Sopsortering / miljörum

Hushållsavfall

För våra vanliga hushållssopor finns föreningens molucker:

 • 2 st vid parkeringen på Näsbylundsvägen
 • 1 st vid garageinfarten på Kanalvägen

Miljörum

I miljörummet på Näsbyvägen 6B finns viss sopsortering i form av kärl för insamling av:

 • returpapper och tidningar
 • pappersförpackningar/kartonger
 • plastförpackningar
 • metallförpackningar
 • glasflaskor/-burkar

Insamling av batterier, glödlampor och mindre elartiklarBatterier, glödlampor och smått elavfall

 • ELIN i Täby Centrum, en halv rulltrappa ner från Hemköp
  Här finns fack för batterier, glödlampor och smått elavfall.
 • OKQ8 macken vid korsningen i Näsbydal

Miljöfarligt avfall

För miljöfarligt avfall av typen överbliven målarfärg och liknande hänvisas till Hagbytippen.

Övriga grovsopor

För övriga gropsopor, möbler och dylikt hänvisas till Hagbytippen. De tar emot alla typer av avfall, även julgranar.

Mitt i Täby