Offert fönsterputs under juli månad

Föreningen har tagit in offert för fönsterputs som alla vi medlemmar har möjlighet att ta del av.

Följande moment ingår i en fönsterputs:

 • professionell fönsterputs
 • fönsterputs av upp till 4-sidor
 • fönstren blir fria från stänk och smutsränder
 • avtorkning på kanter och där vatten har hamnat
 • alla medel och redskap
 • kvalitets- och nöjd-kund-garanti

Arbetet utförs under juli månad.

För dig som ej har möjlighet i juli kommer tillfälle även ges efter semestrarna.

Intresserad?

 1. Kontakta Service Lösningar för att boka in den dag och tid som passar dig.
 2. Hänvisa till vår offert nedan som boende i Brf Roslags Kulle.

Service Lösningar i STHLM
08-12451995 eller 0709406974
info@losningar.se
www.losningar.se

Objekt Tjänst Pris
Lägenhet 2 ROK Fyrsidig fönsterputs 480 kr ex moms (300 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Lägenhet 3 ROK Fyrsidig fönsterputs 560 kr ex moms (350 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Lägenhet 4 ROK Fyrsidig fönsterputs 640 kr ex moms (400 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Lägenhet 5 ROK Fyrsidig fönsterputs 720 kr ex moms (450 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Liten balkong halvglas Tvåsidig fönsterputs 400 kr ex moms (250 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Liten Balkong helinglasad Tvåsidig fönsterputs 560 kr ex moms (350 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Stor balkong halvglas Tvåsidig fönsterputs 480 kr ex moms (300 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Stor balkong helinglasad Tvåsidig fönsterputs 640 kr ex moms (400 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Stor balkong helinglasad inkl. tak Tvåsidig fönsterputs 1280 kr ex moms (800 kr inkl. moms och efter Rut-avdrag)
Extra vid behov
Karmtvätt 32 kr ex moms/ fönster (20 kr efter Rut-avdrag)
Bort tagning av kalk 280 kr ex moms per timme (175 kr per timme efter Rut)

service-losningar-i-sthlm

 

Arbete på fasader i vår grannförening

IKANO informerar om att det kommer påbörjas reparation av fasaderna i vår granförening Brf Näsbykulle. Arbetet kommer ske v 24-35 enligt tidsplanen nedan.

Arbetet kommer stundtals vara störande och vi ber er därför om förståelse för detta arbete. Har ni funderingar kring arbetet eller av annan art tveka inte att höra av er direkt till mig.

Mvh
Tony Fjällström

IKANO Bostad produktion

okänt.jpg

 

Gräs- och trädgårdsavfall

HSB sköter på föreningens uppdrag de gemensamma ytorna på innergården inklusive träd och buskar. Gräsklipp får ligga kvar som gödning. HSB tar bort övrigt avfall. Ingen uppsamling eller kompostering finns inom området.

Lägenhetsinnehavare som sköter sina gräsytor och växter uppmanas att själva ta bort avfall till Hagby, alternativt vid mindre mängder slänga i soporna.

Ej tillåtet med koleldad grill

Elgrillar är tillåtna.

Det är absolut förbjudet att använda kolgrillar då brinnande/glödande kol utgör en betydande brandrisk.

Gasolgrill får användas enligt reglerna i ”Lagstiftningen om brandfarliga och explosiva (-3000-grad)”. Där framgår följande regler om förvaring av gasolbehållare:

 • På öppen balkong får behållarstorlek P11 (max 30 liter) förvaras.
 • För inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus, dvs gasolbehållare med max 5 liter.
 • Förvaring av gasolbehållare i källarförråd och garage är förbjudet.
 • Gasolslangar ska vara avsedda för gasol och klara -30 grader, vilket vanligen framgår av märkningen ”-30 grader” eller ”Kaltbeständig”.

Vidare rekommenderar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att gasolbehållare täthetsprovas minst en gång per år, enklast med hjälp av en läckindikator som finns att köpa på vissa bensinstationer.

