Nyhetsbrev Maj 2018

Laddplatser för elbilar Fas 1 i juni

Enligt planen som redovisades på årsmötet är 14 laddplatser för elbilar är beställda för Fas 1. Exakt leveranstidpunkt är inte konfirmerad, men det kan bli under perioden vecka 24-26. Installationen beräknas ta fyra dagar i anspråk. Berörda platser måste vara utrymda under den tiden. Styrelsen kontaktar berörda bilägare direkt.

Renovering av betonggolvet i nedre garaget i augusti-september

Ikanos utredning om hur att åtgärda sprickorna i nedre garagets betonggolv är klar. Golvet kommer att stålblästras, epoxybehandlas och målas. Resultatet kommer att likna garagegolvet i Täby C. Detta innebär att det nedre garaget måste vara utrymt under en tvåveckorsperiod i augusti-september. Tidplanering pågår så vi återkommer om exakta tidpunkter.

Gallerförråden i nedre garaget tas bort

Under betonggolvsrenoveringen i garaget måste gallerförråden tas bort. Styrelsen har beslutat att dessa inte kommer att sättas upp igen. Intresset att hyra har varit lågt och pågående hyresavtal är uppsagda. Vi återkommer avseende den framtida användningen av dessa platser.

Inga gästparkeringar

Det finns inga gästparkeringar i garaget. Inte heller utomhus. Styrelsen vill tydliggöra detta, då det funnits frågor och missförstånd angående detta.

Nyhetsbrev

Styrelsen testar att informera via nyhetsbrev på hemsidan samt på våra anslagstavlor i respektive trappuppgång. Återkoppla gärna via styrelsemailen brfroslagskulle@gmail.com om ni har åsikter om dessa.