Kategoriarkiv: Nyheter

Utrymning av garaget för vårstädning samt laserscanning av garagegolvet

Till
Alla garageplatsinnehavare inom Brf Roslags och Näsby Kulle

Samtliga garageplatsinnehavare uppmanas härmed att utrymma garaget enligt nedanstående tider.

Datum då övre garaget skall vara fritt från fordon och andra saker:

 • Måndag 12 april kl 08:00 – 16:00
 • Torsdag 15 april kl 08:00 – 16:00

Datum då nedre garaget skall vara fritt från fordon och andra saker:

 • Tisdag 13 april kl 08:00 – 16:00
 • Fredag 16 april kl 08:00 – 16:00

Måndag 12 och tisdag 13 sker vattenspolning och dammsugning av skräp, grus och salt. Dels vill vi få det rent, dels måste saltet bort. Saltet kan orsaka skada på sikt om det får ligga kvar.

Torsdag 15 och fredag 16 sker laserscanning av garagegolvet så att vi får alla ojämnheter uppmätta. Orsaken till det är alla pölar samt att saltvatten blir stående intill väggar och pelare, vilket inte är bra. Informationen blir en del av vårt förhandlingsunderlag med
totalentreprenören samt underlag för framtida underhåll.

Tips om parkering: Infartsparkeringarna, främst vid Pentavägen, samt Näsbydalsvägen nära ICA.

Vi ber om största möjliga samarbete!

Snart kommer den mobila återvinningscentralen till Näsbydalskolan

Söndagen den 21 mars kl 11.00-14.00 besöker den mobila återvinningscentralen Näsbydalskolan.

Det är ett bra tillfälle för hushåll att lämna grovsopor, farligt avfall, elavfall upp till en storlek av en mikrovågsugn m.m samt saker som är hela till återbruk exempelvis mindre möbler, kläder etc. Böcker till återbruk tas inte längre emot.

Den mobila återvinningscentralen tar emot mindre mängder avfall – större mängder och släpkärror hänvisas till Hagby återvinningscentral.

Schema och mer information hittar ni även här (schemat uppdateras löpande på hemsidan, nästa stopp vid Näsbydalskolan är 24 oktober)

I den bifogade PDFen ser ni var den mobila återvinningscentralen kommer vara placerad.

Arbeta i styrelsen

Torsdagen den 20 maj kl 18.30 är det årsstämma i vår bostadsrättsförening.

Vår bostadsrättsförening, Brf Roslagskulle, ägs och drivs av alla oss som bor här. De som sitter i styrelsen gör det på sin fritid. Styrelsens medlemmar ser till att vår förening sköts på bästa möjliga sätt. Styrelsen gör detta på uppdrag av alla oss som bor här. Det är vid årsstämman som styrelsen får sitt uppdrag och det är då vi alla är med och beslutar om det kommande året.

Det viktigaste uppdraget styrelsen har är att skapa en långsiktigt stabil förening.

Stabiliteten uppnås genom att ha en god ekonomi, att vi sköter om vår fastighet på bästa möjliga sätt och på att vi som bor här trivs och mår bra.

Varje år väljs medlemmar in i styrelsen, i år är inget undantag. Så nu söker vi dig som vill engagera dig för vår gemensamma förening under det kommande året.

Alla är välkomna att anmäla sitt intresse. Extra intressant just nu är det om du är kunnig inom juridik, bygg, el VVS eller värme och ventilation.

Fundera på om du kan tänka dig att engagera dig för din fastighet och ditt boende!

Vår styrelse fungerar mycket bra, de flesta nuvarande medlemmarna vill sitta kvar även nästa år men vi behöver ändå välja in nya medlemmar.

Så fundera på om det inte är dags att du engagerar dig för ditt boende! Det är kul och lärorikt, samtidigt som du får en ökad insikt i hur vår fastighet sköts.

Kontakta oss i valberedningen om du vill engagera dig eller om du har frågor.

Nyhetsbrev 2021-1 Januari

Utfällbar sittplats 

Vi kommer sätta upp sitsar i varje port så att man kan sätta sig och t ex sätta på broddar innan man går ut. Detta kommer att ske inom nästa månad. 

Broddar och skor med dubbar  

Om du använder dig av broddar eller skor med dubbar vill vi påminna om att det inte är lämpligt att gå med dessa i trapphusen. Det är stor risk för att du halkar och det sliter på våra golv.   

