Trivselregler

För allas vår trevnad i Brf Roslags Kulle tänker vi på att:
 • Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Föreningens ekonomi är baserad på principen om självkostnad. Det innebär att vi alla har möjlighet att påverka våra boendekostnader genom att väl vårda vår gemensamma egendom och motverka alla former av skadegörelse.
 • Det inte är tillåtet att röka i köksfläkten, i våra trapphus eller hissar. Läs mer på denna sida.
 • Rökning på våra balkonger eller uteplatser inte rekommenderas då rök mycket lätt tar sig in i omgivande lägenheter när fönster eller dörrar är öppna. För allas trevnad, samt av hänsyn till barnen som vistas på innergården ser vi gärna att boende och besökare till medlemmar i Brf Roslags Kulle inte röker på våra gemensamhetsytor. Rökare hänvisas till motsatt sida av huset (Näsbyvägen samt Näsbylundsvägen) där inga balkonger är placerade, samt till ett nödvändigt avstånd från byggnaderna för att inte rök ska ta sig in genom fönstren.
 • Vi i källsorteringsrummet i hus nr 6B inte under några omständigheter lämnar annat avfall än vad som tillåtet, nämligen returpapper, pappers-, plast- och metallförpackningar samt glasflaskor/-burkar. För vanligt hushållsavfall finns de två sopbehållarna på Näsbylundsvägen respektive Kanalvägen. Övrigt avfall (grovsopor m.m.) fraktar den enskilde själv och på egen bekostnad till återvinningsanläggning.
 • Vi inte stör våra grannar i onödan. Därför spikar och borrar vi inte före klockan kl 08 eller efter kl 19 på vardagar. På lördagar och söndagar inte innan kl 09 eller efter kl 16. Hög volym från radio, TV och stereoanläggning kan vara störande, därför dämpar vi ljudet framför allt under kvällstid även om vi har fest. Vi undviker också att flytta möbler etc. under dygnets sena timmar.
 • Vi av brandsäkerhetsskäl inte får använda koleldade grillar vare sig på balkongerna eller på annan plats. Vid grillning utomhus använder vi el- eller gasolgrillar.
 • Inte skaka eller piska mattor, sängkläder och dylikt från balkongerna. Blomlådor hängs på balkongräckets insida.
 • Våra balkonger har ett stort trivselvärde för oss alla, därför visar vi varandra hänsyn.
 • Det p.g.a. brandsäkerhetsskäl inte är tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar och dylikt i trapphusen. Vid brand är trapphusen enda utrymningsvägen.
 • Inte lägga ut mattor i trapphusen framför våra dörrar även om det kan se trevligt ut. Detta är av brandsäkerhetsskäl och försvårar även städningen. Observera att mattor kommer att tas bort om de förblir liggande.
 • Inte ställa upp dörrarna till entréer, cykel- och källsorteringsrum, framför allt nattetid, samt att se till att de går i lås när de stängs.
 • Våra (och ej heller andras) hundar och katter ej får springa lösa eller rastas inom föreningens område.
 • I övrigt respektera av styrelsen från tid till annan lämnade föreskrifter.
Vi ska alla trivas och må gott i Brf Roslags Kulle.
November 2014
Styrelsen för Brf Roslags Kulle

Lämna ett svar

Mitt i Täby