Markiser

Förslag på lämpliga markiser och leverantör finns under ”Offerter för medlemmar”.

På översta våningen är det tillåtet att installera en terrassmarkis i fasaden. Dessa täcks av ett bygglov och ska monteras med en speciell infästning anpassad för vår fasad. Kontakta styrelsen för mer information.

På övriga våningar är det tillåtet att installera en balkongmarkis. Dessa kräver inget bygglov och ska fästas med en skruv i övre respektive nedre staget på varje ben. Skruvhålet skall tätas mot forstsprängning på lämpligt sätt.

Markiser skall ha samma kulör som Näsby Kulle, dvs den mellangrå nyansen NCS 3500-N och en rak kappa.

Mitt i Täby