Ventilationen i garaget

Ventilationen i garaget styrs främst för att hålla nivåerna av koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx)  i luften på en låg nivå, samt för att spara energi.

  • Nivåerna av CO2 och NOx är idag desamma som i uteluften, d.v.s. mycket god
  • Ventilationen är större än vad den som minimum behöver vara
  • Erfarenheten får visa om detta räcker för att ventilera bort det vatten som samlas i garaget på vintern
  • Styrelsens reservalternativ vid för mycket vatten är utrymning  av garaget för vattenupptagning

Källa: Ikanos värme- och ventilationsexpert

Låt oss alla hjälpas åt att minska problemet med vattenansamling i garaget genom att borsta av snö från bilen innan vi kör in!