Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årsmöte 18 maj 2022

Välkomna till årsmöte onsdag 18 maj, kl 18.30, på Scandic Hotel, Roslags Näsby
Mail med kallelse/dagordning och årsredovisning är utsänd. Kallelse finns också i portarnas anslagstavla.
Årsredovisning finns under rubriken Om föreningen/Viktiga Dokument här på hemsidan.

Nyhetsbrev 3 – September 2021

2021-09-13

Stamspolning

Den 4:e t.o.m. 8:e oktober sker stamspolning, en trappuppgång per dag i ordningen uppgång 16, 18, 20, 22 och 6A&B. 6A&B samma dag. GR Avloppsrensning är entreprenör och aviserar alla.

Observera att varje lägenhetsinnehavare då måste vara hemma eller lägga sin entrényckel i tuben! Detta är mycket viktigt! Notera också att det endast ska sitta en nyckel i tuben och inte en stor nyckelknippa som kan fastna så vi inte kommer in.

Stamspolning sker för att få rent i alla avloppsrör. Inte minst från allt fett som lagras från matlagning. Detta är nödvändigt för att förhindra, eller i alla fall minska ner på, antal stopp i avloppen. Dessa är inte bara störande utan kan bli dyra vid läckage.

I samband med stamspolningen kommer vissa gummistosar under diskbänken att bytas ut till en modell som håller tätt bättre för att minska risken för läckage ut på golvet vid stopp i avloppet. Vidare kommer köksavlopp som ännu inte är klamrade att klamras i bakre väggen av diskbänkskåpet. Detta minskar risken för att köksavloppet hoppar ur och orsakar läckage ut på golvet.

OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll

Parallellt med stamspolningen, 4 til 8 oktober, sker också en OVK. Det innebär att specialister behöver komma in i varje lägenhet och kontrollera luftflödena., dels mäta vid kökskåpan, dels kontrollera allmänt. Vi gör detta samtidigt med stamspolningen för att ni inte skall behöva vara hemma eller lägga nyckel i tuben vid ytterligare ett tillfälle. Ni behöver inte flytta möbler eller annat för detta. I och med att vi har luftburen värme är det extra viktigt att luftflödena fungerar som de skall.

Brandskyddspolicy – påminnelse

Vi vill påminna samtliga boende om att kontrollera brandvarnaren i lgh, detta ska göras minst en gång/ år samt efter tre dagars bortavaro. Brandvarnaren är lgh-innehavarens ansvar.  www.brfroslagskulle.se/information/brandskyddspolicy-regler

Fönstertvätt entréer

Tisdag 14 september tvättas samtliga glaspartier i trapphusen samt glasväggen mellan husen på ut- och insidor.

Termostat i lgh – hur reglera bäst
Excercera lägenhetstermonstaterna inför vintern! M.h.a. lägenhetstremostaterna kan man på marginalen styra lägenhetstemperaturen. Den påverkar lägenhetens eget värmebatteri som toppar upp inkommande luft till rätt temperatur. Detta är viktigt då den “kran” man påverkar ibland kan kärva lite och inte lyda den dag man vill ha det lite varmare. Hur gör man då? Vrid upp termostaten till max. Låt vara ett par timmar, vrid sen ned till min och låt vara ett par timmar. Om det märks en skillnad i temperaturen fungerar allt som det skall. Ställ då in önskat läge på termostaten. Om det inte märks någon skillnad, felanmäl till HSB.

Miljörummet
Vi har under en längre tid haft problem med överfulla kärl av papper och kartonger. Allmän uppmaning att vika ihop och platta till har tyvärr inte gett avsedd effekt. Därför har vi nu ökat tömningsfrekvensen från varannan vecka till varje vecka.

Matavfall
Två behållare för sortering avfall är beställda och bör komma på plats under september, en utanför port 18 och en utanför garaget. Därefter anmäler vi detta till Ragn-Sells som då kommer att skicka ut instruktioner och påsar för matavfall. Nyttan är dels att matavfallet omvandlas till biogas och bidrar till att minska utsläppen men även till lägre avfallstaxa för föreningen.

Notera att det inte finns några krav på att sortering av matavfall måste ske men däremot görs kontroller av att matavfallet inte innehåller annat skräp såsom plast osv. Så det är viktigt att sorteringen görs enligt instruktionen.

Undvik grus i hissarna
Vi har sedan gummimattorna kom på plats framför hissarna i början av detta år inte haft några stopp. Vi har heller inte haft några kostsamma reparationer. De verkar därmed ha haft en god effekt som vi hoppas håller i sig! Fortfarande viktigt att sparka av sig ordentligt innan man går in i hissen och ser ni stenar i hissen så hjälp till att plocka upp dom.

Nyhetsbrev April 2020

Nytt datum för Årsstämman

Torsdagen den 11 juni med samling kl 18:30 är nytt datum för årets stämma, pga Corona-tider. Vi avser hyra Scandics största möteslokal så att vi kan sitta glest. Det skall bli möjligt att kunna ringa in och deltaga per telefon. De som vill deltaga per telefon måste maila styrelsen om detta så att vi kan kan maila ut telefonnummer och kod. Vi behöver också kunna registrera deltagarna.

