Etikettarkiv: parkering

Garagestädning och vattenläckagestest 11-12 april, torsdag-fredag

I samband med vårens garagestädning vill styrelsen i Brf Roslags Kulle se om vatten från garageplan -1 kan läcka ned till plan -2. Detta genom att vattenbegjuta det övre garagegolvet under 24 timmar. Det innebär att arbetet för övre planet tar två dagar, samt en dag för det nedre.

Golvet både sopas/skuras med våtmetod. I samband med ordinarie städning ska övre plan spolas rikligt med vatten och täcka hela golvet.

Torsdag 11 april

Städning och spola vatten på övre plan. Arbetet utförs mellan ca kl 12.00-19.00. Föreningen (RK) fotograferar pölbildning på kvällen.

Fredag 12 april

Städning nedre plan samt upptagning av resterande vatten övre plan kl 08.00-15.00. Föreningen (Roslags Kulle) fortsätter med att observera eventuellt vattenläckage.

Inga bilar och löst material får finnas kvar i garaget:
Gäller på övre plan torsdag kl 11:59 till fredag kl 15:00
och på nedre plan fredag kl 07:59 till kl 15:00

HSB logga

Med tack på förhand och med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Roslags Kulle och HSB Städ

Nyhetsbrev November 2018

Luciafika med brandtema

Välkomna på Luciafika den 12 december kl 19 (fika från kl 18.30) på Scandic här bredvid! Vi kommer att ha en brandkonsult där som berättar lite om hur vi kan förbättra brandsäkerheten, både individuellt och för hela föreningen. Därutöver lite information, frågor och svar och umgänge. Kom och lär känna dina grannar!

Grus i hissdörrarna

Den allra vanligaste anledningen till att hissarna slutar fungera är för att det kommer grus i dörrspringan under hissdörren. Skrapa aldrig av skorna där, användar entrémattorna. Ser du grus som ligger där, ta gärna bort det. Städarna rensar där, men de kommer ju inte varje dag.

Kodlås i lägenhetsytterdörren

Styrelsen har fått frågor om att sätta in kodlås i lägenhetsdörrar. Det är möjligt att göra, men styrelsen och låsfirman avråder från det. Många hemförsäkringar täcker inte denna lösning, så kontrollera det noga med ert försäkringsbolag innan installation. Går det sönder kostar det i storleksordningen 20 000 kr att bryta upp dörren, byta ut eller laga den.

Grästrimmer

Det finns nu en gemensam grästrimmer att låna. Kanske ett tag kvar tills det blir aktuellt, men när det är dags finns den i cykelrummet i 6A. https://www.brfroslagskulle.se/grastrimmer-marklagenheter/

Hyra för MC-/moped-/mopedbilsplats

I samband med renoveringen av garagegolvet upprättades mc/moped- parkeringar samt mindre parkeringsplatser som kan användas för mopedbil, mindre personbil eller kanske sommarbilen? Mc/moped platserna kostar 200:-/ månad och de mindre bilplatserna kostar 400:-/månaden från och med den 1:a januari 2019. Kontakta HSB för att hyra dessa.

Ändrade städdagar

Städdagarna under vintersäsongen är numera entréer på tisdagar och ordinarie städning på fredagar.

Extrabrickor och nyckelinformation

Det går att beställa extra nyckelbrickor genom HSB. Självkostnadspriset för detta är 250 kr. Läs mer på hemsidan: https://www.brfroslagskulle.se/information/nycklar/. Ursprungligen fick varje lägenhet fem entrénycklar, fyra kodbrickor och tre nycklar till brevlådefacket. Vissa, men ganska få lägenheter har tagit ut fler lägenhetsnycklar vilket skall redogöras för vid försäljning.   

Elektroniskt nyhetsbrev

För att få denna information i mailen, gå till https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/ och skriv in dina uppgifter.

 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle
brfroslagskulle@gmail.com

Nyhetsbrev September 2018

Utrymning av nedre garaget för renovering av betonggolvet

Det nedre garaget måste vara utrymt mellan söndag 16 september kl 15:00 och måndag 1 oktober kl 15:00, då golvet ska renoveras.

Det är av oerhörd vikt att varje person som har garageplats där utrymmer sin plats senast 16/9 kl 15:00. Om inte kan det bli dyrt för både bilägaren och föreningen och bilen kan bli skadad.

Se mer detaljerad information längs ner i detta nyhetsbrev.

