Pågående projekt: cykelförvaring samt övernattningslägenhet

Just nu pågår flera projekt i brf Roslags Kulle. Vi i styrelsen välkomnar alltid input och kunskap från våra medlemmar. Om du vill vara med och hjälpa till med någon av dessa projekt, kontakta gärna styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com

  • Installation av skyddat cykelförråd utomhus
    Vi undersöker just nu om vi kan installera cykelförråd på den yta mellan våra två hus som idag står tom (det yttre hörnet). Idag är det flera som låst fast sina cyklar i räcket eller de enkla cykelställen där och vi anser att det finns brist på bra cykelplatser som är lättillgängliga.
  • Övernattningslägenhet
    Vi undersöker även möjligheten att omvandla en del av det stora cykelförrådet i 6B till en övernattningslägenhet som våra medlemmar kan boka och använda.