Besiktningar 6-7 maj berör alla lägenheter

Styrelsen har blivit medveten om att vissa områden inte besiktigades som del av slutbesiktningen när Ikano överlämnade fastigheten till föreningen. Det innebär att vi vill och dessutom har en skyldighet att göra dessa besiktningar nu.
Besiktningen innebär bl. a. att vi behöver tillgång till alla lägenheter. Vi vill specifikt kontrollera utrymmet för inkommande vatten i badrummet samt avloppssystemet i köket, dess fall. Vissa lägenheter har haft stopp i köksavloppet, dessa är vi speciellt intresserade av.
Detta innebär att om lägenhetsinnehavaren inte kan vara hemma de dagarna så måste nyckel till lägenheten läggas i tuben. Mer information kommer också senare. Även för detta är det bra om vi kan kommunicera via e-mail med lägenhetsinnehavarna.
Datumen sammanfaller med att vi också gör en efterbesiktning av femårsbesiktningen, den 4 maj.

E-mailadresser till alla i föreningen

Det vore en stor fördel för styrelsen att kunna kommunicera med lägenhetsinnehavare per e-mail. För att hålla ett sådant register måste vi ha varje medlems godkännande. Detta pga lagstiftningen GDPR. Vi uppmanar alla att ge ett sådant godkännande. Många, men inte alla, har redan gjort detta.
För att låta oss maila dig, skriv gärna upp dig för vårt elektroniska nyhetsbrev, så har vi det godkännandet. Vi skickar nyhetsbrev maximalt en gång per månad, ofta mer sällan än så. Gå in på https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/

Balkonginglasning

Byggnadslovet för balkonginglasning går ut 2020-09-25. För balkongväggar är Lumon avtalspart, för glastak är det Bentech. Mer information finns på föreningens hemsida. Just nu har Lumon en rabattkampanj. Även om föreningen planerar att förlänga bygglovet kan det vara bra att passa på nu för att slippa osäkerhet. Notera att inglasning av balkong kräver styrelsens godkännande.

Brandgardiner på Näsbylundsvägen 18 och 22

Dessa brandgardiner är för närvarande urkopplade. Leverantören har för närvarande problem med att komma till Täby för byte av styrenheter som gått sönder.

Belysning av grusplan mellan husen

Styrelsen undersöker möjligheten för bättre belysning av grusplanen mellan port 22 och 6A för att minska risken för inbrott till nedre våningens lägenheter. Belysning av gavelfönster skall dock undvikas.

Försäkringsupphandling i höst

Till hösten planerar styrelsen göra en försäkringsupphandling. Bl.a. skall vi då värdera om bostadsrättstillägget skall ingå i föreningens försäkring eller om varje lägenhetsinnehavare skall teckna ett sådant själv. Det är enligt stadgarna obligatoriskt att ha en försäkring för sin bostadsrätt, så det är en viktig fråga.

Felanmälningar till styrelsen

Vid felanmälningar till styrelsen, som ofta sker per mail, var snäll ange Namn, telefonnummer, adress och lägenhetsnummer, helst både det tre- och fyrsiffriga. Det underlättar kommunikationen med HSB och hantverkare för att lösa problemet.

Nyhetsbrev december 2019

Extra föreningsstämma

Föreningen höll en extra stämma den 4 december på Scandic Hotell och tog beslut om en stadgeändring:
Stämman beslutade enligt förslag från medlem att stadgarna ändras med följande lydelse: ”En av revisorerna skall vara extern och bör vara godkänd och auktoriserad”. Stadgeändringen skall även beslutas på årsstämman i vår innan den är giltig. Vidare valdes Rickard Hedenius in i styrelsen från 2020-01-01 och ersätter Philip Eliasson som flyttar från föreningen i slutet på januari. Philip avtackades av stämman med en blombukett.
Efter stämman informerade Philip om det goda ekonomiska läget samt Torkel om status på åtgärder efter femårsbesiktningen i våras.

Femårsbesiktningen

I maj hölls en femårsbesiktning (5ÅB). Av 46 besiktningspunkter är 26 åtgärdade, av Ikano och några av föreningen. Alla lägenhetspunkter är klara.
För de återstående gäller följande:
– Tre punkter om garaget skall inspekteras senast maj 2020.
– Tolv punkter tillhör fyra områden där Ikano och vi inte är överens.
– Övriga är diverse mindre punkter.
De områden vi ännu inte är överens med Ikano om är:
1. Energiförbrukningen gentemot teknisk specifikation
2. Vattensamlingar i garaget och avsaknad av golvbrunn
3. Kvalitet på rörinfästning och ”slitsbotten” vid lägenheters inkommande vatten.
Ljudnivåer i lägenheter från ventilationen jämfört med norm är en fjärde punkt som iofs inte är ifrågasatt men skall mätas av Ikano som nästa steg.

Om nederbörd, snöröjning och balkongglastaken

Se särskild skrivelse.