Styrelsen

E-mail till styrelsen för alla typer av frågor är styrelsen@brfroslagskulle.se

Följande personer ingår i  Brf Roslags Kulles styrelse:

Ordförande
Torkel Norda
070-623 60 20
Vice ordf.
Johan Lundberg
0730-66 89 98
Sekreterare
Elisabeth Levander
0720-22 21 92
Kassör
Rickard Hedenius
0725-826500
Ledamot
Mats Palmqvist
08-7684949
Suppleant
Caroline Lauterburg
073-6630266
Suppleant
Jonas Forssell
070-972 94 39

Mitt i Täby