Nycklar

Beställning av nya nycklar

Boende i Brf Roslags Kulle beställer nya nycklar via Täby Danderyd Lås . Ta med befintlig nyckel samt utdrag ur lägenhetsregistret som visar ägandeskap. Utdraget får högst vara 1 månad gammalt och kan beställas gratis av vår förvaltare HSB:
Telefon: 010-442 11 00 eller e-post: service.stockholm@hsb.se

Vid nytt ägande fungerar överlåtesedokument eller likande som visar på ändrat ägandeskap. Detta dokument får högst vara 2 månader gammalt.

En nyckel kostar 200 kr och betalas på plats när du hämtar den. Leveranstid är ca 2-6 dagar efter att Täby Danderyd Lås får in beställningen.

Beställning av nya nycklar

Det går att beställa extra nyckelbrickor genom HSB. Självkostnadspriset för detta är 250 kr. Telefon: 010-442 11 00 eller e-post: service.stockholm@hsb.se

Förlorat nyckel till lägenhet eller postfack?

Polisanmäl din nyckeln och beställ en ny hos Täby Danderyd Lås enligt ovan.

Förlorat din orange nyckelbricka?

Det är viktigt att du rapporterar om du har förlorat din orange nyckelbricka så att vi kan spärra den och förhindra att obehöriga kommer in. Kontakta HSB på telefon: 010-442 11 00 eller e-post: service.stockholm@hsb.se

Fjärröppnare till garageporten

För dig med garageplats finns möjlighet att beställa fjärröppnare till garageporten till en kostnad av 300 kr. Kontakta HSB på telefon: 010-442 11 00 eller e-post: service.stockholm@hsb.se med följande information:

1. Att det gäller bostadsrättsföreningen Roslags Kulle
2. Ditt namn
3. Din parkeringsplats nummer
4. Både ditt 3- samt 4-siffriga lägenhetsnummer

Antal nycklar och nyckelbrickor

Till varje lägenhet finns fem stycken lägenhetsnycklar, fyra stycken nyckelbrickor och tre nycklar till brevlådefacket om inga extrabeställningar har utförts. Eventuella extranycklar ska redovisas och överlämnas vid försäljning. Om du saknar lägenhetsnycklar eller nyckelbrickor kontakta enligt informationen ovan.

Mitt i Täby