Kategoriarkiv: Nyheter

Anvisning kring snöröjning, snöras och istappar

På hemsidan finns nu information om hur snöröjning sköts i föreningen. Bevakning samt snöröjning sköts av externt anlitad firma. De balkonger som är inglasade och försedda med glastak behöver också snöröjas och sköts, så långt det är möjligt, av den externa firman. Om det hänger istappar från glastaket som inte kan snöröjas från det stora taket, så föreligger dock skyldighet för den berörde boende att på ett säkert sätt snarast avlägsna dessa. Boende med balkongglastak på Näsbylundsvägen 16, plan 4, måste vid behov själva ombesörja snöröjning av sitt glastak.

Var uppmärksam på när varningsskyltar för snöras och istappar står utställda på innergården. Det är då förbjudet att vistas på marklägenheternas uteplatser på ett sådant sätt att man riskerar att träffas av nedfallande snö eller is.

Boende som upplever behov av snöröjning påtalar det för styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com

Läs den fullständiga informationen på sidan snöröjning, snöras/istappar.

 

Nyhetsbrev November 2018

Luciafika med brandtema

Välkomna på Luciafika den 12 december kl 19 (fika från kl 18.30) på Scandic här bredvid! Vi kommer att ha en brandkonsult där som berättar lite om hur vi kan förbättra brandsäkerheten, både individuellt och för hela föreningen. Därutöver lite information, frågor och svar och umgänge. Kom och lär känna dina grannar!

Grus i hissdörrarna

Den allra vanligaste anledningen till att hissarna slutar fungera är för att det kommer grus i dörrspringan under hissdörren. Skrapa aldrig av skorna där, användar entrémattorna. Ser du grus som ligger där, ta gärna bort det. Städarna rensar där, men de kommer ju inte varje dag.

Kodlås i lägenhetsytterdörren

Styrelsen har fått frågor om att sätta in kodlås i lägenhetsdörrar. Det är möjligt att göra, men styrelsen och låsfirman avråder från det. Många hemförsäkringar täcker inte denna lösning, så kontrollera det noga med ert försäkringsbolag innan installation. Går det sönder kostar det i storleksordningen 20 000 kr att bryta upp dörren, byta ut eller laga den.

Grästrimmer

Det finns nu en gemensam grästrimmer att låna. Kanske ett tag kvar tills det blir aktuellt, men när det är dags finns den i cykelrummet i 6A. https://www.brfroslagskulle.se/grastrimmer-marklagenheter/

Hyra för MC-/moped-/mopedbilsplats

I samband med renoveringen av garagegolvet upprättades mc/moped- parkeringar samt mindre parkeringsplatser som kan användas för mopedbil, mindre personbil eller kanske sommarbilen? Mc/moped platserna kostar 200:-/ månad och de mindre bilplatserna kostar 400:-/månaden från och med den 1:a januari 2019. Kontakta HSB för att hyra dessa.

Ändrade städdagar

Städdagarna under vintersäsongen är numera entréer på tisdagar och ordinarie städning på fredagar.

Extrabrickor och nyckelinformation

Det går att beställa extra nyckelbrickor genom HSB. Självkostnadspriset för detta är 250 kr. Läs mer på hemsidan: https://www.brfroslagskulle.se/information/nycklar/. Ursprungligen fick varje lägenhet fem entrénycklar, fyra kodbrickor och tre nycklar till brevlådefacket. Vissa, men ganska få lägenheter har tagit ut fler lägenhetsnycklar vilket skall redogöras för vid försäljning.   

Elektroniskt nyhetsbrev

För att få denna information i mailen, gå till https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/ och skriv in dina uppgifter.

 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle
brfroslagskulle@gmail.com

Beslut att införa lås till garaget

Dörrhandtag med kombinationslås kommer nästa vecka installeras till alla åtta dörrar som leder in till garaget. Vi kommer meddela kod för övre garaget så snart installationen är klar till det övre garagets hyrestagare, samt till det undre garagets hyrestagare efter garagerenoveringen. Det kommer inte behövas någon kod för att gå ut ur garaget.

