Nyhetsbrev 3 – September 2021

2021-09-13

Stamspolning

Den 4:e t.o.m. 8:e oktober sker stamspolning, en trappuppgång per dag i ordningen uppgång 16, 18, 20, 22 och 6A&B. 6A&B samma dag. GR Avloppsrensning är entreprenör och aviserar alla.

Observera att varje lägenhetsinnehavare då måste vara hemma eller lägga sin entrényckel i tuben! Detta är mycket viktigt! Notera också att det endast ska sitta en nyckel i tuben och inte en stor nyckelknippa som kan fastna så vi inte kommer in.

Stamspolning sker för att få rent i alla avloppsrör. Inte minst från allt fett som lagras från matlagning. Detta är nödvändigt för att förhindra, eller i alla fall minska ner på, antal stopp i avloppen. Dessa är inte bara störande utan kan bli dyra vid läckage.

I samband med stamspolningen kommer vissa gummistosar under diskbänken att bytas ut till en modell som håller tätt bättre för att minska risken för läckage ut på golvet vid stopp i avloppet. Vidare kommer köksavlopp som ännu inte är klamrade att klamras i bakre väggen av diskbänkskåpet. Detta minskar risken för att köksavloppet hoppar ur och orsakar läckage ut på golvet.

OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll

Parallellt med stamspolningen, 4 til 8 oktober, sker också en OVK. Det innebär att specialister behöver komma in i varje lägenhet och kontrollera luftflödena., dels mäta vid kökskåpan, dels kontrollera allmänt. Vi gör detta samtidigt med stamspolningen för att ni inte skall behöva vara hemma eller lägga nyckel i tuben vid ytterligare ett tillfälle. Ni behöver inte flytta möbler eller annat för detta. I och med att vi har luftburen värme är det extra viktigt att luftflödena fungerar som de skall.

Brandskyddspolicy – påminnelse

Vi vill påminna samtliga boende om att kontrollera brandvarnaren i lgh, detta ska göras minst en gång/ år samt efter tre dagars bortavaro. Brandvarnaren är lgh-innehavarens ansvar.  www.brfroslagskulle.se/information/brandskyddspolicy-regler

Fönstertvätt entréer

Tisdag 14 september tvättas samtliga glaspartier i trapphusen samt glasväggen mellan husen på ut- och insidor.

Termostat i lgh – hur reglera bäst
Excercera lägenhetstermonstaterna inför vintern! M.h.a. lägenhetstremostaterna kan man på marginalen styra lägenhetstemperaturen. Den påverkar lägenhetens eget värmebatteri som toppar upp inkommande luft till rätt temperatur. Detta är viktigt då den “kran” man påverkar ibland kan kärva lite och inte lyda den dag man vill ha det lite varmare. Hur gör man då? Vrid upp termostaten till max. Låt vara ett par timmar, vrid sen ned till min och låt vara ett par timmar. Om det märks en skillnad i temperaturen fungerar allt som det skall. Ställ då in önskat läge på termostaten. Om det inte märks någon skillnad, felanmäl till HSB.

Miljörummet
Vi har under en längre tid haft problem med överfulla kärl av papper och kartonger. Allmän uppmaning att vika ihop och platta till har tyvärr inte gett avsedd effekt. Därför har vi nu ökat tömningsfrekvensen från varannan vecka till varje vecka.

Matavfall
Två behållare för sortering avfall är beställda och bör komma på plats under september, en utanför port 18 och en utanför garaget. Därefter anmäler vi detta till Ragn-Sells som då kommer att skicka ut instruktioner och påsar för matavfall. Nyttan är dels att matavfallet omvandlas till biogas och bidrar till att minska utsläppen men även till lägre avfallstaxa för föreningen.

Notera att det inte finns några krav på att sortering av matavfall måste ske men däremot görs kontroller av att matavfallet inte innehåller annat skräp såsom plast osv. Så det är viktigt att sorteringen görs enligt instruktionen.

Undvik grus i hissarna
Vi har sedan gummimattorna kom på plats framför hissarna i början av detta år inte haft några stopp. Vi har heller inte haft några kostsamma reparationer. De verkar därmed ha haft en god effekt som vi hoppas håller i sig! Fortfarande viktigt att sparka av sig ordentligt innan man går in i hissen och ser ni stenar i hissen så hjälp till att plocka upp dom.