Tips om tillfällig parkering under garagegolvsrenoveringen

Det kommer bli svårt att hitta parkering under denna period. Några tips är t.ex. parkeringen vid Kardborren, nära tåget. Det har även byggts en ny infartsparkering ännu närmre tåget. På kvällar och helger finns ett par parkeringar väster om Ytterbyskolan där det brukar finnas många lediga platser. Det är också tillåtet att stå på gatan på många av vägarna inne i villaområdet uppför kullen.

Vattenläckage i garaget

Med start 31/8 ska vattenläckage in till garaget åtgärdas så att det är klart innan golvrenoveringen påbörjas. Vi har inte blivit ombedda att vidta speciella åtgärder inför det, men var medvetna om detta och bistå vid behov. Så t ex är det bra om bilägare direkt till vänster efter rampen ned till nedre garaget kan stå lite längre från väggen så att hantverkarna kommer åt vägg och takvinkel.

Status laddplatser fas 1

Installationen är klar och de första platserna används. Dock återstår en del detaljer kring fakturering av förbrukningen. HSB administrerar kösystemet åt vår förening och har en särskild kö för elbilar, vilka har förtur till laddplatserna. Detta kan innebära att vi i vissa fall måste omdisponera mellan garageplatser. Ingen ska förlora sin garageplats som följd av detta, men kan bli ombedd eller tvungen att byta garageplats.

Bidragsbeslut erhållet för laddplatser fas 2

Naturvårdsverket har beviljat bidrag till den andra fasen i laddplatsprojektet, ytterligare åtta platser, varav sex är för Näsby Kulle och två för Roslags Kulle, alla på nedre garageplanet. Installation kommer senare i höst men är ännu inte planerad.

Inrättande av P-platser för mopedbilar, MC och mopeder

Antalet MC och mopeder i garaget har ökat. Likaså har mopedbilar ibland parkerat i garaget. I samband med garagegolvsrenoveringen tas alla gallerförråd bort. Dessa platser kan lämpa sig väl för småbilar/mopedbilar eller bli MC-/mopedplatser. Uppmärkning av alla sådana platser kommer att ske. Styrelsen har beslutat införa en avgift på dessa platser varvid den som hyr en sådan skall känna sig trygg i sin disposition av platsen. Månadshyran är satt till 400 kr för en småbils-/mopedbilsplats samt 200 kr för en MC-/mopedplats.

HSB och felanmälningar

HSB har flera olika sätt för felanmälningar. Dessutom finns en maillåda för servicebegäran.

De snabbaste sätten att komma i kontakt med Felanmälan är:

 1. Ring 010-442 11 00 om det är akut, HSB kontaktar fastighetsskötaren direkt.
 2. Logga in på hsb.se/stockholm med personnummer och personligt lösenord (eller bankID). Klicka sedan på “mina sidor>” och på “felanmälan”, samt skriv en felanmälan. Denna väg genererar en arbetsorder direkt till fastighetsskötaren.
 3. Via kontaktförmuläret på hemsidan felanmalan.hsb.se Ärendet kategoriseras direkt som felanmälan, handläggs på Kund och medlemsservice som sedan gör en arbetsorder till fastighetsskötaren. Denna inkorg hanteras dagligen.

Efter uppdrag har fastighetsskötaren max två arbetsdagar på sig att kontakta boende och boka in en tid. Vid akuta fel åker de givetvis ut direkt.

Det går också bra att skicka ett mejl till service.stockholm@hsb.se men risken blir då som sagt att den inte handläggs snabbt i och med att den inte blir kategoriserad.

Elektroniskt nyhetsbrev

Om du vill få detta nyhetsbrev och annan information gällande vår bostadsrättsförening i mejlform, skriv in dina uppgifter på: brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev
Då underlättas också individuell mejlkommunikation med styrelsen vilket kan underlätta styrelsens arbete betydligt.

Garaget på plan -2 avstängt under 2018-09-16 till 2018-10-01

Information från Brf Näsby Kulle och Brf Roslags Kulle till medlemmar med garageplats på plan -2.

Som tidigare har informerats så kommer garaget på nedre plan att stängas för reparation under tiden söndagen den 16 september och öppnas igen måndagen den 1 oktober.

Tiderna som gäller är följande

Garaget stängs av för medlemmarna söndagen den 16 september kl 15:00

Garaget öppnas för medlemmarna måndagen den 1 oktober kl 15:00

De medlemmar som hyr platser på nedre garageplanet är skyldiga att se till att inga fordon finns parkerade på denna yta under ovanstående period. Om detta inte infrias innebär det:

 • Eventuell försening av reparationen. Medlem kommer då hållas ekonomiskt ansvarig för förseningen.
 • Risk för lackskador på kvarvarande fordon då golvet kommer att sandblästras
 • Eventuella kvarvarande fordon kan komma att flyttas på medlems bekostnad.

