Restriktioner för rökning och påverkan på ventilationssystemet

Då föreningens värmesystem är luftburet sprider sig röklukt mellan lägenheterna via värme- och ventilationssystemet. Det är därför  förbjudet att röka i köksfläkten. Vänligen notera att det under inga omständigheter får monteras någon annan fläkt eller liknande applikation som påverkar ventilationssystemet i lägenheterna, oavsett rum. Detta då hela föreningen har ett gemensamt
ventilationssystem och en lägenhet kan orsaka ventilationsproblem för hela fastigheten. Av den anledningen kan även kontinuerliga inspektioner av ventilationssystemet förekomma för alla lägenheter.
Inte heller rökning på balkonger eller uteplatser rekommenderas då rök mycket lätt tar sig in i lägenheten, eller närliggande lägenheter då fönster eller dörrar är öppna.
För allas trevnad, samt av hänsyn till barnen som vistas på Brf Roslags Kulles gemensamhetsyta (innergården) ser vi gärna att boende och besökare till medlemmar i Brf Roslags Kulle inte röker på våra gemensamhetsytor. Rökare hänvisas till motsatt sida av huset (Näsbyvägen samt Näsbylundsvägen) där inga balkonger är placerade, samt till ett nödvändigt avstånd från byggnaderna för att inte rök ska ta sig in genom fönstren.

Åtgärder gällande badrumskakel

Från Ikano:
Detta gäller de kakelplattor som har antagit en gråare nyans efter en tids användande i duschen. Man har efter en grundlig undersökning av keramiken, fästmaterialet och fogningen, kommit fram till följande slutsats:

Vid kakelsättningen kan det i vinkeln golv/vägg uppstå små springor i fästmaterialet, där små mängder vatten kan dröja sig kvar innan avdunstning, och som då absorberas av keramikgodset i kakelplattan. Detta fenomen gör att kakelplattan antar en gråare ton innan den kvardröjande (minimala) vattenmängden avdunstar. Då duscharna används så gott som dagligen hinner inte kakelplattan helt torka ut innan nytt vatten tillförs. Enligt undersökningen så återgår kaklet till sin ursprungliga nyans när duschen inte använts på 5-6 veckor.

Den åtgärd som kommer att utföras i ert badrum är enligt rekommendation att kratsa ur fogarna mellan de gråa kakelplattorna resp golvfogen i golv/väggvinkel. När fogen är borta  så kopplar vi in en avfuktare under tre dagar, som koncentreras till duschutrymmet. När kaklet torkat ut så injekterar kakelsättarna en cementbaserad massa som fyller ut de små ”fickorna”, så ingen fukt kan sugas upp av keramikgodset. När injekteringen är fullgjord så  fogar man kaklet och avslutar åtgärden.

Eftersom åtgärden innehåller en avfuktare under tre dagar, (duschen får inte användas) så vore det bra om vi tillsammans med er kan planera in åtgärden vid ett tillfälle då ni är bortresta, eller har möjlighet att bo på annan ort, eller kanske kan duscha på  jobbet/gymmet. Badrummet går att använda i övrigt, det är bara duschhörnan som ockuperas.

Åtgärderna planeras att ta sin början fr o m mitten på januari -16.

Nya portkoder

Vi har haft problem med obehöriga i trapphusen (barn som busar, inget läskigare än så), så därför kommer vi byta portkoder från och med den första december.  Alla portar kommer få en egen kod, och lappar ska finnas i alla era brevlådor med information om alla nya portkoder.

Sista (?) uppdateringen om låsbytet

Nu när alla lås är bytta (privata, portar, förråd, cyckelrum etc) så ska alla gamla nycklar lämnas in i brf Roslags Kulles brevlåda i port 20. Nycklarna ska lämnas senast den 22:a November. Den 23:e lämnar vi in dem till Täby Lås.

Har du fler än fem nycklar och vill fortsätta ha det så läs nyheten nedan hur du får tag i fler.

Om någon fortfarande inte har fått sitt/sina lås bytta så behöver ni kontakta Täby Lås direkt. De nya låsen kostar inget, men Täby Lås kommer att debitera för sin tid.

Extra nycklar efter låsbytet

De boende som har extra nycklar behöver följa denna process för att få nya extra nycklar efter låsbytet.

  1. Skriv ut följande dokument (Extranycklar)
  2. Gå till nyckelansvarig i Styrelsen (Filip Marzuki, Näsbylundsvägen 16 plan 1) och få dokumentet påskrivet.
  3. Ta med dokumentet till Täby Danderyd Lås så beställer de extranycklarna.