Beställning av nya nycklar

Boende i Brf Roslags Kulle beställer nya nycklar via Täby Danderyd lås (bredvid ICA Näsbydal). Ta med befintlig nyckel samt utdrag ur lägenhetsregistret som visar ägandeskap. Utdraget får högst vara 1 månad gammalt.

Vid nytt ägande fungerar överlåtesedokument eller likande som visar på ändrat ägandeskap. Detta dokument får högst vara 2 månader gammalt.