Vi vet att detta är hårda ord men båda föreningarnas styrelser anser att vi inte har råd med eventuella förseningar eller fördyringar utan kommer låta dessa drabba berörd medlem. Vi hoppas på full medverkan och förståelse

På vår förfrågan har Täby Kommun meddelat att de tyvärr inte kan anvisa alternativ parkering pga de många pågående byggprojekten. Vi kan endast hänvisa till tillgängliga allmänna parkeringar. Enligt tidigare meddelande kommer halva garagehyran för september att senare krediteras.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle
brfroslagskulle@gmail.com

Information laddplatser

Med hjälp från Klimatklivet finns nu finns nu 16 p-platser med ladduttag för laddning av elbilar.
Laddarna är anslutna till Fortums Charge & Drive lösning.

För att kunna få tillgång till p-plats med ladduttag krävs följande:

 • Att man har en elbil eller plugin hybrid och egen laddkabel typ 2.
 • Ett hyresavtal där det framgår att eluttag ingår. Detta ger ett påslag på 300 kronor per månad utöver ordinarie hyra. Garageplatser administreras av HSB.
 • Ladduttagen är per automatik låsta och HSB skickar begäran om upplåsning/låsning till styrelsemailen i samband med ändrat hyresavtal.
 • RFID-bricka för aktivering av ladduttaget beställs i samband med öppnande av konto i Fortums Charge & Drive app. Appen finns i Apple App Store och Google Play. Mer information finns i bifogad instruktion.
 • Inför varje laddtillfälle måste ladduttaget först låsas upp med RFID-brickan. Debiteringen av elförbrukning sker via Fortums Charge & Drive app.
 • All support för själva laddningen hanteras av Fortum Charge & Drive.

Ladduttag i garaget kan inte användas utan ett giltigt hyresavtal med HSB. Föreningen följer upp vilka ladduttag som används av vilken Charge & Drive kund via Fortums molntjänst.

Vid brist på laddplatser eller garageplatser gäller följande:

 • Elbilar och plugin hybrider har förtur till laddplatser. Omförflyttning kommer att ske för att frigöra platser enligt sist in, först ut principen.
 • Om alla platser i garaget är tecknade öppnas en kö som innebär att så fort en plats blir ledig tillfaller den till den som står först i kön för laddplats, därefter till övriga köande.
 • Om alla laddplatser är uthyrda kommer rena elbilar att ha förtur framför plugin hybrider. Omförflyttning av plugin hybrider kommer då att ske för att frigöra platser.

Om du vill veta hur våra laddboxar av märket Chargestorm används finns Användarmanual Chargestorm här på hemsidan.

Nyhetsbrev Maj 2018

Laddplatser för elbilar Fas 1 i juni

Enligt planen som redovisades på årsmötet är 14 laddplatser för elbilar är beställda för Fas 1. Exakt leveranstidpunkt är inte konfirmerad, men det kan bli under perioden vecka 24-26. Installationen beräknas ta fyra dagar i anspråk. Berörda platser måste vara utrymda under den tiden. Styrelsen kontaktar berörda bilägare direkt.

Renovering av betonggolvet i nedre garaget i augusti-september

Ikanos utredning om hur att åtgärda sprickorna i nedre garagets betonggolv är klar. Golvet kommer att stålblästras, epoxybehandlas och målas. Resultatet kommer att likna garagegolvet i Täby C. Detta innebär att det nedre garaget måste vara utrymt under en tvåveckorsperiod i augusti-september. Tidplanering pågår så vi återkommer om exakta tidpunkter.

Gallerförråden i nedre garaget tas bort

Under betonggolvsrenoveringen i garaget måste gallerförråden tas bort. Styrelsen har beslutat att dessa inte kommer att sättas upp igen. Intresset att hyra har varit lågt och pågående hyresavtal är uppsagda. Vi återkommer avseende den framtida användningen av dessa platser.

Inga gästparkeringar

Det finns inga gästparkeringar i garaget. Inte heller utomhus. Styrelsen vill tydliggöra detta, då det funnits frågor och missförstånd angående detta.

Nyhetsbrev

Styrelsen testar att informera via nyhetsbrev på hemsidan samt på våra anslagstavlor i respektive trappuppgång. Återkoppla gärna via styrelsemailen brfroslagskulle@gmail.com om ni har åsikter om dessa.

