Intresseundersökning: Laddplatser för batteridrivna elbilar

Medlemmar har visat intresse för att kunna ladda elbilar i vårt garage. Likaså har fastighetsmäklare börjat efterfråga sådan information. Föreningens styrelse har därför beslutat att göra en intresseundersökning samt ta reda på förutsättningar och kostnader för att anordna laddplatser.

Enkät för att undersöka intresset

Fyll gärna i vår Enkät om laddning av elbilar så att vi kan få en uppfattning om hur stort intresset i föreningen är.

Sista svarsdatum är 28 februari.

Bakgrundsinformation om utvecklingen av elbilar

Kommunerna i Stockholms län vill stimulera en sådan utveckling. Bra information om detta finns på hemsidan fixaladdplats.se Titta gärna på den.

För den som har tekniskt intresse finns en tankeväckande presentation här. Presentationen finns också som en pdf här.

Man kan sammanfatta presentationen med att det sker en exponentiellt snabb teknisk utveckling för elbilar. Huvudpunkter:

 • Den dominerande kostnaden för elbilar är batteriet
 • Batterikostnaden har gått ned dramatiskt de senaste åren
  Senast 2020 förväntas en medelstor elbil ha kostnadsparitet med förbränningsmotorbilen
 • Senast 2025 förväntas en liten elbil ha kostnadsparitet med förbränningsmotorbilen
 • År 2020 kan 10 % av bilarna i Stockholm vara elbilar
 • Efter år 2025 säljs inga förbränningsmotorbilar

Man kan ha olika uppfattningar om hur snabbt utvecklingen kan gå, men föreningen måste kunna erbjuda den typ av parkering nuvarande och kommande medlemmar efterfrågar.

Vidare stöder myndigheterna i Sverige elbilsutvecklingen:

 • Stockholms kommuner genomför nu seminarier om elbilsparkering, se fixaladdplats.se
 • 2016 och 2017 erbjuds upp till 50 % bidrag för installation av laddplatser
 • Fixaladdplats.se tillhandahåller en komplett handlingsplan för bostadsrättsföreningar
 • Man framhåller att den bästa platsen att ladda en elbil är den egna parkeringen

HSB övertar hantering av parkeringsplatser

HSB övertar administrationen av garage- och parkeringsplatser för Brf Roslags Kulle från och med måndag den 13 februari 2017.

Kontakta tillsvidare emelie.leach@hsb.se för att ansöka om eller säga upp garage- eller parkeringsplats. Även övriga frågor om parkering kan ställas till henne.

Det gäller även för entreprenörer som behöver tillfälliga parkeringstillstånd, efter överenskommelse om arbete med föreningen.

Successivt kommer vi att gå över till HSB:s system för denna administration och avtal. Mer information om detta kommer senare.

Emelie Leach kommer i närtid att sända ut parkeringstillstånd för utomhusplatser. Dessa kommer att gälla ett år från 1 mars 2017.

Uppdatering om Ikanos pågående värmeprojekt

Golvvärme i lägenheterna ovanför garaget

 • Motorstyrda ventiler för den vattenburna golvvärmen till lägenheterna direkt ovanför garaget är installerade, inklusive ledningsdragning för styrsignaler till undercentralen.
 • Ett nytt styrsystem för golvvärmen och värmesystemet i övrigt är installerat och togs i drift 2017-01-23. Intrimning av styrsystemet pågår.
 • Notera att golvvärmen i lägenheterna ovanför garaget inte är avsedda att värma lägenheten utan för att mota kylan från garaget.
 • 9-10 februari mätte Ikanos projektledare golvvärmen i 25 lägenheter där man klagat på värmen, varav 10 st var de med golvvärme. Detta gjordes hos de som var hemma.

Övriga värmeåtgärder

 • Utbyte av alla lägenheters värmebatteri är projekterat och arbetsplanerat. Nu avvaktar Ikano slutet på uppvärmningssäsongen innan byte kan ske. Då byts dessa för en uppgång i taget.
 • Lägenheternas individuella värmebatteri lyfter temperaturen på den inkommande luften till rätt nivå för att erhålla rumstemperatur 19-21 grader C.
 • Utöver detta sker ett flertal andra aktiviteter för att förbättra kvaliteten och underlätta uppföljning och styrning av systemet.

Värmereglaget i lägenheten

 • Observera att lägenhetens tilluftsvärme kan höjas från normalläget med 1-2 grader med reglaget
 • Ställ in reglaget på den temperatur som önskas
 • Denna reglerar varmvattenflödet genom lägenhetens individuella värmeväxlare som är det viktiga slutsteget i värmesystemet.
 • Om reglaget ställs på minimum stryps varmvattenflödet genom värmeväxlaren. Då går rumsvärmen ner från normalläget. Ett erfarenhetsexempel är 18 graders rumstemperatur.
 • Det sker ingen individuell debitering av värme per lägenhet trots att det i dokumentation stått att det skall bli så. Föreningen styrelse anser att förutsättningar för individuell debitering saknas.
 • Förändringar tar tid att slå igenom. Värmesystem i stora hus har en inbyggd tröghet, både uppåt och nedåt.

Ersättning för extra värmeelement

För att kunna utbetala engångssumman för elkostnaden efter uppvärmningsperioden, behöver de som fått låna extra värmeelement komplettera kvittensen med bankuppgifter; clearing- och kontonummer. Detta görs enklast i samband med återlämnandet av värmeelementet.