Angående Sågtorp 2

Som nämndes på stämman så ämnar HSB uppföra nya bostäder och  företagslokaler i vår omedelbara närhet. Kommunen har även satt upp lappar på våra portat för att informera om detta men för att medlemmarna ska få en bättre ide av vad som är på gång så har ni här bifogat en powerpoint som visar protokoll med kommunens förslag samt en bild som visar var HSB ämnar uppföra dessa byggnader.

Sågtorp 2 Översiktsbild

Balkonginglasning

Till alla medlemmar som är intresserade av at glasa in sina balkonger så vill styrelsen att ni skickar in en intresseanmälan till oss så att vi ser hur många som är intresserade samt vem. Så alla som är intresserade bedes skicka in antingen ett email eller ett brev till styrelsen var ni beskriver vem ni är samt i vilken bostad i föreningen som ni bor. Email adressen till styrelsen är som tidigare brfroslagskulle@gmail.com .Om ni vill lämna in ert intresse per brev så går även det bra i styrelsens brevlåda på Näsbylundsvägen 20.

Städning längs Näsbyvägen

Det finns en stor mängd grus och smuts längs Näsbyvägen efter vintern. Någonting som vi behöver få bort. Det är därmed beställt en städning genom HSB till förmiddagen på onsdag den 29/4. Detta betyder att vi behöver att alla som har sina bilar parkerade på Näsbyvägen ser till att bilen inte står där under förmiddagen så att HSB kan städa ordentligt. Alternativt så måste medlemmen som har bilen parkerad där se till att själv sopa ut det grus som ligger på sin plats till mitten av  vägen så att HSB kan sopa upp det när de är där.

Mvh
Styrelsen