Åtgärder gällande badrumskakel

Från Ikano:
Detta gäller de kakelplattor som har antagit en gråare nyans efter en tids användande i duschen. Man har efter en grundlig undersökning av keramiken, fästmaterialet och fogningen, kommit fram till följande slutsats:

Vid kakelsättningen kan det i vinkeln golv/vägg uppstå små springor i fästmaterialet, där små mängder vatten kan dröja sig kvar innan avdunstning, och som då absorberas av keramikgodset i kakelplattan. Detta fenomen gör att kakelplattan antar en gråare ton innan den kvardröjande (minimala) vattenmängden avdunstar. Då duscharna används så gott som dagligen hinner inte kakelplattan helt torka ut innan nytt vatten tillförs. Enligt undersökningen så återgår kaklet till sin ursprungliga nyans när duschen inte använts på 5-6 veckor.

Den åtgärd som kommer att utföras i ert badrum är enligt rekommendation att kratsa ur fogarna mellan de gråa kakelplattorna resp golvfogen i golv/väggvinkel. När fogen är borta  så kopplar vi in en avfuktare under tre dagar, som koncentreras till duschutrymmet. När kaklet torkat ut så injekterar kakelsättarna en cementbaserad massa som fyller ut de små ”fickorna”, så ingen fukt kan sugas upp av keramikgodset. När injekteringen är fullgjord så  fogar man kaklet och avslutar åtgärden.

Eftersom åtgärden innehåller en avfuktare under tre dagar, (duschen får inte användas) så vore det bra om vi tillsammans med er kan planera in åtgärden vid ett tillfälle då ni är bortresta, eller har möjlighet att bo på annan ort, eller kanske kan duscha på  jobbet/gymmet. Badrummet går att använda i övrigt, det är bara duschhörnan som ockuperas.

Åtgärderna planeras att ta sin början fr o m mitten på januari -16.