Så ta broddarna i handen och sätt på dem nere vid porten. 

Smältvatten i garaget 

När det snöar följer det lätt med bilar in i garaget och smälter och bildar pölar. När toleransgränsen nåtts måste styrelsen beställa vattendammsugning. Ta därför bort snö från bilen innan du kör in. Speciellt det saltbemängda från hjulhus och nedtill på bilen! Använd gärna en bortse för att ta bort snön på huv och tak. Detta tjänar vi alla på. Inte minst de som får pölarna bredvid sina bilar!  

Mejlen

Vi har en ny e-postadress till styrelsen. Mejl till styrelsen skickas från och med nu till styrelsen@brfroslagskulle.se 

Temperaturmätare i lägenheter

Det är fortfarande flera som rapporterar att det blir för kallt I lägenheterna under perioder. Vi behöver kunna få en bättre bild av vilka lägenheter som har det svalt samt kunna följa hur temperaturen inomhus påverkas av temperaturen utomhus. Med hjälp av dessa mätningar hoppas vi kunna identifiera och vidta åtgärder för hela trapphus och även för enskilda lägenheter. 

Vi har hittat en trådlös temperaturmätare som kan kopplas till samma system som idag används för att mäta vatten och fjärrvärmeförbrukning. Där ska vi kunna se dygnsmedeltemperaturen. Vi återkommer med mer information inom kort. 

Miljörummet

Nytt kärl för elavfall till föreningen fr o m 22/1. Vi placerar kärlet till vänster i miljörummet, bredvid tidningspapper, vänligen se skyltning. Tömning kommer att ske efterhand då kärlet är fullt. 

Vad som inkluderas i elavfall är allt som drivs med sladd eller batteri: 
– IT-, audio- och videoutrustning: radio, TV, video, dator, tangetbord, mobil, kamera 
– El- eller batteridrivna produkter: klockor, leksaker, elvisp, kaffebryggare, mixer, borrmaskin, skruvdragare, mindre hushållsapparater och verktyg 
– Vitvaror: mikrovågsugn 

Däremot större vitvaror som tvätt-/diskmaskin, spis, kyl och frys måste vi be er lämna själva på närmaste större återvinningsstation. Lysrör och ljuskällor tas inte heller emot utan sorteras separat till återvinningsstation. 

Stopp i avloppet från kök och handfat? 

Om du får stopp i avloppet från kök och handfat så kan du själv öppna vattenlåset i underskåpet och rensa. Det tillhör lägenheten. Om stoppet sitter längre ner måste du felanmäla till HSB som ombesörjer rensning! Det blir stora kostnader om din ambition resulterar i att vatten läcker ut i köket, som du ombeds vänligt men bestämt att undvika det.

Påminnelse: Grus i hissdörrar (använd inte hisströskeln som fotskrapa) 

Det är viktigt att skrapa av skorna ordentligt på de dörrmattor som finns i samtliga våra entréer. Tillsammans får vi hjälpas åt att sopa ut gruset ut ur entréhallen om det ansamlas mycket under vissa perioder av året. Ta gärna en extra titta i hisströskeln (rännan), ligger det gruskorn där plocka upp dem och släng utanför ytterdörren så spar vi både onödiga hisstopp och reparationskostnader. 

Sågtorp 2 – detaljplan på gång 

HSB äger den skogsklädda kullen på andra sidan Näsbylundsvägen, kallad Sågtorp 2. Kommunen och HSB håller på med en detaljplan för en ganska omfattande byggnation där. Troligen kommer den att ställa ut i februari så att allmänheten kan ta del av den och ge sina synpunkter, inte minst vi som är intressenter. Om planeringen rullar på utan hinder skall detaljplanen vara fastställd i slutet på 2021. 

Styrelsen har under året haft flera dialoger med HSB där även IKANO medverkat. Parkeringsön på Näsbylundsvägen är sedan länge tänkt att bli en parkeringsö som skall bli en gemensamhetsanläggning mellan Sågtorp 1 och 2. Dessa diskussioner är inte avslutade och handlar om gatuutformning och antal parkeringsplatser.  

PÅMINNELSE: Uppdatera info hos HSB 

I och med att HSB sköter vår förvaltning är det viktigt att HSB har korrekta uppgifter för att kommunicera med dig som bor här i föreningen. 

Vi ber dig därför att logga in i HSB “Mina uppgifter” och se till att e-postadress och mobilnummer stämmer.  

