Extra Föreningsstämma 29 september 2022

Extra föreningsstämma hölls torsdag den 29 september på Scandic Hotel, Täby.

Stämman behandlade ekonomiskt utfall och prognos, beslut om investering i gemensamt elabonnemang med individuell mätning och debitering (IMD) och beslut om investering i solpaneler.

Protokoll från stämman finns under fliken ”Viktiga dokument ”