Plantering av växter

Växterna i betongklossarna är tänkta att utgöra insynsskydd. En del har bytt ut växterna utanför sin egen uteplats, och det är helt ok. Tänk på att sköta om dem, och maxhöjden är 150 cm från marken. De får heller inte nå utanför betongklossen utåt mot gångvägen. I övrigt är det ganska fritt fram. Notera dock att det tyvärr inte är ok att plantera större växter direkt på marken. Jordlagret är inte så tjockt, och deras rotsystem kan skada garagetaket.

Balkonginglasning

Sedan förra året har Styrelsen arbetat för att göra det möjligt att glasa in Balkongerna.En leverantör är vald för konstruktionerna och vi väntar på att bygglovet från kommunen godkänns inom kort. Vi väntar oss att få OK från kommunen senast 1:a juli. Därför kan ni nu fundera over om det är något som ni vill ansöka om.

Intresse/ansökan skickas till brfroslagskulle@gmail.com

Inglasningslösningen kan ni läsa på mer om på http://www.lumon.se/

Priser för inglasningen varierar med hur manga anmälningar vi får. För detaljer gällande de olika prisförslagen så rekommenderar vi att ni ser på den offert som  bifogas nedan.

Nedkortad offert Brf Roslags Kulle – låg

Procedur för andrahandsuthyrning

Före godkännande kan ges så måste medlemmen ta en kontroll av UC på den som ska hyra. Det rekommenderas att man informerar den som ska hyra att det kommer att tas ett utdrag på UC så att de är medvetna om det innan det görs. De bör även få veta att tillstånd om andrahandsuthyrning endast ges för som längs 1 år åt gången. Innan utgånget datum på kontraktet så måste man ha fått ett nytt tillstånd för uthyrningen,För de medlemmar som är intresserade av att hyra ut sin lägenhet i andra hand så är det nödvändigt att göra följande saker.
1: Ta ett UC utdrag på den som rum/lägenhet ska hyras ut till.
2: Fyll i den blankett som kan hämtas nedanför och vilken kommer att användas som kontrakt
2: Skicka in denna UC till styrelsen antingen via mail eller till föreningens brevlåda tillsammans med ett brev som introducerar den som ska hyra och förklarar anledningen till varför medlemmen vill hyra ut sin bostad.Skicka även in det utfyllda kontraktet.
3: Styrelsen kommer därefter att behandla ärendet och återkomma så snart som möjligt med ett beslut.

Produktion av  ersättningsnycklar

Om du behöver beställa en ny nyckel till din bostad så ska du maila till styrelsemailen brfroslagskulle@gmail.com. Nyckeln kostar 200kr och det betalas på plats när du hämtar den, leveranstiden är 2-6 dagar efter att Täby lås får in beställningen.Det medlemmen behöver uppge är följande.
Namn
Lägenhetsnummer
Personnummer
Mobilnummer
Systemnummer på nyckeln, det börjar med DSG
Nyckelnamn som börjar med L
Hur många nycklar man behöver