Öppna den här sidan och logga in med BankID 

https://mitthsb.hsb.se/mitthsb/min-profil/mina-uppgifter/

När du är inloggad kan du sen uppdatera e-post, mobilnummer mm.  

Det hjälper oss mycket att vi har korrekta uppgifter så tack på förhand för att du fixar detta! 

Nyhetsbrev April 2019

Årsstämma 9 maj kl 18:30 på Scandic Hotel – Välkomna!

Årsstämman äger rum onsdagen den 9 maj. Bland annat kommer vi då att införa en ny brandskyddspolicy enligt rekommendationer från den konsult som vi anlitat för en brandsyn och som bl a talade på medlemsmötet den 12 december. Dessutom ges information från femårsbesiktningen, se nedan.

Laddplatser – Charge & Drive aktiveras

Nu har vi fått igång Fortums molntjänst, Charge & Drive, vilket innebär att vi kan aktivera direktdebitering för förbrukad el. Vi siktar på aktivering den 1 maj. Rent praktiskt innebär det att vi låser alla ladduttag och man måste då aktivera uttaget med RFID-brickan vid varje laddning.

Så se till att ni har beställt en RFID-bricka via Charge & Drive samt registrerat ett kontokort för debitering. En fördel är att ni kan låta gäster låna er laddplats förutsatt att de har ett eget Charge & Drive-konto.

Uppdaterad information finns här på hemsidan under parkering.

Femårsbesiktning 7 maj

Den 15 maj 2019 går den femåriga garantin på totalentreprenaden från Ikano Bostad ut. Därför har föreningen kallat Ikano till femårsbesiktning, där vi också anlitat den besiktningsman som varit med från början. Vid denna besiktning åligger det Ikano att visa att man uppfyllt sin entreprenad. Det finns också en garantitidpunkt efter 10 år, men då åligger det föreningen att påvisa fel.  

Uppgradering av Nätverk

Com Hem kommer uppgradera nätverket i huset. Switcharna i fastigheten samt mediacentralerna i respektive lägenhet kommer bytas ut. Uppgraderingen sker i två steg. Först ut är byte av switcharna som kommer genomföras under dagtid den 20 maj. Under bytet av switcharna kommer internet och alla tjänster från Com Hem att vara ur funktion.

Steg två, vilket innebär byte av respektive mediacentral i varje lägenhet, kommer ske vid senare tillfälle och kommer bara orsaka ett kort avbrott i varje lägenhet. Com Hem kommer att avisera om det bytet.

Elektroniskt nyhetsbrev

Om du vill få detta nyhetsbrev och annan information gällande vår bostadsrättsförening i mejlform, skriv in dina uppgifter på https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/

Styrelsen ser gärna att du registrerar ditt mejlkonto på detta vis. Det ger oss möjlighet att gå ut med snabb information via mejl vid behov, till alla eller olika grupper, t ex de med garageplatser.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle


Kallelse Föreningsstämma 9 maj 2019

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 maj 2019, kl. 18:30 på Scandic Hotel, Roslags Kulle

Agenda

Kl 18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/te och kaka
Kl 19:00 – 20:30 Föreningsstämma
Kl 20:30 – 21:00 Informationspunkter

Föreningsstämma

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning. (Se den på hemsidan. Eget ex kommer senare)
 8. Föredragning av revisionsberättelsen (Kommer i senare utskick)
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
  1. Styrelsens förslag till Brandskyddspolicy och regler
  2. Motioner* enligt bilaga
  3. E-post för nyhetsbrev
 17. Avslutning

*Motioner skulle ha lämnats i Brf-postlådan i port nr 20 senast den 28 februari 2018. Mall för Motion finns på hemsidan.

**Fullmakt kan lämnas till en granne om du ej kan närvara vid stämman och röstning sker, mall för Fullmakt finns på hemsidan.

Informationspunkter

 • Femårsbesiktningen 7 maj 2019
 • Andra informations- eller diskussionspunkter

Brf Roslags Kulle

Styrelsen

Garagestädning och vattenläckagestest 11-12 april, torsdag-fredag

I samband med vårens garagestädning vill styrelsen i Brf Roslags Kulle se om vatten från garageplan -1 kan läcka ned till plan -2. Detta genom att vattenbegjuta det övre garagegolvet under 24 timmar. Det innebär att arbetet för övre planet tar två dagar, samt en dag för det nedre.

