Etikettarkiv: nycklar

Nyhetsbrev November 2018

Luciafika med brandtema

Välkomna på Luciafika den 12 december kl 19 (fika från kl 18.30) på Scandic här bredvid! Vi kommer att ha en brandkonsult där som berättar lite om hur vi kan förbättra brandsäkerheten, både individuellt och för hela föreningen. Därutöver lite information, frågor och svar och umgänge. Kom och lär känna dina grannar!

Grus i hissdörrarna

Den allra vanligaste anledningen till att hissarna slutar fungera är för att det kommer grus i dörrspringan under hissdörren. Skrapa aldrig av skorna där, användar entrémattorna. Ser du grus som ligger där, ta gärna bort det. Städarna rensar där, men de kommer ju inte varje dag.

Kodlås i lägenhetsytterdörren

Styrelsen har fått frågor om att sätta in kodlås i lägenhetsdörrar. Det är möjligt att göra, men styrelsen och låsfirman avråder från det. Många hemförsäkringar täcker inte denna lösning, så kontrollera det noga med ert försäkringsbolag innan installation. Går det sönder kostar det i storleksordningen 20 000 kr att bryta upp dörren, byta ut eller laga den.

Grästrimmer

Det finns nu en gemensam grästrimmer att låna. Kanske ett tag kvar tills det blir aktuellt, men när det är dags finns den i cykelrummet i 6A. https://www.brfroslagskulle.se/grastrimmer-marklagenheter/

Hyra för MC-/moped-/mopedbilsplats

I samband med renoveringen av garagegolvet upprättades mc/moped- parkeringar samt mindre parkeringsplatser som kan användas för mopedbil, mindre personbil eller kanske sommarbilen? Mc/moped platserna kostar 200:-/ månad och de mindre bilplatserna kostar 400:-/månaden från och med den 1:a januari 2019. Kontakta HSB för att hyra dessa.

Ändrade städdagar

Städdagarna under vintersäsongen är numera entréer på tisdagar och ordinarie städning på fredagar.

Extrabrickor och nyckelinformation

Det går att beställa extra nyckelbrickor genom HSB. Självkostnadspriset för detta är 250 kr. Läs mer på hemsidan: https://www.brfroslagskulle.se/information/nycklar/. Ursprungligen fick varje lägenhet fem entrénycklar, fyra kodbrickor och tre nycklar till brevlådefacket. Vissa, men ganska få lägenheter har tagit ut fler lägenhetsnycklar vilket skall redogöras för vid försäljning.   

Elektroniskt nyhetsbrev

För att få denna information i mailen, gå till https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/ och skriv in dina uppgifter.

 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle
brfroslagskulle@gmail.com

Viktigt meddelande angående värme- och ventilationssystemet

Tillgång till allas lägenheter för värmeprojektet

I april och maj 2017 kommer Ikano att slutföra sin omprojektering av vårt värme- och ventilationssystem. Detta sker trapphusvis i två etapper. Det finns en tidplan, som inte kan ändras. I etapp två krävs tillträde till alla lägenheter.

Den första etappen innebär att alla lägenheters värmebatterier byts ut. Den andra etappen innebär att värme och ventilation skall ställas in i varje lägenhet. I den andra etappen måste Ikano ovillkorligen få tillträde till alla trapphusets lägenheter under två dagar. För det ändamålet kommer styrelsen att samla in nycklar till varje lägenhet för att säkra att arbetet kan utföras. Nycklarna kommer naturligtvis att kvitteras och returneras direkt efter utfört arbete.

Etapp 1 – byte av värmebatterier per trapphus

Arbetet med byte av värmebatterierna tar tre dagar per trapphus. Under det arbetet kommer all ventilation att stängas av dagtid. Om möjligt kommer frånluften att fortsätta fungera vilket kan resultera i ett lätt undertryck i lägenheten, vilket enkelt justeras genom att öppna ett fönster lite grand. Det finns inga krav på att lägenhetsinnehavaren behöver vara hemma eller lämna ut nycklar för denna etapp.

