Rökning och Ventilation

Restriktioner för rökning och påverkan på ventilationssystemet

Då föreningens värmesystem är luftburet sprider sig röklukt mellan lägenheterna via värme- och ventilationssystemet. Det är därför  förbjudet att röka i köksfläkten.

Vänligen notera att det under inga omständigheter får monteras någon annan fläkt eller liknande applikation som påverkar ventilationssystemet i lägenheterna, oavsett rum. Detta då föreningen har ett gemensamt ventilationssystem per trapphus och en lägenhet kan orsaka ventilationsproblem för övriga. Av den anledningen kan även kontinuerliga inspektioner av ventilationssystemet förekomma för alla lägenheter.

Rökning är även förbjuden i våra hissar, trapphus och portar.

Mitt i Täby