Justering av vattenavräkningen

Sedan december 2015 mäts den faktiska kall- respektive varmvattenförbrukningen per bostad i föreningen och avläsningen sköts av Minol. Detta möjliggör korrekt fakturering av den vattenförbrukning varje enskild bostad har per månad och kostnaden faktureras tillsammans med föreningens månadsavgift.

Eftersom vi alltid betalar avgiften i förskott och får avierna för ett kvartal framåt, släpar vattenkostnaderna efter fyra månader. Dvs Minol mäter vår förbrukning fortlöpande och därefter får vi kostnaden på vår faktiska förbrukning under ett kvartal. Idag betalar vi 30 kr/kubikmeter kallvatten och 80 kr/kubikmeter varmvatten.

Du kan hålla koll på din förbrukning genom att logga in på www.minoweb.se med de inloggningsuppgifter som skickades ut till din bostad. Behöver du nya inloggningsuppgifter, kontakta Hanna Dahl Persson h.dahl-persson@minol.se

Tyvärr uppstod problem vid övergången från betalning med schablonkostnad till betalning av faktisk kostnad för vattenförbrukningen. På juli-avin 2016 fick alla en korrigering av vattenförbrukningen. Denna reglerades dessvärre felaktigt mot en faktisk förbrukning för dec-feb, som vi betalat för på april-, maj- och juni-avierna. Detta kommer att korrigeras, vilket innebär att de som fick betala extra kommer att bli återbetalda och de som fick tillbaka måste betala in detta belopp. Eftersom vi började betala för faktisk förbrukning från december 2015 och även har betalat schablonavgift för dessa månader kommer fyra månaders schablonbelopp att återbetalas på januari-avin (för dec-mars), tillsammans med korrigeringen av den felaktiga avräkningen.

Garaget och vattenansamlingar

Vatten på golvet i garaget – hur göra och vad händer?

När det snöar och är mycket snö på gatorna följer snö på och under bilarna med in i garaget, där snön sedan smälter och bildar vattenpölar på golvet. Tyvärr finns det inte  avrinningsbrunnar i garaget. Vad kan då göras för att minimera respektive åtgärda problemet?

1. Bilägare uppmanas borsta bort snö ovanpå sina bilar samt sparka bort sådant som hänger vid hjulhusen innan ni kör in i garaget.

Detta kommer att minimera problemet med vatten i garaget. Det kan med fördel göras på gatan någonstans i närheten och inte direkt utanför garageporten, då kö kan bildas där.

2. Ventilation kan ökas under viss tid.

Föreningen har bett Ikano om information hur vi skall kunna styra nivån på ventilationen för att öka avdunstningen. Normalt styrs ventilationen för att hålla CO2 och NOx under vissa nivåer samt för att minimera energiförbrukningen. Det är ett data- eller regleringsprogram som sköter detta. Det är tydligen inte trivialt att ändra på detta. Vi avvaktar svar på våra frågor.

3. Vattnet kan sugas upp.

Detta kräver att planering och att garaget är tomt på bilar under en dag. Denna åtgärd måste styrelsen vidta när problemet blir tillräckligt stort. Ikano genomförde detta åt oss förrförra vintern.

4. Golvets design och utförande

I kommande efterbesiktning kommer styrelsen att ta upp frågan om golvets utförande och pölbildning. Skall det vara så och vad kan göras med själva golvet?

Ikanos värmeprojekts aktiviteter i Brf RK

Ikanos värmeprojekt i Brf Roslags Kulle kommer att visa sig allt mer med aktiviteter i våra hus.

Bland annat har styrelsen gett Ikanos projektledare tillstånd att placera ett skrivbord med stol nedanför fönstren i det stora cykelrummet på Näsbyvägen 6B. Det är det enda utrymme vi kan disponera som ger mobiltelefontäckning. Tacksamma för att ni låter skrivbordet stå där och placerar cyklar, barnvagnar mm på annan plats i de två rummen.

Varning för snöras

Efter det ovanligt myckna snöandet kan snömassor rasa ner från taken på baksidan av våra hus, dvs mot innergården. Se upp för detta!

Gångvägarna ligger en bit från huset, så de bör vara riskfria. Vid ingångarna finns ett tak som skyddar. Faran är främst på markplanets uteplatser. Undvik därför att gå ut på dem!

Värmeprojekt och lån av element

Viktig information om Ikanos värmeprojekt för Roslags Kulle samt lån av element

Ikano Eftermarknad har, efter vårens analys, nu efter sommaren påbörjat ett genomgripande projekt för att åtgärda problemen med värmen i vår fastighet, Brf Roslags Kulle. Brf Styrelsen har haft ett första projektmöte med Ikano, deras experter och projektledare och väntar på datum inom de närmaste veckorna för ett andra möte då vi förväntar oss att få tidplanen för åtgärderna presenterad.

Det är flera typer av åtgärder som planeras. Dels kommer lägenheterna direkt ovanför garaget att få en separat värmestyrning för golvvärmen så att den kan hållas på rätt nivå. Dels kommer centrala funktioner i värme- och ventilationssystemet att förbättras. Sist, och kanske för många viktigast, kommer alla värmeväxlare som är slutsteget i uppvärmningen av den inkommande luften till varje lägenhet att gås igenom, justeras eller bytas till rätt kapacitet, inklusive översyn av luftvärmeinställningen per lägenhet. Detta sista steg, per lägenhet, kommer enligt underhandsuppgifter att ske först när kommande uppvärmningssäsong är över. Orsaken är omfattningen av arbetet per lägenhet och trappuppgång, vilket är svårt att göra under vintern då värmen för en hel trappuppgång skulle behöva stängas av under ca tre dagar (preliminär uppgift).

Vad sker då för lägenheter där temperaturen är för låg?

Ikano har precis börjat leverera extra värmeelement till styrelsen. Det innebär att lägenhetsinnehavare som har problem med för låg temperatur i sin lägenhet gratis kan få disponera ett extra elelement på 500 eller 700 watt. Ikano Eftermarknad står för den extra elkostnaden genom en schablonberäkning.

Vad skall du göra för att få tillgång till detta?

Kontakta styrelsen, via mail på
brfroslagskulle@gmail.com
med följande uppgifter om ditt klagomål
a. Namn
b. Adress
c. Lghtsnr
d. Tel
e. E-post
f. Klagomål

Styrelsen gör då följande
1. Kontaktar dig för att komma överens om lån och utlämning av elelement, vid behov
2. Vidarebefordrar ditt klagomål till Ikano för information till projektet

Alla element som utlämnas skall kvitteras. Detta är då också en uppgift som ligger som underlag för ersättning av uppvärmningskostnaden under användningen, tills uppvärmningssäsongen är över.

För styrelsen
Torkel Norda