Nedsatt garagehyra plan -2 under renovering

I samband med renovering av betonggolvet på garageplan -2 som sker under ca två veckor i september kommer inga bilar att kunna parkera där. Styrelserna i Brf Roslags Kulle samt Näsby Kulle har tagit beslut på att en rabatt om 50 % av garageavgiften för september månad kommer krediteras de som har platser där.

Vi återkommer om hur rabatteringen praktiskt kommer att gå till.

Information om renoveringen hittar du här: Garaget -2 avstängt 16 september till 1 oktober 2018

Information laddplatser

Med hjälp från Klimatklivet finns nu finns nu 16 p-platser med ladduttag för laddning av elbilar.
Laddarna är anslutna till Fortums Charge & Drive lösning.

För att kunna få tillgång till p-plats med ladduttag krävs följande:

 • Att man har en elbil eller plugin hybrid och egen laddkabel typ 2.
 • Ett hyresavtal där det framgår att eluttag ingår. Detta ger ett påslag på 300 kronor per månad utöver ordinarie hyra. Garageplatser administreras av HSB.
 • Ladduttagen är per automatik låsta och HSB skickar begäran om upplåsning/låsning till styrelsemailen i samband med ändrat hyresavtal.
 • RFID-bricka för aktivering av ladduttaget beställs i samband med öppnande av konto i Fortums Charge & Drive app. Appen finns i Apple App Store och Google Play. Mer information finns i bifogad instruktion.
 • Inför varje laddtillfälle måste ladduttaget först låsas upp med RFID-brickan. Debiteringen av elförbrukning sker via Fortums Charge & Drive app.
 • All support för själva laddningen hanteras av Fortum Charge & Drive.

Ladduttag i garaget kan inte användas utan ett giltigt hyresavtal med HSB. Föreningen följer upp vilka ladduttag som används av vilken Charge & Drive kund via Fortums molntjänst.

Vid brist på laddplatser eller garageplatser gäller följande:

 • Elbilar och plugin hybrider har förtur till laddplatser. Omförflyttning kommer att ske för att frigöra platser enligt sist in, först ut principen.
 • Om alla platser i garaget är tecknade öppnas en kö som innebär att så fort en plats blir ledig tillfaller den till den som står först i kön för laddplats, därefter till övriga köande.
 • Om alla laddplatser är uthyrda kommer rena elbilar att ha förtur framför plugin hybrider. Omförflyttning av plugin hybrider kommer då att ske för att frigöra platser.

Om du vill veta hur våra laddboxar av märket Chargestorm används finns Användarmanual Chargestorm här på hemsidan.

Garaget plan -2 avstängt 16 sep-1 okt 2018

Information från Brf Roslags Kulle, Brf Näsby Kulle och Ikano till medlemmar med garageplats på plan -2

Det har visat sig att vårt garagegolv på plan -2 (nedre planet) har fått en del krympsprickor i betongen. Om detta inte åtgärdas så kan det på sikt innebära stora problem för oss. Ikano har tillsammans med sin underentreprenör utarbetat ett förslag till åtgärd för detta.

Garaget på nedre plan stängs söndagen den 16 september kl. 24.00 och öppnas igen måndagen den 1 oktober kl. 07.00. Under tiden kommer följande arbete utföras:

 1. Garaget våtstädas
 2. Golvet stålkuleblästras
 3. Sprickorna tätas med en epoxitätning
 4. Golvet beläggs med epoxibaserad primer
 5. Golvytan beläggs med Deckshild försegling
 6. Hålkärl monteras runt pelare samt i skarvarna mellan vägg och golv
 7. Försegling beläggs på väggarna upp till 100 mm
 8. Målning av P-platser utförs

När dessa arbeten är utförda öppnas åter vårt garage och golven kommer i princip se ut som golvet i P-garaget i Täby Centrum. För att minimera tiden när vi ej har tillgång till garaget kommer arbetena utföras även under två helger. Normalt skulle det ta ca tre veckor att utföra dessa arbeten. Ikano kommer ej att ersätta enskild medlem för förlorad nyttjandetid utan prioriterar hellre en kortare avstängning och högre arbetskostnad. Båda styrelserna och Ikano förstår att vissa medlemmar kommer att få problem under denna tid men vi hoppas att ni har en viss förståelse.

Mer detaljerad information kommer.

Torkel Norda
Brf Roslags Kulle
Stig Lombard
Brf Näsby Kulle
Linda Lundberg
Ikano