Justering av vattenavräkningen

Sedan december 2015 mäts den faktiska kall- respektive varmvattenförbrukningen per bostad i föreningen och avläsningen sköts av Minol. Detta möjliggör korrekt fakturering av den vattenförbrukning varje enskild bostad har per månad och kostnaden faktureras tillsammans med föreningens månadsavgift.

Eftersom vi alltid betalar avgiften i förskott och får avierna för ett kvartal framåt, släpar vattenkostnaderna efter fyra månader. Dvs Minol mäter vår förbrukning fortlöpande och därefter får vi kostnaden på vår faktiska förbrukning under ett kvartal. Idag betalar vi 30 kr/kubikmeter kallvatten och 80 kr/kubikmeter varmvatten.

Du kan hålla koll på din förbrukning genom att logga in på www.minoweb.se med de inloggningsuppgifter som skickades ut till din bostad. Behöver du nya inloggningsuppgifter, kontakta Hanna Dahl Persson h.dahl-persson@minol.se

Tyvärr uppstod problem vid övergången från betalning med schablonkostnad till betalning av faktisk kostnad för vattenförbrukningen. På juli-avin 2016 fick alla en korrigering av vattenförbrukningen. Denna reglerades dessvärre felaktigt mot en faktisk förbrukning för dec-feb, som vi betalat för på april-, maj- och juni-avierna. Detta kommer att korrigeras, vilket innebär att de som fick betala extra kommer att bli återbetalda och de som fick tillbaka måste betala in detta belopp. Eftersom vi började betala för faktisk förbrukning från december 2015 och även har betalat schablonavgift för dessa månader kommer fyra månaders schablonbelopp att återbetalas på januari-avin (för dec-mars), tillsammans med korrigeringen av den felaktiga avräkningen.