Extra Föreningsstämma 29 september 2022

Extra föreningsstämma hålla torsdag den 29 september, kl 19.00 på Scandic Hotel, Täby. Det går också bra att delta digitalt via Teams.

Stämman skall behandla ekonomiskt utfall och prognos, beslut om investering i gemensamt elabonnemang med individuell mätning och debitering (IMD) och beslut om investering i solpaneler.

Material om flerårsbudget, elmätningssystem och solplaneler sänds ut en vecka innan stämman.