Stöd ordningen i vårt gemensamma miljörum!

Utbilda och motivera alla familjemedlemmar så att de bidrar på rätt sätt.

Det framgår tydligt av skyltar vad som får och inte får lämnas i respektive återvinningskärl. Plastpåsar och säckar skall tömmas på innehåll. Även om t ex en plastpåse endast innehåller plast ska den öppnas och tömmas. Kartonger ska plattas till, trampa på dem innan de läggs i.

Fyll absolut inte kärlen mer än att det går att stänga locken helt. Styrelsen anpassar mängden kärl utifrån behov.

Hämtpersonalen har ingen skyldighet att sortera om felaktigt material. Enligt avtal kan de låta kärl förbli otömda om det ligger fel material i dem. De gör oss en tjänst om de lägger ut felaktigt material på golvet och därefter tömmer kärlet.

Den som lägger material i fel kärl, eller lägger dit sådant som inte kan återvinnas, ställer till extra arbete och irritation för hämtpersonalen, och för oss andra som tvingas städa upp.

Detta är inte svårt. Det kräver endast en aning disciplin och allmän omtanke. Tänk på dina grannar i vår förening när du återvinner!

Med vänlig hälsning
Styrelsen