in i brf Roslags Kulles brevlåda i port 20. Nycklarna ska lämnas senast den 22:a November. Den 23:e lämnar vi in dem till Täby Lås.

Har du fler än fem nycklar och vill fortsätta ha det så läs nyheten nedan hur du får tag i fler.

Om någon fortfarande inte har fått sitt/sina lås bytta så behöver ni kontakta Täby Lås direkt. De nya låsen kostar inget, men Täby Lås kommer att debitera för sin tid.

Extra nycklar efter låsbytet

6/11-15

De boende som har extra nycklar behöver följa denna process för att få nya extra nycklar efter låsbytet.

 1. Skriv ut följande dokument (Extranycklar)
 2. Gå till nyckelansvarig i Styrelsen (Filip Marzuki, Näsbylundsvägen 16 plan 1) och få dokumentet påskrivet.
 3. Ta med dokumentet till Täby Danderyd Lås så beställer de extranycklarna.

Meddelande från Dorma ang. Låsbyte

Hej alla.

Nu har vi satt igång med utbytet och då har det uppstått ett antal frågor från de boende. Några har ringt mig under helgen och varit oroliga. Tyvärr så har jag bara kunnat hänvisa till styrelsen för BRF´n för jag har inte haft koll på i vilken ordning på trapphus och dylikt.
Och vi måste vara väldigt strikta med att låsmontören måste få bestämma ordning för hur de skall utföra utbytet i de olika trapphusen, de kan inte rusa runt och byta bara för att de boende kommer och rycker i dem. Det är en kvalitets- och säkerhetsfråga. Allt måste ske enligt en viss ordning , plus att vi kommer erbjuda en uppsamlingsdag för dem som missat eller på nått annat sätt inte fått bytet utfört.

Kan man då inte fixa det den dagen, så får man betala utbytet själva. Dvs kontakta TBD lås och beställa jobbet av dem.

Men en fråga som uppkommit är extra nycklar. Dvs de som köpt extra nycklar till de gamla låsen.

Det som vi kommit överens om med TBD lås är följande.

Alla får i första läget 5 nycklar, vilket är extra många mot vad man normalt brukar få. Men för de boende som har köpt ut extra nycklar så får de gå ned med de gamla nycklarna till TBD lås och lämna in dem så får TBD lås fräsa nya nycklar till dem.

Exempel har man idag 7 nycklar så kommer man således få 2 till om man lämnar in de gamla till TBD lås.

Det kommer vi kunna fixa inom nån vecka eller två på grund av licenser, TBD lås har idag inte licens för vårt RS8 system så de kan inte fräsa nycklar samt att de inte har nyckelämnen på lager. Vi skall skicka ämnen så fort vi kan..

Med vänlig hälsning
Peder Karlsson
Försäljningschef Installatörer

Gamla Nycklar

Behåll de gamla nycklarna i två veckor. Om ca två veckor ska alla gemensamma dörrar också ha fått sina lås bytta, och då kan alla gamla nycklar lämnas i vår brf-brevlåda i port 20. Vi skriver här igen när det är dags.

Arbete rörande passagesystem

Under vecka 45 påbörjas arbete med att uppgradera vårt passagesystem, alltså alla portar, dörrar till garage etc.

Bakgrund

Vid flera tillfällen har vi hittat obehöriga personer som inte har några anledningar att vara i området och i byggnaden. Därför kommer vi att uppgradera vårt passagesystem till ett mycket säkrare system. I samband med detta önskar vi förbättra användarvänligheten. Det blir alltså inga koder att behöva komma ihåg, man behöver heller inte gå ner till porten för att släppa in gäster.

Vi har även haft önskemål från de boende att lättare komma åt våra cykel och barnvagnsrum. Vi installerar därför dörruppställare med tidsspärr.

Åtgärdsbeskrivning

Vi kommer att installera porttelefoner med funktionalitet att öppna ytterdörren via telefon vid uppringning.

Det kommer även införas brickor för inpassage till våra trapphus och garaget. Vi kommer kontakta er för utdelning av brickor till varje lägenhet.

Till garaget kommer det även att installeras öppnare via radio. Det innebär att man kommer kunna skaffa en öppningsdosa för att öppna garageporten inifrån bilen. Kontakta styrelsen om ni är intresserade av att skaffa en sådan.

Låsbyte

Dorma meddelar att de troligen kommer starta högst upp i varje trappuppgång.

Utredningen gällande kakelplattor i badrum

Utredning ang. de mörkare kakelplattorna i badrummen på brf. Roslagskulle, som hanterats av keramikkonsult Åke Brannestål, är klar. Hur man på bästa sätt åtgärdar kaklet är ännu inte klarlagt, utan utreds än, i samarbete med BKR byggkeramikrådet.
Utredningen visar att problemet är av estetisk karaktär, vilket inte ger någon försämring i konstruktionens funktion, mer än till utseendet. Det föreligger alltså ingen risk för fuktskada.

