Brandskyddspolicy och regler

Skyldighet enligt lag

Den 1 januari 2004 trädde ”Lagen om skydd mot olyckor” i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen. Lagen innebär att Brf Roslags Kulle i egenskap av fastighetsägare ska:

 • arbeta systematiskt med brandskydd
 • göra allt den kan för att förhindra att brand uppstår
 • informera de boende om gällande brandskyddsregler

Brandskyddspolicy

Styrelsen ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen har valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att:

 • Utse en i styrelsen som särskilt brandskyddsansvarig.
 • Två gånger per år genomföra internkontroller och inventeringar av risker.
 • Säkerställa att eventuella utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade.
 • Informera om föreningens policy samt de brandskyddsregler som gäller.
 • Verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet.

Styrelsen ska utforma regler för särskilda riskområden och riskbeteenden

Styrelsen ska informera boende om vilka brandskyddsregler som gäller inom följande områden:

 1. Brandvarnare
 2. Förvaring av brandfarliga varor inklusive däck
 3. Tobaksrökning och öppen eld
 4. Allmänna utrymmen och dörrar
 5. Trappuppgångar och utrymningsvägar
 6. Förvaring av cyklar och barnvagnar
 7. Källarförråd
 8. Hissar och brandgardiner
 9. Garagets användning
 10. Elinstallationer
 11. Grillar på balkonger och uteplatser
 12. Rökluckor på tak och i garage

Brandskyddsregler för Brf Roslags Kulle

1. Brandvarnare

Brandvarnare har monterats i varje lägenhet. Du som lägenhetsinnehavare ansvarar själv för underhållet av denna, såsom batteribyte och funktionskontroll. Brandvarnare ska kontrolleras minst en gång per år och efter tre dagars bortavaro.

2. Tillåten förvaring av brandfarliga varor

Exempel på brandfarliga varor är T-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, bensin, tändvätska, sprayburkar. Dessutom orsakar brinnande däck stor rökutveckling.

 • I lägenhet: sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. Detta gäller även om man har inglasad balkong, dvs förvaringsvolymen ökas inte.
 • I garage: fordon med tank och reservdunk.
 • I källarförråd: Ingen förvaring av brandfarliga varor får ske. En uppsättning däck för en bil eller MC/Moped är tillåtet.
 • På uteplats: Däck på uteplats ska förvaras mer än 1,5 meter från husväggen.

3. Tobaksrökning/öppen eld

Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen.
Det får inte förekomma öppen eld i allmänna utrymmen eller på balkonger. Kommunalt eldningsförbud ska följas.

4. Allmänna utrymmen och dörrar

Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får inte ställas upp eller blockeras. Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand.

Förekommande brandskyddsdörrar i trappuppgångar ska normalt hållas öppna med hjälp av tillhörande magnet; dessa dörrar stängs med knapp, inte genom att dra loss dem från magneten med kraft, vilket kan skada magnetfunktionen.

5. Trappuppgångar och utrymningsvägar

Trapphus, våningsplan, entréhallar och korridorer i källare ska alltid hållas fria från brännbara föremål. Det finns otaliga exempel i samhället där personer till synes oförklarligt har startat bränder i portgångar och i trapphus. Det som inte finns i trapphusen går inte heller att tända på.

Ingenting får förvaras eller placeras i dessa allmänna utrymmen. De är utrymningsvägar vid brand.

6. Förvaring av cyklar samt barnvagnar

Barnvagnar får inte vara uppställda i trappuppgångar. Dessa ska förvaras i cykel-/barnvagnsrum eller i lägenheten.

Cyklar får inte förvaras i trappuppgångar. Dessa ska ställas i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum.

7. Källarförråd

I källarförråd får inga brandfarliga varor förvaras. En uppsättning däck till en bil, eller MC, får förvaras där.

Förrådsfönstren förses med plastfilm för att hindra sabotage och inkastning av brinnande föremål. Vid brand och rökutveckling i förråd sker utvädring genom förrådsfönstren av brandpersonal.

8. Hissar och brandgardiner

Vid brand ska inte hissar användas.

På Näsbylundsvägen 16 och 20 samt Näsbyvägen 6A går hissarna vid brand eller rökutveckling till markplanet mot gatan och stannar med öppen dörr.

Hissarna på Näsbylundsvägen 18 och 22 samt Näsbyvägen 6B är på markplanet mot gatan försedda med brandgardin. Vid brand eller rökutveckling går dessa hissar till markplanet mot innergården och stannar. På markplanet mot gatan finns på väggen bredvid hissen för dessa en kniv i ett glasskåp. Med den kan man skära upp brandgardinen om den mot förmodan skulle stanna vid markplanet och det är någon person i hissen.

9. Garagets användning

Garaget får endast användas för uppställning av fordon inom markerade parkeringsrutor. All annan användning eller förvaring i garaget är förbjuden. Takbox monterad på bil är tillåtet. Släpvagn och permobil för handikappad räknas som fordon och är tillåtna.

Uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats. Däck t ex kan orsaka för stor rökutveckling. Garaget är inte avsett som förråd eller hobbyverkstad.

10. Elinstallationer

Elinstallationer i lägenheten ska vara fackmannamässigt utförda.

11. Grillning på balkonger och uteplatser

Elgrillar är tillåtna.

Det är absolut förbjudet att använda kolgrillar då brinnande/glödande kol utgör en betydande brandrisk.

Gasolgrill får användas enligt reglerna i ”Lagstiftningen om brandfarliga och explosiva (-3000-grad)”. Där framgår följande regler om förvaring av gasolbehållare:

 • På öppen balkong får behållarstorlek P11 (max 30 liter) förvaras.
 • För inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus, dvs gasolbehållare med max 5 liter.
 • Förvaring av gasolbehållare i källarförråd och garage är förbjudet.
 • Gasolslangar ska vara avsedda för gasol och klara -30 grader, vilket vanligen framgår av märkningen ”-30 grader” eller ”Kaltbeständig”.

Vidare rekommenderar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att gasolbehållare täthetsprovas minst en gång per år, enklast med hjälp av en läckindikator som finns att köpa på vissa bensinstationer.

Notera att läckande gasol är tyngre än luft och sjunker nedåt. Om gasol ansamlas inom en inglasad balkong eller uteplats föreligger risk för explosion vid tändande gnista.

I samband med styrelsen årliga riskinventering kan en kontroll av gasolgrillar bli aktuellt.

12. Rökluckor på tak och i garage

På taket i varje trappuppgång finns en röklucka som öppnas automatiskt vid brand eller rökutveckling. I garaget finns vid västra gavel på Näsbylundsvägen rökluckor som öppnas av brandmän vid behov.

Mitt i Täby