Enbart förhyrda p-platser i föreningen

På förekommen anledning vill vi upplysa om att det enbart är förhyrda platser i garaget och på utomhusparkeringarna.

Styrelsen kommer under hösten inrätta tydligare motorcykelparkeringar och parkeringar för smalare fordon (t.ex. mopedbilar), för uthyrning i garaget.