Att tänka på vid renovering

Vid renovering är det viktigt att läsa igenom våra stadgar och de paragrafer som måste följas vid renovering.

Utöver dessa har vi följande krav och rekommendationer:

Ritningar för el vatten och ventilation
Ritningar för el, vatten och ventilation finns för alla lägenheter. Kontakta styrelsen för att erhålla en kopia. Visa dessa för hantverkarna vid planeringen av arbetet.

Ändring av ventilation
Vid ändring av ventilationen gäller följande:

  • Lägenhetsinnehavaren ska hämta hem ventilationsritning för aktuell lägenhet för att se vilket luftflöde det är projekterat med.
  • Efter ombyggnation så ska kontrollmätning/injustering utföras av sakkunnig och dokumenteras i ett protokoll där datum, firma och namn på vem som utfört mätningen vara redovisat. Protokollet ska sedan delges föreningen. Kontrollmätning/injustering bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Isolering runt ventilationskanaler
Under 2023 isolerades alla tilluftskanaler i lägenheterna med lösullsisolering av typen glasull som har brandklass Euroklass A1. Den har sprutats in i alla nedsänkta delar i taket, samt ovanför skåp i köket, där tilluftskanaler finns. Om dessa utrymmen berörs av renoveringen kommer isoleringen att trilla ned och måste ersättas av annan isolering.

Den kan antingen ersättas med 13mm cellgummimatta, exempelvis armaflex, eller 30mm värmeisolering av typ nätmatta. Om isoleringen inte återställs så kommer det att påverka komforten i lägenheten med ökad risk för drag och ojämn temperatur mellan rum.

Köksventilation
I köket sitter ursprungligen en spiskåpa utan fläkt eller forceringsfunktion. Den kan bytas mot en likvärdig spiskåpa, utan inbyggd fläkt eller forceringsfunktion, eller en kolfilterfläkt som inte kopplas till imkanalen. Vid byte till kolfilterfläkt ska man vinkla upp imkanalen och montera befintligt frånlustdon med oförändrat luftflöde enligt denna bild:

Inspektionsluckan ovanför spiskåpan är enbart till för att komma åt eluttaget för spiskåpan. Luckan kan tas bort om eluttaget flyttas och blir åtkomligt på annat sätt.

Vi rekommenderar kolfilterfläkt då dessa har flera fördelar:

· Har ett mycket högre luftflöde än en centralansluten spiskåpa
· Ingen risk att för påverkan på ventilationssystemet
· Det sugs in mindre stekfett i imkanalen

Klamring av PEX rör samt montering av tryckstötdämpare
För att minimera risken för framtida vattenskador rekommenderar vi att man passar på att klamra PEX rör som friläggs samt att man monterar en så kallad tryckstötdämpare på kallvattenledningen när kökskranen. Dessa dämpar tryckstötar som uppstår av snabba ventiler i diskmaskiner. Detta är enkla och billiga åtgärder som minskar risken för läckage.

Mitt i Täby