Procedur för andrahandsuthyrning

Före godkännande kan ges så måste medlemmen ta en kontroll av UC på den som ska hyra. Det rekommenderas att man informerar den som ska hyra att det kommer att tas ett utdrag på UC så att de är medvetna om det innan det görs. De bör även få veta att tillstånd om andrahandsuthyrning endast ges för som längs 1 år åt gången. Innan utgånget datum på kontraktet så måste man ha fått ett nytt tillstånd för uthyrningen,För de medlemmar som är intresserade av att hyra ut sin lägenhet i andra hand så är det nödvändigt att göra följande saker.
1: Ta ett UC utdrag på den som rum/lägenhet ska hyras ut till.
2: Fyll i den blankett som kan hämtas nedanför och vilken kommer att användas som kontrakt
2: Skicka in denna UC till styrelsen antingen via mail eller till föreningens brevlåda tillsammans med ett brev som introducerar den som ska hyra och förklarar anledningen till varför medlemmen vill hyra ut sin bostad.Skicka även in det utfyllda kontraktet.
3: Styrelsen kommer därefter att behandla ärendet och återkomma så snart som möjligt med ett beslut.