Extra utskick av avier för vattenförbrukning

På senaste aviutskicket från föreningen saknas debitering för vattenförbrukning. HSB kommer nu skicka ut nya avier med enbart debitering för kall- och varmvatten. Förfallodatum för dessa är 2018-01-05.

För er som har autogiro och e-faktura kommer det fungera precis som vanligt. Avierna bör landa i brevlådan under nästa vecka.

Anledningen till att vattenförbrukningen saknades på avierna var att leverantören skickat in filerna för sent till HSB.

Förnyade avtal med HSB

Föreningen har efter samordnade förhandlingar med grannföreningen Näsby Kulle tecknat tvåårsavtal med HSB för alla våra tjänster:

  • Ekonomisk förvaltning inklusive parkerings- och nyckelhantering
  • Fastighetsskötsel samt drift av värme och ventilation
  • Städning

Tillsammans med Näsby Kulle har vi också tecknat avtal för Markskötsel, vilket hanteras av Näsby Kulle för bägge föreningarna.

Avtalen löper från 1/1 2018 och två år framåt.

Felanmälan

Observera att all felanmälan nu görs till HSB, se info om felanmälan på hemsidan.