Orsaken till att vi inför kodlås är upprepade inbrott i garaget, där en person har följt efter någon som legitimt gått in genom en av våra ytterdörrar, har kunnat gå vidare ned i garaget, och sedan kunnat släppa in en främmande bil i garaget, allt enligt videobesvis. Kodlås är den billigaste åtgärden för att höja säkerheten ytterligare.

Att kombinationslåsen installeras just nu beror på att Ikanos underleverantör Frentab behöver förhindra tillgången till nedre garaget under renoveringstiden och i alla fall hade behövt byta lås tillfälligt på en del garagedörrar.

Båda styrelserna i Brf Roslags Kulle och Brf Näsby Kulle står bakom detta beslut som p.g.a. renoveringstiming fattats idag.

Nyhetsbrev September 2018

Utrymning av nedre garaget för renovering av betonggolvet

Det nedre garaget måste vara utrymt mellan söndag 16 september kl 15:00 och måndag 1 oktober kl 15:00, då golvet ska renoveras.

Det är av oerhörd vikt att varje person som har garageplats där utrymmer sin plats senast 16/9 kl 15:00. Om inte kan det bli dyrt för både bilägaren och föreningen och bilen kan bli skadad.

Se mer detaljerad information längs ner i detta nyhetsbrev.

Tips om tillfällig parkering under garagegolvsrenoveringen

Det kommer bli svårt att hitta parkering under denna period. Några tips är t.ex. parkeringen vid Kardborren, nära tåget. Det har även byggts en ny infartsparkering ännu närmre tåget. På kvällar och helger finns ett par parkeringar väster om Ytterbyskolan där det brukar finnas många lediga platser. Det är också tillåtet att stå på gatan på många av vägarna inne i villaområdet uppför kullen.

Vattenläckage i garaget

Med start 31/8 ska vattenläckage in till garaget åtgärdas så att det är klart innan golvrenoveringen påbörjas. Vi har inte blivit ombedda att vidta speciella åtgärder inför det, men var medvetna om detta och bistå vid behov. Så t ex är det bra om bilägare direkt till vänster efter rampen ned till nedre garaget kan stå lite längre från väggen så att hantverkarna kommer åt vägg och takvinkel.

Status laddplatser fas 1

Installationen är klar och de första platserna används. Dock återstår en del detaljer kring fakturering av förbrukningen. HSB administrerar kösystemet åt vår förening och har en särskild kö för elbilar, vilka har förtur till laddplatserna. Detta kan innebära att vi i vissa fall måste omdisponera mellan garageplatser. Ingen ska förlora sin garageplats som följd av detta, men kan bli ombedd eller tvungen att byta garageplats.

Bidragsbeslut erhållet för laddplatser fas 2

Naturvårdsverket har beviljat bidrag till den andra fasen i laddplatsprojektet, ytterligare åtta platser, varav sex är för Näsby Kulle och två för Roslags Kulle, alla på nedre garageplanet. Installation kommer senare i höst men är ännu inte planerad.

Inrättande av P-platser för mopedbilar, MC och mopeder

Antalet MC och mopeder i garaget har ökat. Likaså har mopedbilar ibland parkerat i garaget. I samband med garagegolvsrenoveringen tas alla gallerförråd bort. Dessa platser kan lämpa sig väl för småbilar/mopedbilar eller bli MC-/mopedplatser. Uppmärkning av alla sådana platser kommer att ske. Styrelsen har beslutat införa en avgift på dessa platser varvid den som hyr en sådan skall känna sig trygg i sin disposition av platsen. Månadshyran är satt till 400 kr för en småbils-/mopedbilsplats samt 200 kr för en MC-/mopedplats.

HSB och felanmälningar

HSB har flera olika sätt för felanmälningar. Dessutom finns en maillåda för servicebegäran.

De snabbaste sätten att komma i kontakt med Felanmälan är:

 1. Ring 010-442 11 00 om det är akut, HSB kontaktar fastighetsskötaren direkt.
 2. Logga in på hsb.se/stockholm med personnummer och personligt lösenord (eller bankID). Klicka sedan på “mina sidor>” och på “felanmälan”, samt skriv en felanmälan. Denna väg genererar en arbetsorder direkt till fastighetsskötaren.
 3. Via kontaktförmuläret på hemsidan felanmalan.hsb.se Ärendet kategoriseras direkt som felanmälan, handläggs på Kund och medlemsservice som sedan gör en arbetsorder till fastighetsskötaren. Denna inkorg hanteras dagligen.