När BKR är färdiga med framtagandet av hur man kan åtgärda kakelplattorna så återkommer vi med en utförandeplan omgående.
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig, Henry, eller chefen för Ikano eftermarknad, Jan-Eric Andersson 010-330 40 93. jan-eric.andersson@ikano.se

Låsbyte – Datum klara

Nu har vi fått datumen när Täby Lås kommer och byter ut låsen på våra dörrar så att vi kan få nya, stabila, hårda nycklar till slut.

Kan du inte vara hemma datumet det här gäller, vänligen lämna din nyckel hos någon granne som är hemma och meddela Täby Lås detta genom en lapp med kontaktinformation till den personen på din ytterdörr. Det finns även en möjlighet att lämna din nyckel i servicecylindern i din dörr. Kontakta brfroslagskulle@gmail.com om du vill göra så. Tänk dock på att då kommer du inte komma in genom ytterdörren när du kommer hem den dagen, utan då måste du få tag i någon i styrelsen först.

Behåll de gamla nycklarna tills även alla lås till portar, garage, cykelrum och liknande är utbytt.

Om du har gjort fler nycklar så kan du ta med dem till Täby Lås och få dem utbytta.

Arbetet kommer starta kl 08.00 på följande datum:

Port 16 – 2/11
Port 18 – 3/11
Port 20 – 4/11
Port 22 – 5/11
Port 6A – 9/11
Port 6B – 10/11

Offert på tak till balkong

Vi har nu fått in offert på balkongtak för de som bor högst upp. Två olika, för de olika storlekarna på balkonger.
Stor: Offert dat 2015-09-07 stor
Mindre: Offert dat 2015-09-07

Låsbyte

Leverantören av våra lås och nycklar har inte lyckats få tag i ämnen att göra nya hårda nycklar av, så de kommer lösa det hela genom att byta ut alla lås och nycklar i våra fastigheter. Alltså även våra ytterdörrar till lägenheterna. Det här kommer att ske under v 45 och 46. Mer information kommer senare, men om du vet med dig att du inte kommer vara hemma, försök få tag i någon granne eller bekant i närheten som kan vara tillgänglig när de ska byta ut just sitt lås.

Kan de inte komma åt din lägenhet av någon anledning så kommer du tyvärr bli fakturerad för hantverkskostnaden när de måste skicka hit någon igen.

Bygglov klart

Nu har bygglovet för balkonginglasningen äntligen gått igenom, och Lumon kan fortsätta arbeta på det hela.

Information från Lumon

“Vi på Lumon vill informera lite hur läget med vårt gemensamma projekt ser ut.
Själva bygglovet har blivit försenat då kommunen har mycket att göra och det tar tid att få sina bygglov att gå igenom. Nu är semester perioderna över dock och det kan antas att bygglovet ska vara närstående.
Självklart så skjuts tiden då ni senast måste bestämma er för om ni vill ha inglasning upp, jag kommer att kontakta alla på intresselistan som inte har blivit kontaktade än för att kunna färdigställa allt arbete så när bygglovet kommer så går beställningarna iväg direkt.
Ni högst upp med tak, vi väntar fortfarande på kontakt ifrån Bentech men jag tror att de har samma problem med mycket folk på semester, på samma sätt som kommunen har haft problem. Jag förväntar mig att kunna skicka ut en offert på era tak redan nästa vecka.”

Sänkning av garagehyra

2015-08-23

Från och med den första oktober kommer avgiften för garage sänkas till 600:-/månad och avgiften för parkeringsplats ute kommer att bli 300:-/månad.

Byte av förvaltning

2015-08-23

Från och med den första augusti har vi bytt teknisk förvaltning till HSB. Detta inkluderar städningen. Från och med den första januari kommer det även att inkludera den ekonomiska förvaltningen. Vad det innebär för dig som bor här är att det finns nya kontaktuppgifter på anslagstavlan i varje port. Garantifrågor ska fortfarande skötas av Ikano Eftermarknad som vanligt. I fall där gränsdragningen inte är uppenbar, kolla med Ikano först.

Cykelförvaring

2015-08-23

Flera av cykel/barnvagnsrummen är överfulla. Använd gärna det rummet som finns i 6B, det är stort och har plats för många fler.

Sopsorteringsrummet

2015-08-23

Sopsorteringsrummet/miljörummet fungerar inte alls bra i nuläget. Vänligen läs igenom detta och fundera på om du kan sköta din sopsortering bättre.

