Uppdatering om Ikanos pågående värmeprojekt

Golvvärme i lägenheterna ovanför garaget

 • Motorstyrda ventiler för den vattenburna golvvärmen till lägenheterna direkt ovanför garaget är installerade, inklusive ledningsdragning för styrsignaler till undercentralen.
 • Ett nytt styrsystem för golvvärmen och värmesystemet i övrigt är installerat och togs i drift 2017-01-23. Intrimning av styrsystemet pågår.
 • Notera att golvvärmen i lägenheterna ovanför garaget inte är avsedda att värma lägenheten utan för att mota kylan från garaget.
 • 9-10 februari mätte Ikanos projektledare golvvärmen i 25 lägenheter där man klagat på värmen, varav 10 st var de med golvvärme. Detta gjordes hos de som var hemma.

Övriga värmeåtgärder

 • Utbyte av alla lägenheters värmebatteri är projekterat och arbetsplanerat. Nu avvaktar Ikano slutet på uppvärmningssäsongen innan byte kan ske. Då byts dessa för en uppgång i taget.
 • Lägenheternas individuella värmebatteri lyfter temperaturen på den inkommande luften till rätt nivå för att erhålla rumstemperatur 19-21 grader C.
 • Utöver detta sker ett flertal andra aktiviteter för att förbättra kvaliteten och underlätta uppföljning och styrning av systemet.

Värmereglaget i lägenheten

 • Observera att lägenhetens tilluftsvärme kan höjas från normalläget med 1-2 grader med reglaget
 • Ställ in reglaget på den temperatur som önskas
 • Denna reglerar varmvattenflödet genom lägenhetens individuella värmeväxlare som är det viktiga slutsteget i värmesystemet.
 • Om reglaget ställs på minimum stryps varmvattenflödet genom värmeväxlaren. Då går rumsvärmen ner från normalläget. Ett erfarenhetsexempel är 18 graders rumstemperatur.
 • Det sker ingen individuell debitering av värme per lägenhet trots att det i dokumentation stått att det skall bli så. Föreningen styrelse anser att förutsättningar för individuell debitering saknas.
 • Förändringar tar tid att slå igenom. Värmesystem i stora hus har en inbyggd tröghet, både uppåt och nedåt.

Ersättning för extra värmeelement

För att kunna utbetala engångssumman för elkostnaden efter uppvärmningsperioden, behöver de som fått låna extra värmeelement komplettera kvittensen med bankuppgifter; clearing- och kontonummer. Detta görs enklast i samband med återlämnandet av värmeelementet.