Vattna vintergröna växter på hösten, generöst

Vattna vintergröna växter på hösten, generöst

Speciellt till alla som bor i marklägenhet med uteplats på baksidan:

Alla vintergröna växter behöver mycket vatten på hösten för att överleva vintern, för dem fortsätter klorofyllprocessen. Får de otillräckligt med vatten så dör de. Ni uppmanas därför att vattna alla vintergröna växter som står i betongurnorna. Har ni andra dessutom, så gäller det även för dem.

Detta är en rekommendation och uppmaning från HSB:S Trädgårdsservice, som har kompetens inom området.

Pågående projekt: cykelförvaring samt övernattningslägenhet

Just nu pågår flera projekt i brf Roslags Kulle. Vi i styrelsen välkomnar alltid input och kunskap från våra medlemmar. Om du vill vara med och hjälpa till med någon av dessa projekt, kontakta gärna styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com

  • Installation av skyddat cykelförråd utomhus
    Vi undersöker just nu om vi kan installera cykelförråd på den yta mellan våra två hus som idag står tom (det yttre hörnet). Idag är det flera som låst fast sina cyklar i räcket eller de enkla cykelställen där och vi anser att det finns brist på bra cykelplatser som är lättillgängliga.
  • Övernattningslägenhet
    Vi undersöker även möjligheten att omvandla en del av det stora cykelförrådet i 6B till en övernattningslägenhet som våra medlemmar kan boka och använda.

Skötsel av uteplatser och växter

Information till boende på bottenplan med uteplats: de krukor som omger er trädgård/uteplats samt allt gräs innanför krukorna sköter ni själva om. Allt som befinner sig utanför krukorna på den gemensamma ytan tar HSB hand om.

Notera dock att krukorna tillhör föreningen. Vid försäljning av er lägenhet är ni därför skyldiga att informera köparen om detta.

För vissa lägenheter tillhör även viss del av gräsytan som befinner sig innanför krukorna föreningen. Även det är berörda lägenhetsägare skyldiga att informera om vid försäljning. Vilka lägenheter det gäller syns i nedan skiss från Ikano. Det som är grönmarkerat på ritningen är det som tillhör föreningen. Klicka på bilden för att se den i stort format.

brf-roslags-kulle-skiss-innergard

Ny 2-årsbesiktning

På grund av problem med kvarvarande restpunkter från 2-årsbesiktningen har Ikano Eftermarknad beslutat att göra en ny besiktning av alla lägenheter för att säkerställa att inga restpunkter missas. Ikano är medvetna om de problem vi upplevt och har full förståelse för vår frustration. De har haft växtvärk i sin organisation och flera av våra kontaktpersoner har slutat innan och under sommaren. Ikano har nu en ny organisation på plats som är mån om att ställa allt till rätta.

Mer information kommer inom kort från Ikano, så håll utkik i din brevlåda.