Etikettarkiv: innergård

Anvisning kring snöröjning, snöras och istappar

På hemsidan finns nu information om hur snöröjning sköts i föreningen. Bevakning samt snöröjning sköts av externt anlitad firma. De balkonger som är inglasade och försedda med glastak behöver också snöröjas och sköts, så långt det är möjligt, av den externa firman. Om det hänger istappar från glastaket som inte kan snöröjas från det stora taket, så föreligger dock skyldighet för den berörde boende att på ett säkert sätt snarast avlägsna dessa. Boende med balkongglastak på Näsbylundsvägen 16, plan 4, måste vid behov själva ombesörja snöröjning av sitt glastak.

Var uppmärksam på när varningsskyltar för snöras och istappar står utställda på innergården. Det är då förbjudet att vistas på marklägenheternas uteplatser på ett sådant sätt att man riskerar att träffas av nedfallande snö eller is.

Boende som upplever behov av snöröjning påtalar det för styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com

Läs den fullständiga informationen på sidan snöröjning, snöras/istappar.

 

Nyhetsbrev November 2018

Luciafika med brandtema

Välkomna på Luciafika den 12 december kl 19 (fika från kl 18.30) på Scandic här bredvid! Vi kommer att ha en brandkonsult där som berättar lite om hur vi kan förbättra brandsäkerheten, både individuellt och för hela föreningen. Därutöver lite information, frågor och svar och umgänge. Kom och lär känna dina grannar!

Grus i hissdörrarna

Den allra vanligaste anledningen till att hissarna slutar fungera är för att det kommer grus i dörrspringan under hissdörren. Skrapa aldrig av skorna där, användar entrémattorna. Ser du grus som ligger där, ta gärna bort det. Städarna rensar där, men de kommer ju inte varje dag.

Kodlås i lägenhetsytterdörren

Styrelsen har fått frågor om att sätta in kodlås i lägenhetsdörrar. Det är möjligt att göra, men styrelsen och låsfirman avråder från det. Många hemförsäkringar täcker inte denna lösning, så kontrollera det noga med ert försäkringsbolag innan installation. Går det sönder kostar det i storleksordningen 20 000 kr att bryta upp dörren, byta ut eller laga den.

Grästrimmer

Det finns nu en gemensam grästrimmer att låna. Kanske ett tag kvar tills det blir aktuellt, men när det är dags finns den i cykelrummet i 6A. https://www.brfroslagskulle.se/grastrimmer-marklagenheter/

Hyra för MC-/moped-/mopedbilsplats

I samband med renoveringen av garagegolvet upprättades mc/moped- parkeringar samt mindre parkeringsplatser som kan användas för mopedbil, mindre personbil eller kanske sommarbilen? Mc/moped platserna kostar 200:-/ månad och de mindre bilplatserna kostar 400:-/månaden från och med den 1:a januari 2019. Kontakta HSB för att hyra dessa.

Ändrade städdagar

Städdagarna under vintersäsongen är numera entréer på tisdagar och ordinarie städning på fredagar.

Extrabrickor och nyckelinformation

Det går att beställa extra nyckelbrickor genom HSB. Självkostnadspriset för detta är 250 kr. Läs mer på hemsidan: https://www.brfroslagskulle.se/information/nycklar/. Ursprungligen fick varje lägenhet fem entrénycklar, fyra kodbrickor och tre nycklar till brevlådefacket. Vissa, men ganska få lägenheter har tagit ut fler lägenhetsnycklar vilket skall redogöras för vid försäljning.   

Elektroniskt nyhetsbrev

För att få denna information i mailen, gå till https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/ och skriv in dina uppgifter.

 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle
brfroslagskulle@gmail.com

Beslutsprocesser för Brf Roslags Kulle och Näsby Kulle, speciellt gemensam mark och garage

Det finns förutom föreningarnas årsmöten tre beslutande organ inom bostadsrättsföreningarna på vår Kulle:

 1. Styrelsen i Brf Roslags Kulle
 2. Styrelsen i Brf Näsby Kulle
 3. Gemensamhetsanläggningen Sågtorp GA:1, kallad GA

I GA ingår represententer från styrelserna i RK och NK. Det som ingår i GA är:

 • våra gemensamma grönområden (exakt yta finns dokumenterat på kartor, se bl a bild nedan)
 • vårt gemensamma garage (rent juridiskt står ägandet och försäkringen på RK)

Kostnader kopplade till GA fördelas enligt antal lägenheter, dvs 99+58 = 157. RK betalar 99/157 andelar av kostanderna och NK 58/157. Detta bestämdes när våra föreningar och GA bildades.

GA har möten ett par gånger om året för att hantera gemensamma frågor, dels löpande frågor och dels initiativ och behov som kan uppkomma av gemensamt intresse.

Belysning av träden på Kullen

Sedan flera år har styrelserna i Brf Roslags Kulle och Näsby Kulle, bl a via sitt gemensamma organ GA (Gemensamhetsanläggningen för mark och garage), diskuterat belysning underifrån av träden på kullen. RK har varit initiativtagare och ansett att det skulle kunna vara både trevligt och berikande för miljön. RK ville göra ett test och tog in en offert. NK, som har beslysningsmässig kompetens, ansåg att offerten var tekniskt undermålig, och fick då överta ansvaret för att driva frågan.

