Utrymning av garaget för vårstädning samt laserscanning av garagegolvet

Till
Alla garageplatsinnehavare inom Brf Roslags och Näsby Kulle

Samtliga garageplatsinnehavare uppmanas härmed att utrymma garaget enligt nedanstående tider.

Datum då övre garaget skall vara fritt från fordon och andra saker:

  • Måndag 12 april kl 08:00 – 16:00
  • Torsdag 15 april kl 08:00 – 16:00

Datum då nedre garaget skall vara fritt från fordon och andra saker:

  • Tisdag 13 april kl 08:00 – 16:00
  • Fredag 16 april kl 08:00 – 16:00

Måndag 12 och tisdag 13 sker vattenspolning och dammsugning av skräp, grus och salt. Dels vill vi få det rent, dels måste saltet bort. Saltet kan orsaka skada på sikt om det får ligga kvar.

Torsdag 15 och fredag 16 sker laserscanning av garagegolvet så att vi får alla ojämnheter uppmätta. Orsaken till det är alla pölar samt att saltvatten blir stående intill väggar och pelare, vilket inte är bra. Informationen blir en del av vårt förhandlingsunderlag med
totalentreprenören samt underlag för framtida underhåll.

Tips om parkering: Infartsparkeringarna, främst vid Pentavägen, samt Näsbydalsvägen nära ICA.

Vi ber om största möjliga samarbete!