Golvet både sopas/skuras med våtmetod. I samband med ordinarie städning ska övre plan spolas rikligt med vatten och täcka hela golvet.

Torsdag 11 april

Städning och spola vatten på övre plan. Arbetet utförs mellan ca kl 12.00-19.00. Föreningen (RK) fotograferar pölbildning på kvällen.

Fredag 12 april

Städning nedre plan samt upptagning av resterande vatten övre plan kl 08.00-15.00. Föreningen (Roslags Kulle) fortsätter med att observera eventuellt vattenläckage.

Inga bilar och löst material får finnas kvar i garaget:
Gäller på övre plan torsdag kl 11:59 till fredag kl 15:00
och på nedre plan fredag kl 07:59 till kl 15:00

HSB logga

Med tack på förhand och med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Roslags Kulle och HSB Städ

Nyhetsbrev Februari 2019

Femårsbesiktning i vår

I början av maj kommer föreningen och Ikano genomföra en femårsbesiktning av fastigheten. Hör av er till styrelsen om ni har kvarvarande punkter från den lägenhetsbesiktning som skedde efter två år. Om det finns kosmetiska anmärkningar som inte är med på protokollen sedan tidigare så är de i regel inte relevanta för besiktningen.

Vissa typer av funktionella problem kan dock vara garantiärenden. Gör i så fall en felanmälan till HSB. De gör då bedömning om det är en underhållsfråga eller ett potentiellt garantiproblem. Vid felanmälan som kan vara ett garantiproblem, skicka en kopia till styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com så att vi får grepp om vad det finns för problem i föreningen.

Tröga balkongdörrar kan bli lätta med smörjmedel

De så kallade spanjoletthakarna i balkongdörrarna som låser i karmens urtag kan vara torra och då blir balkongdörren svår att stänga. På Täby Lås i Näsbydal finns ett särskilt fett att köpa som man kan använda för att smörja dessa hakar och metallurtagen. Det gör stor skillnad kan intygas. Detta är ett normalt underhåll av balkongdörren vilket ligger på lägenhetsinnehavarens ansvar. Fett som bevarar sina egenskaper kan användas men inte olja som avdunstar.

Piasavakvastar och snöskyfflar

På styrelsens uppdrag kommer HSB att fästa upp en piasavakvast och en snöskyffel per trappuppgång för att vid behov underlätta egen snö- och grusröjning vid entréerna. Då det av brandutrymningsskäl inte får finnas lösa föremål i trappuppgångar och utrymningsvägar monteras ett väggfäste för dessa. Sätt därför tillbaka skyffeln eller kvasten efter användning.

HSB sköter både Näsby Kulles och Roslags Kulles snöröjning. Trottoaren på Näsbylundsvägen är kommunens ansvar.

Försäkring – bostadsrättstillägg

Vi har omförhandlat våra försäkringar för föreningen. Bostadsrättstillägg ingår i försäkringen, och ni behöver alltså inte ha det privat. Vanlig hemförsäkring behövs dock fortfarande. Bostadsrättstillägget har ingått sedan start, men det har framkommit att alla inte var medvetna om detta.

Årsstämma 9 maj – motioner inlämnade senast 28 februari

Årsstämma blir onsdagen den 9 maj. Vill ni få med motioner till stämman så måste de enligt stadgarna vara inlämnade i föreningens brevlåda i port 20 senast 28 februari.  Mall för motion finns att skriva ut.

Bland annat kommer vi på Årsstämman införa en ny brandskyddspolicy enligt rekommendationer från den konsult som vi anlitat för en brandsyn och som bland annat talade på medlemsmötet den 12 december. Ändringar blir exempelvis rörande däckförvaring och gasolgrillar. Enbart elgrillar kommer vara tillåtna i föreningen.

Var rädda om golvet i garage -2

Detta för att beläggningen ska hålla längre. Den är till för att skydda betongen mot vatteninträngning, speciellt från salthaltigt vatten.

 • Vid körning på garagegolvet med dubbdäck: rulla sakta framåt vid sväng i stället för att vrida på ratten med stillastående hjul.
 • Vid byte av däck med domkraft: lägg något mellan domkraften och golvet som skyddar beläggningen.

Elektroniskt nyhetsbrev

Om du vill få detta nyhetsbrev och annan information gällande vår bostadsrättsförening i mejlform, skriv in dina uppgifter på: https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle
brfroslagskulle@gmail.com