Notera att läckande gasol är tyngre än luft och sjunker nedåt. Om gasol ansamlas inom en inglasad balkong eller uteplats föreligger risk för explosion vid tändande gnista.

I samband med styrelsen årliga riskinventering kan en kontroll av gasolgrillar bli aktuellt.

Ökad säkerhet i garaget med kameraövervakning

Skadegörelse och stöld har skett i flera bilar i vårt gemensamma garage. För att förbättra säkerheten och se till att minimera risken för att detta ska hända igen har vi gått igenom flera lösningar.

Vi har tillsammans med Brf Näsby Kulle beslutat att inför kameraövervakning i vårt garage för att öka säkerheten. Inspelning kommer endast sparas viss tid och spelas därefter automatiskt över av ny inspelning. Skyltar som informerar om att vi övervakar garaget med kamera kommer sättas upp och övervakningsanmälan inkommer till länsstyrelsen inom kort.

Intresseförfrågan om större stensatt yta vid egen uteplats

Denna intresseförfrågan vänder sig till er som bor i markplanet.

En lägenhetsinnehavare har uttryckt intresse för att, på egen bekostnad, utvidga den stensatta ytan utanför vardagsrummet till att även omfatta den gräsbelagda ytan direkt utanför lägenheten.

Föreningens styrelse är positiv till detta och har av Ikano fått reda på att det låter sig göras med hänsyn till vad som ligger ovanpå garagetakets försegling. Om flera lägenhetsinnehavare är intresserade av detta så är föreningen beredd att upphandla material och arbete gemensamt, för genomförande början på hösten. Kostnaden fördelas då på lägenhetsinnehavarna efter lämplig nyckel. Vi ser detta som ett engångstillfälle.

Är du intresserad? Anmäl då detta till styrelsemedlemmen torkel.norda@gmail.com

Sista dag för anmälning av intresse är måndagen den 15 augusti.

Pågående översyn av värme- och ventilationssystemet

Som en följd av vinterns problem, klagomål och undersökning av vårt värme- och ventilationssystem pågår under Ikanos ledning en total översyn av systemet, kvalitetsmässigt att jämföra med en omprojektering. Projektets analysfas är klar, utvärdering av åtgärder pågår och efter semestrarna kommer åtgärder och injusteringar att göras. Injusteringarna kan komma att beröra varje lägenhet. Projektet avslutas genom att Ikano gör en s.k. OVK – obligatorisk ventilationskontroll, som ska göras med viss regelbundenhet. Dessutom kommer Ikano att göra en utbildande överlämning till bostadsrättsföreningens styrelse samt till vår serviceleverantör, HSB.

Vårt system är komplext. Vi har luftburen värme med värmeåtervinning, kompletteringsvärme med fjärrvärmedriven värmeväxlare per lägenhet samt vattenburen golvvärme för lägenheterna direkt ovanför garaget. Luftvärmeväxlarna lämnar alltid 21 grader som uttemperatur, vilket är bra vid kalla och regniga dagar, men systemet saknar kylning när uteluften är varmare.

Fjärrvärmesystemet stänger av cirkulation så fort utetemperaturen stiger över 15 grader. På vintern ger lägenhetens fjärrvärmedrivna värmeväxlare ett betydande värmetillskott, vi kan endast marginellt justera denna med termostaten i lägenheten. Denna har ingen funktion som ”stänger av” värmen.

Målet för Ikano är att systemet ska fungera bra men också vara energieffektivt. Injustering kommer ske för varje trapphus luftvärmeväxling, värme- och ventilationsflödet till varje lägenhet samt inom lägenheten.

Systemet ställer automatiskt om mellan vinter och sommar men ska kontrolleras inför vintern och sommaren. Luftfilter ska bytas vid behov m.m.

På sommaren finns alltså ingen kylning. En lägenhetsinnehavare kan inte stänga av värmen, det sköts automatiskt. För den enskilde återstår att vädra.