Markiser och balkonginglasning

Markis

Förslag på lämpliga markiser och leverantör finns under fliken Dokument – ”Offerter för medlemmar”.

På översta våningen är det tillåtet att installera en terrassmarkis i fasaden. Dessa täcks av ett bygglov och ska monteras med en speciell infästning anpassad för vår fasad. Kontakta styrelsen för mer information.

På övriga våningar är det tillåtet att installera en balkongmarkis. Dessa kräver inget bygglov och ska fästas med en skruv i övre respektive nedre staget på varje ben. Skruvhålet skall tätas mot forstsprängning på lämpligt sätt.

Markiser skall ha samma kulör som Näsby Kulle, dvs den mellangrå nyansen NCS 3500-N och en rak kappa.

Inglasning

Föreningen har bygglov för balkonginglasning. För ett enhetligt utseende har vi valt att anlita Lumon för inglasningen. Mer om inglasningslösningen kan ni läsa på http://www.lumon.se/

Vid intresse, kontakta Lumon och hänvisa till föreningens offert.
Tel: 08-408 084 22

Notera att möjlighet till inglasning ej gäller för balkonger på plan 4 där det saknas balkong ovanför.

Inglasning av uteplats
på nedersta våningen ingår inte i nuvarande bygglov, utan kräver ett nytt. Kontakta styrelsen vid intresse för diskussion om gemensam bygglovsansökan.

Offert
Offert Lumon för Brf Roslags Kulle

Glastak över balkong

Föreningen har bygglov för installation av glastak över balkong. För ett enhetligt utseende har föreningen anlitat Bentech för installation av glastak.

Vid intresse, kontakta Bentech och hänvisa till föreningens offert.
0435-500 35
info@bentech.se

Mitt i Täby