Extra föreningsstämma 6 november 2017

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till en extra föreningsstämma.

Tid: den 6 november 2017, kl 19:00
Plats: Scandic Hotel, Täby

Agenda

18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/te, kaka
19:00 – 21:00 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Beslut angående styrelsens förslag till nya stadgar för Brf Roslags Kulle
  a. För att svara upp mot nya lagkrav
  b. För att komplettera stadgarna avseende balkonginglasning och uppsättande av markiser
  c. För att anpassa våra stadgar till HSB:s standard
 8. Beslut angående styrelsens förslag på inrättande av 15 s.k. laddplatser för elbilar på föreningens platser i garaget
 9. Beslut angående styrelsens förslag på uppsättande av 30 cykelplatser under tak på grusplanen mellan våra huskroppar
 10. Avslutning

På den extra stämman kan endast förannonserade ämnen hanteras.

Fullmakt kan lämnas till någon granne om man ej kan närvara vid stämman och röstning sker. Mall för Fullmakt finns under bilagor nedan.

Brf Roslags Kulle
Styrelsen

Bilagor

Resultat enkät: Laddplatser för elbilar

Resultat elbilsenkäten om laddplatser samt styrelsen ställningstagande

I februari genomförde föreningens styrelse med god hjälp av Joakim Westin en webenkät om intresset för laddplatser i vårt garage för elbilar. Dessutom deltog Filip Marzuki och Torkel Norda i ett seminarium i ämnet anordnat av fixaladdplats.se, ett samarbete mellan Stockholmskommuner.

Vidare har under det senaste året publicerats olika artiklar om att utvecklingen mot bättre och billigare elbilar går snabbare än väntat. Åtminstone en av de nya bostadsrättsföreningarna i Täby Centrum har installerat laddplatser. Under 2017 och 2018 är det dessutom möjligt att få bidrag för upp till 50% av investeringen.

Enkäten gav 35 unika svar från boende som inte sålt sin lägenhet, varav en person inte har bil eller är intresserad av bil. De 34 svaren från bilägare fördelar sig sålunda:

 • 2 avser köpa elbil så fort det finns laddmöjlighet
 • 12 svarar att nästa bil blir en elbil om det finns laddmöjlighet
 • 13 svarar kanske
 • 7 är inte intresserad av elbil

Utställningen vid seminariet fixaladdplat.se visade att det finns tekniskt lämpliga lösningar för att bygga ut laddplatser med ca 10 stycken i taget.

Styrelsen har dragit slutsatsen att det finns tillräckligt intresse från föreningens medlemmar för att seriöst utvärdera alla tekniska förutsättningar, ta in offerter och söka bidrag.

Enkäten visade också att det fanns flera personer som är beredda att bidra till att införa en lösning. Styrelsen kommer att informera om detta på årsmötet den 6 april och hoppas vid det tillfället att intresserade vill anmäla intresse att delta i och/eller leda projektet på uppdrag av föreningen.

Beträffande finansieringen så ville 22 svarande att föreningen står för investeringen mot en månadsavgift men att brukaren betalar elförbrukningen själv. Sex svarade att de ville att föreningen stod för både investering och förbrukning mot en månadsavgift. Tre ville stå för allt själva och tre var negativa till laddplatser. Det kan vara så att alla kostnader måste debiteras som en fast extra månadsavgift då föreningen inte får vara återförsäljare av el.

I projektet måste alla frågor om teknik, lagkrav, policy om tilldelning av garageplatser mm klaras ut innan styrelsen kan förelägga ett förslag till medlemmarna om investering i laddplatser.

Kom till stämman den 6 april på Scandic Hotel för mer information och för att göra din stämma hörd.

HSB övertar hantering av parkeringsplatser

HSB övertar administrationen av garage- och parkeringsplatser för Brf Roslags Kulle från och med måndag den 13 februari 2017.

Kontakta tillsvidare emelie.leach@hsb.se för att ansöka om eller säga upp garage- eller parkeringsplats. Även övriga frågor om parkering kan ställas till henne.

Det gäller även för entreprenörer som behöver tillfälliga parkeringstillstånd, efter överenskommelse om arbete med föreningen.

Successivt kommer vi att gå över till HSB:s system för denna administration och avtal. Mer information om detta kommer senare.

Emelie Leach kommer i närtid att sända ut parkeringstillstånd för utomhusplatser. Dessa kommer att gälla ett år från 1 mars 2017.