1. Lägg aldrig något på golvet. De som hämtar sopor tar inte detta.
2. Släng inte saker i hopknutna påsar. De som hämtar soporna ser inte om det är rätt sorterat, och slänger ut dem.
3. Släng inte plastpåsar i andra kärl än de för plaståtervinning.
4. Saker som inte har något kärl, t.ex trä, kan inte lämnas i vårt sopsorteringsrum. Rätta platsen för den typen av sopor är Hagbytippen.

Blir det inte bättre kommer styrelsen bli tvungen att göra något drastiskt, t.ex stänga sopsorteringsrummet under en period.

Gräsklippare

2015-08-23

Vi kommer att köpa in lite gräsklippare och andra användbara trädgårdsverktyg. Mer info om detta kommer senare.

Insynsskydd

2015-08-23

Styrelsen har beslutat att tillåta insynsskydd på sidorna för de som inte har. Det ska då vara en standardlösning med samma tillverkare som har gjort de spaljéer som redan finns på plats, fast max 1,65 meter höga. Är du intresserad av detta, maila vänligen styrelsen: brfroslagskulle@gmail.com

Plantering av växter

2015-05-31

Växterna i betongklossarna är tänkta att utgöra lite insynsskydd. En del har bytt ut växterna utanför sin egen uteplats, och det är helt ok. Tänk på att sköta om dem, och maxhöjden är 150 cm från marken. De får heller inte nå utanför betongklossen utåt mot gångvägen. I övrigt är det ganska fritt fram. Notera dock att det tyvärr inte är ok att plantera större växter direkt på marken. Jordlagret är inte så tjockt, och deras rotsystem kan skada garagetaket.

Trivselregler

2015-05-24

Bifogar nedan ett uppdaterat dokument med trivselregler efter ändring av regler för spikning och borrning så att regler för söndagar överensstämmer med reglerna för lördagar.

Trivselregler för Brf Roslags Kulle

Balkonginglasning

2015-05-24

Sedan förra året har Styrelsen arbetat för att göra det möjligt att glasa in Balkongerna.En leverantör är vald för konstruktionerna och vi väntar på att bygglovet från kommunen godkänns inom kort. Vi väntar oss att få OK från kommunen senast 1:a juli. Därför kan ni nu fundera over om det är något som ni vill ansöka om.

Intresse/ansökan skickas till brfroslagskulle@gmail.com

Inglasningslösningen kan ni läsa på mer om på http://www.lumon.se/

Priser för inglasningen varierar med hur manga anmälningar vi får. För detaljer gällande de olika prisförslagen så rekommenderar vi att ni ser på den offert som  bifogas nedan.

Nedkortad offert Brf Roslags Kulle – låg

Procedur för andrahandsuthyrning

2015-05-06

Före godkännande kan ges så måste medlemmen ta en kontroll av UC på den som ska hyra. Det rekommenderas att man informerar den som ska hyra att det kommer att tas ett utdrag på UC så att de är medvetna om det innan det görs. De bör även få veta att tillstånd om andrahandsuthyrning endast ges för som längs 1 år åt gången. Innan utgånget datum på kontraktet så måste man ha fått ett nytt tillstånd för uthyrningen,För de medlemmar som är intresserade av att hyra ut sin lägenhet i andra hand så är det nödvändigt att göra följande saker.
1: Ta ett UC utdrag på den som rum/lägenhet ska hyras ut till.
2: Fyll i den blankett som kan hämtas nedanför och vilken kommer att användas som kontrakt
2: Skicka in denna UC till styrelsen antingen via mail eller till föreningens brevlåda tillsammans med ett brev som introducerar den som ska hyra och förklarar anledningen till varför medlemmen vill hyra ut sin bostad.Skicka även in det utfyllda kontraktet.
3: Styrelsen kommer därefter att behandla ärendet och återkomma så snart som möjligt med ett beslut.

 

Produktion av  ersättningsnycklar

2015-05-04

Om du behöver beställa en ny nyckel till din bostad så ska du maila till styrelsemailen brfroslagskulle@gmail.com. Nyckeln kostar 200kr och det betalas på plats när du hämtar den, leveranstiden är 2-6 dagar efter att Täby lås får in beställningen.Det medlemmen behöver uppge är följande.
Namn
Lägenhetsnummer
Personnummer
Mobilnummer
Systemnummer på nyckeln, det börjar med DSG
Nyckelnamn som börjar med L
Hur många nycklar man behöver

Balkonginglasning

2015-04-29

Till alla medlemmar som är intresserade av at glasa in sina balkonger så vill styrelsen att ni skickar in en intresseanmälan till oss så att vi ser hur många som är intresserade samt vem. Så alla som är intresserade bedes skicka in antingen ett email eller ett brev till styrelsen var ni beskriver vem ni är samt i vilken bostad i föreningen som ni bor. Email adressen till styrelsen är som tidigare brfroslagskulle@gmail.com .Om ni vill lämna in ert intresse per brev så går även det bra i styrelsens brevlåda på näsbylundsvägen 20.