Efter uppdrag har fastighetsskötaren max två arbetsdagar på sig att kontakta boende och boka in en tid. Vid akuta fel åker de givetvis ut direkt.

Det går också bra att skicka ett mejl till service.stockholm@hsb.se men risken blir då som sagt att den inte handläggs snabbt i och med att den inte blir kategoriserad.

Elektroniskt nyhetsbrev

Om du vill få detta nyhetsbrev och annan information gällande vår bostadsrättsförening i mejlform, skriv in dina uppgifter på: brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev
Då underlättas också individuell mejlkommunikation med styrelsen vilket kan underlätta styrelsens arbete betydligt.

Garaget på plan -2 avstängt under 2018-09-16 till 2018-10-01

Information från Brf Näsby Kulle och Brf Roslags Kulle till medlemmar med garageplats på plan -2.

Som tidigare har informerats så kommer garaget på nedre plan att stängas för reparation under tiden söndagen den 16 september och öppnas igen måndagen den 1 oktober.

Tiderna som gäller är följande

Garaget stängs av för medlemmarna söndagen den 16 september kl 15:00

Garaget öppnas för medlemmarna måndagen den 1 oktober kl 15:00

De medlemmar som hyr platser på nedre garageplanet är skyldiga att se till att inga fordon finns parkerade på denna yta under ovanstående period. Om detta inte infrias innebär det:

 • Eventuell försening av reparationen. Medlem kommer då hållas ekonomiskt ansvarig för förseningen.
 • Risk för lackskador på kvarvarande fordon då golvet kommer att sandblästras
 • Eventuella kvarvarande fordon kan komma att flyttas på medlems bekostnad.

Vi vet att detta är hårda ord men båda föreningarnas styrelser anser att vi inte har råd med eventuella förseningar eller fördyringar utan kommer låta dessa drabba berörd medlem. Vi hoppas på full medverkan och förståelse

På vår förfrågan har Täby Kommun meddelat att de tyvärr inte kan anvisa alternativ parkering pga de många pågående byggprojekten. Vi kan endast hänvisa till tillgängliga allmänna parkeringar. Enligt tidigare meddelande kommer halva garagehyran för september att senare krediteras.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle
brfroslagskulle@gmail.com

Nedsatt garagehyra plan -2 under renovering

I samband med renovering av betonggolvet på garageplan -2 som sker under ca två veckor i september kommer inga bilar att kunna parkera där. Styrelserna i Brf Roslags Kulle samt Näsby Kulle har tagit beslut på att en rabatt om 50 % av garageavgiften för september månad kommer krediteras de som har platser där.

Vi återkommer om hur rabatteringen praktiskt kommer att gå till.

Information om renoveringen hittar du här: Garaget -2 avstängt 16 september till 1 oktober 2018

Information laddplatser

Med hjälp från Klimatklivet finns nu finns nu 16 p-platser med ladduttag för laddning av elbilar.
Laddarna är anslutna till Fortums Charge & Drive lösning.

För att kunna få tillgång till p-plats med ladduttag krävs följande:

 • Att man har en elbil eller plugin hybrid och egen laddkabel typ 2.
 • Ett hyresavtal där det framgår att eluttag ingår. Detta ger ett påslag på 300 kronor per månad utöver ordinarie hyra. Garageplatser administreras av HSB.
 • Ladduttagen är per automatik låsta och HSB skickar begäran om upplåsning/låsning till styrelsemailen i samband med ändrat hyresavtal.
 • RFID-bricka för aktivering av ladduttaget beställs i samband med öppnande av konto i Fortums Charge & Drive app. Appen finns i Apple App Store och Google Play. Mer information finns i bifogad instruktion.
 • Inför varje laddtillfälle måste ladduttaget först låsas upp med RFID-brickan. Debiteringen av elförbrukning sker via Fortums Charge & Drive app.
 • All support för själva laddningen hanteras av Fortum Charge & Drive.

Ladduttag i garaget kan inte användas utan ett giltigt hyresavtal med HSB. Föreningen följer upp vilka ladduttag som används av vilken Charge & Drive kund via Fortums molntjänst.