Arbetet i etapp 1 kommer att utföras under följande dagar:
 • Näsbylundsvägen 16:   3-5 april
 • Näsbylundsvägen 18:   10-12 april
 • Näsbylundsvägen 20:   17-19 april
 • Näsbylundsvägen 22:   24-26 april
 • Näsbyvägen 6A:   1-3 maj
 • Näsbyvägen 6B:   8-10 maj

Etapp 2 – Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, med tillträde till varje lägenhet

I denna etapp skall värme- och ventilationssystemet för alla lägenheter i trapphuset justeras in, liksom lägenhetstermostaten. Det innebär att Ikano under två dagar måste ha tillträde till trapphusets samtliga lägenheter. I lägenheterna måste Ikano dessutom, med trappstege, kunna komma åt alla tilluftsdon och frånluftsdon. För dessa dagar måste därför lägenhetsinnehavaren se till att

 • Det är fritt från möbler så att framkomlighet finns för tilluftdonen i varje rum och frånluftsdonen i kök och badrum
 • Spisytan är fri från köksartiklar
 • Vara hemma dagtid eller tillhandahålla nyckel till lägenheten, genom insamling via styrelsen
Arbetet i etapp 2 kommer att ske följande dagar:
 • Näsbylundsvägen 16:   27-28 april
 • Näsbylundsvägen 18:   4-5 maj
 • Näsbylundsvägen 20:   11-12 maj
 • Näsbylundsvägen 22:   15-16 maj
 • Näsbyvägen 6A:   22-23 maj
 • Näsbyvägen 6B:   29-30 maj

Detta är en injustering och samtidigt en s. k. Obligatorisk Ventilationskontroll. Föreningen är enligt lag skyldig att i framtiden genomföra en sådan vart tredje år.

OBS 1: Efter denna injustering får varken tillufts- eller frånluftsdon röras, eftersom det då blir obalans i systemet.

OBS 2: Om Ikano inte får tillträde till en lägenhet blir den då inte injusterad. Det kan också påverka övriga lägenheters injustering. Det innebär att lägenhetsinnehavaren får stå för den tillkommande kostnaden vid senare injustering.

Under arbetena kan framkomligheten vara lite begränsad och alla uppmanas underlätta arbete genom klok användning av hiss och trappor.

Tillgång till lägenheten för etapp 2

För att säkra tillgång till lägenheten i etapp två enligt tidplan kommer styrelsen att samla in en nyckel per lägenhet, mot kvittens, i omedelbar anslutning till att arbetet skall utföras.

Lägenhetsinnehavare som kommer att vara bortrest under aktuella dagar måste kontakta styrelsen och överlämna en nyckel innan resan för att säkra lägenhetstillgången.

Om OVK

OVK skall, enligt svensk lag, göras regelbundet i de flesta byggnader, i vårt fall, som har s k FTX-ventilation, vart 3:e år. Syftet är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Mer om detta finns att läsa i Plan- och bygglagen samt i Plan- och byggförordningen.

Beställning av nya nycklar

Boende i Brf Roslags Kulle beställer nya nycklar via Täby Danderyd lås (bredvid ICA Näsbydal). Ta med befintlig nyckel samt utdrag ur lägenhetsregistret som visar ägandeskap. Utdraget får högst vara 1 månad gammalt.

Vid nytt ägande fungerar överlåtesedokument eller likande som visar på ändrat ägandeskap. Detta dokument får högst vara 2 månader gammalt.

Uthämtning av passagebrickor – nya tider tillagda

Nu har passagebrickorna kommit och det är dags att kvittera ut dem. Vi har lagt till två nya möjliga tider för uthämtning, de står i felstil i listan nedan!

Varje lägenhet får 4 passagebrickor, önskemål om eventuella extrabrickor hanteras i efterhand.

Ta med legitimation – endast ägaren av lägenheten, eller person med fullmakt från ägaren, kan hämta ut passagebrickor.

Uthämtning sker:

Datum:      Tid:      Adress:      Person:

Måndag 18/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Tisdag 19/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Onsdag 20/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Torsdag 21/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Fredag 22/1      07:30 – 08:15      Näsbylundsvägen 16      Filip Marzuki
Fredag 22/1      09:00 – 15:00      Näsbyvägen 6A      Linda Kiby
Lördag 23/1      13.00 – 14.00      Näsbyvägen 6B     Pia Kron
Söndag 24/1     16.00 – 17.00     Näsbyvägen 6B     Julia Erikson

Beställning av Fjärröppnare för garage, för senare leverans, kan göras via denna länk och kostar 300 kronor per styck. De gamla taggarna kommer även fortsättningsvis fungera.

http://goo.gl/forms/hKJ3nyYJOC