 

Angående Sågtorp 2

2015-04-29

Som nämndes på stämman så ämnar HSB uppföra nya bostäder och  företagslokaler i vår omedelbara närhet. Kommunen har även satt upp lappar på våra portat för att informera om detta men för att medlemmarna ska få en bättre ide av vad som är på gång så har ni här bifogat en powerpoint som visar protokoll med kommunens förslag samt en bild som visar var HSB ämnar uppföra dessa byggnader.

Sågtorp 2 Översiktsbild

 Städning längs Näsbyvägen

2015-04-23

Det finns en stor mängd grus och smuts längs Näsbyvägen efter vintern. Någonting som vi behöver få bort. Det är därmed beställt en städning genom HSB till förmiddagen på onsdag den 29/4. Detta betyder att vi behöver att alla som har sina bilar parkerade på Näsbyvägen ser till att bilen inte står där under förmiddagen så att HSB kan städa ordentligt. Alternativt så måste medlemmen som har bilen parkerad där se till att själv sopa ut det grus som ligger på sin plats till mitten av  vägen så att HSB kan sopa upp det när de är där.

 

Mvh

Styrelsen

Årsredovisning & förvaltningsberättelse

2015-04-23

Årsredovisningen blev på grund av sjukdom försenad och anslogs därmed inte med annan information. På grund av detta så har vi nu delat ut kopior till alla medlemmar med årsredovisning, förvaltningsberättelse samt kopior på kallelse i postboxarna.

Mvh

Styrelsen

 Kallelse till Föreningsstämma 2015

2015-04-13

Det snart dags för föreningsstämma för BRF Roslags Kulle och därför så finns här kallelse,motioner samt stadgeändringen som beslutades om på extrastämman. De kommer även att anslås.

Kallelse och dagordning – Roslags Kulle- Föreningsstämma 2015-04-28

Motioner Roslags Kulle 2015

Stadgar förslag till extra föreningsstämma Brf Roslags Kulle 2014-11-03 2 spalter

 

Mvh

Styrelsen

 

Föreningsstämma 2015

2015-02-16

I dokumentet nedan så finns information till medlemmarna i föreningen om föreningens stämma 2015. Vid ytterligare frågor eller funderingar gällande det som inte nämnts i dokumentet så bedes ni kontakta styrelsen direkt på styrelsens mailadress.

Mvh

Styrelsen

Stämma 2015 – BRF Roslags Kulle

Kontaktperson om huvudströmbrytaren går

2015-01-12

Styrelsen har till slut fått tag på den nyckel som går till skåpen för huvudströmbrytarna. Det vill säga om strömmen skulle gå och det inte är faserna i skåpet i lägenheten som slagit från så är det nu möjligt att få detta löst utan att man behöver ringa jouren.

Om detta skulle ske så bedes medlemmarna ringa till Suppleant Staffan Seving på telefonnummer 0707777164.Bemärk dock att Staffan inte kan hjälpa till med ventilation och dylikt utan framför allt med tillgång till huvudströmbrytaren vid strömavbrott.

Mvh
Styrelsen

Parkeringstillstånd

2015-01-04

Som nämnts i tidigare meddelande från styrelsen så kommer Q-Park att övervaka våra parkeringsplatser. Detta har nu kommit igång och därmed så är det viktigt att framför allt alla som har parkeringar utomhus har parkeringstillstånd som ligger synligt i rutan på bilen när ni står på er plats.

Parkeringstillstånd ska ha delats ut i brevlådan til alla som har en parkeringsplats. Se vänligen till att
lägga in detta parkeringstillstånd i bilen snarast så att ni slipper bötfällas i onödan.

Mvh
Styrelsen

Information från styrelsen

2014-11-23

Detta är ett informationsblad till föreningens medlemmar från styrelsen. Det kommer att delas ut i allas postboxar inom kort men kan även ses digitalt här.

Information till medlemmar i Roslags Kulle BRF

Trivselregler

2014-11-15

Föreningen har nu sitt första dokument gällande trivselregler. Regler som är till för att föreningens medlemmar ska trivas så bra som möjligt i sin bostad och tillsammans med sina grannar.

Detta är ett första dokument och kommer säkerligen att ändras under tidens gång. Styrelsen ser gärna att medlemmarna läser igenom dokumentet så snart som möjligt för så att alla vet vad som gäller.Om ni som medlemmar har synpunkter på reglerna eller möjligtvis förslag på nya så är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Trivselregler för Brf Roslags Kulle

Förvaring av gasolflaskor

2014-10-29

Det är vanligt att gasolflaskor läggs ner i källare för förvaring efter sommaren. Det finns dock specifika regler gällande sådan förvaring som man måste tänka på av brandskyddsskäl. Se vänligen bifogad PDF fil för detaljer.

gasolhantering

Mitt i Täby