Planerna, som informerades om på RKs årsstämma 2017, har lett till att en installation kom på plats i augusti, vilken föranlett diverse kommentarer på Facebook. Det finns kommentarer åt bägge håll: Varför då? Varför så ful betongkloss? Varför inte på de andra träden? Varför får inte vi njuta av detta, därborta syns inget från mina fönster.

Läget är nu följande:

 • Om medlemmarna tycker om detta med belysning av träden, t ex vissa tider på dygnet, så kan anläggningen byggas ut att omfatta förslagsvis ytterligare två grupper av träd. Den fula betongklumpen kan täckas över av jord och/eller målas i en kamouflerande färg så att den inte lyser så starkt.
 • Om medlemmarna inte tycker om detta kan vi stanna vid den första etappen.
 • Kostnaden hittills motsvarar ca 300 kr per lägenhet på Kullen.

Synpunkter i frågan är välkomna till styrelsens mejl: brfroslagskulle@gmail.com

Varning för snöras

Efter det ovanligt myckna snöandet kan snömassor rasa ner från taken på baksidan av våra hus, dvs mot innergården. Se upp för detta!

Gångvägarna ligger en bit från huset, så de bör vara riskfria. Vid ingångarna finns ett tak som skyddar. Faran är främst på markplanets uteplatser. Undvik därför att gå ut på dem!

Vattna vintergröna växter på hösten, generöst

Vattna vintergröna växter på hösten, generöst

Speciellt till alla som bor i marklägenhet med uteplats på baksidan:

Alla vintergröna växter behöver mycket vatten på hösten för att överleva vintern, för dem fortsätter klorofyllprocessen. Får de otillräckligt med vatten så dör de. Ni uppmanas därför att vattna alla vintergröna växter som står i betongurnorna. Har ni andra dessutom, så gäller det även för dem.

Detta är en rekommendation och uppmaning från HSB:S Trädgårdsservice, som har kompetens inom området.

Skötsel av uteplatser och växter

Information till boende på bottenplan med uteplats: de krukor som omger er trädgård/uteplats samt allt gräs innanför krukorna sköter ni själva om. Allt som befinner sig utanför krukorna på den gemensamma ytan tar HSB hand om.

Notera dock att krukorna tillhör föreningen. Vid försäljning av er lägenhet är ni därför skyldiga att informera köparen om detta.

För vissa lägenheter tillhör även viss del av gräsytan som befinner sig innanför krukorna föreningen. Även det är berörda lägenhetsägare skyldiga att informera om vid försäljning. Vilka lägenheter det gäller syns i nedan skiss från Ikano. Det som är grönmarkerat på ritningen är det som tillhör föreningen. Klicka på bilden för att se den i stort format.

brf-roslags-kulle-skiss-innergard

Offert fönsterputs under juli månad

Föreningen har tagit in offert för fönsterputs som alla vi medlemmar har möjlighet att ta del av.

Följande moment ingår i en fönsterputs:

 • professionell fönsterputs
 • fönsterputs av upp till 4-sidor
 • fönstren blir fria från stänk och smutsränder
 • avtorkning på kanter och där vatten har hamnat
 • alla medel och redskap
 • kvalitets- och nöjd-kund-garanti

Arbetet utförs under juli månad.

För dig som ej har möjlighet i juli kommer tillfälle även ges efter semestrarna.

Intresserad?

 1. Kontakta Service Lösningar för att boka in den dag och tid som passar dig.
 2. Hänvisa till vår offert nedan som boende i Brf Roslags Kulle.

Service Lösningar i STHLM
08-12451995 eller 0709406974
info@losningar.se
www.losningar.se

Objekt Tjänst Pris
Lägenhet 2 ROK Fyrsidig fönsterputs 480 kr ex moms (300 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Lägenhet 3 ROK Fyrsidig fönsterputs 560 kr ex moms (350 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Lägenhet 4 ROK Fyrsidig fönsterputs 640 kr ex moms (400 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Lägenhet 5 ROK Fyrsidig fönsterputs 720 kr ex moms (450 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Liten balkong halvglas Tvåsidig fönsterputs 400 kr ex moms (250 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Liten Balkong helinglasad Tvåsidig fönsterputs 560 kr ex moms (350 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Stor balkong halvglas Tvåsidig fönsterputs 480 kr ex moms (300 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Stor balkong helinglasad Tvåsidig fönsterputs 640 kr ex moms (400 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Stor balkong helinglasad inkl. tak Tvåsidig fönsterputs 1280 kr ex moms (800 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Extra vid behov
Karmtvätt 32 kr ex moms/ fönster (20 kr efter Rut-avdrag)
Bort tagning av kalk 280 kr ex moms per timme (175 kr per timme efter Rut)

service-losningar-i-sthlm

 

Arbete på fasader i vår grannförening

IKANO informerar om att det kommer påbörjas reparation av fasaderna i vår granförening Brf Näsbykulle. Arbetet kommer ske v 24-35 enligt tidsplanen nedan.

Arbetet kommer stundtals vara störande och vi ber er därför om förståelse för detta arbete. Har ni funderingar kring arbetet eller av annan art tveka inte att höra av er direkt till mig.

Mvh
Tony Fjällström

IKANO Bostad produktion

okänt.jpg