Vid brist på laddplatser eller garageplatser gäller följande:

 • Elbilar och plugin hybrider har förtur till laddplatser. Omförflyttning kommer att ske för att frigöra platser enligt sist in, först ut principen.
 • Om alla platser i garaget är tecknade öppnas en kö som innebär att så fort en plats blir ledig tillfaller den till den som står först i kön för laddplats, därefter till övriga köande.
 • Om alla laddplatser är uthyrda kommer rena elbilar att ha förtur framför plugin hybrider. Omförflyttning av plugin hybrider kommer då att ske för att frigöra platser.

Om du vill veta hur våra laddboxar av märket Chargestorm används finns Användarmanual Chargestorm här på hemsidan.

Garaget plan -2 avstängt 16 sep-1 okt 2018

Information från Brf Roslags Kulle, Brf Näsby Kulle och Ikano till medlemmar med garageplats på plan -2

Det har visat sig att vårt garagegolv på plan -2 (nedre planet) har fått en del krympsprickor i betongen. Om detta inte åtgärdas så kan det på sikt innebära stora problem för oss. Ikano har tillsammans med sin underentreprenör utarbetat ett förslag till åtgärd för detta.

Garaget på nedre plan stängs söndagen den 16 september kl. 24.00 och öppnas igen måndagen den 1 oktober kl. 07.00. Under tiden kommer följande arbete utföras:

 1. Garaget våtstädas
 2. Golvet stålkuleblästras
 3. Sprickorna tätas med en epoxitätning
 4. Golvet beläggs med epoxibaserad primer
 5. Golvytan beläggs med Deckshild försegling
 6. Hålkärl monteras runt pelare samt i skarvarna mellan vägg och golv
 7. Försegling beläggs på väggarna upp till 100 mm
 8. Målning av P-platser utförs

När dessa arbeten är utförda öppnas åter vårt garage och golven kommer i princip se ut som golvet i P-garaget i Täby Centrum. För att minimera tiden när vi ej har tillgång till garaget kommer arbetena utföras även under två helger. Normalt skulle det ta ca tre veckor att utföra dessa arbeten. Ikano kommer ej att ersätta enskild medlem för förlorad nyttjandetid utan prioriterar hellre en kortare avstängning och högre arbetskostnad. Båda styrelserna och Ikano förstår att vissa medlemmar kommer att få problem under denna tid men vi hoppas att ni har en viss förståelse.

Mer detaljerad information kommer.

Torkel Norda
Brf Roslags Kulle
Stig Lombard
Brf Näsby Kulle
Linda Lundberg
Ikano

Nyhetsbrev Maj 2018

Laddplatser för elbilar Fas 1 i juni

Enligt planen som redovisades på årsmötet är 14 laddplatser för elbilar är beställda för Fas 1. Exakt leveranstidpunkt är inte konfirmerad, men det kan bli under perioden vecka 24-26. Installationen beräknas ta fyra dagar i anspråk. Berörda platser måste vara utrymda under den tiden. Styrelsen kontaktar berörda bilägare direkt.

Renovering av betonggolvet i nedre garaget i augusti-september

Ikanos utredning om hur att åtgärda sprickorna i nedre garagets betonggolv är klar. Golvet kommer att stålblästras, epoxybehandlas och målas. Resultatet kommer att likna garagegolvet i Täby C. Detta innebär att det nedre garaget måste vara utrymt under en tvåveckorsperiod i augusti-september. Tidplanering pågår så vi återkommer om exakta tidpunkter.

Gallerförråden i nedre garaget tas bort

Under betonggolvsrenoveringen i garaget måste gallerförråden tas bort. Styrelsen har beslutat att dessa inte kommer att sättas upp igen. Intresset att hyra har varit lågt och pågående hyresavtal är uppsagda. Vi återkommer avseende den framtida användningen av dessa platser.

Inga gästparkeringar

Det finns inga gästparkeringar i garaget. Inte heller utomhus. Styrelsen vill tydliggöra detta, då det funnits frågor och missförstånd angående detta.

Nyhetsbrev

Styrelsen testar att informera via nyhetsbrev på hemsidan samt på våra anslagstavlor i respektive trappuppgång. Återkoppla gärna via styrelsemailen brfroslagskulle@gmail.com om ni har åsikter om dessa.