Laddplatser installeras i Brf Roslags och Näsby Kulles garage i två etapper

Efter positiva beslut på respektive föreningsstämmor och efter avslutade utvärderingar är nu beslut tagna.

En beställning är nu lagd på 14 laddplatser i Fas 1 för Roslags Kulle fördelat på 10 platser i övre garaget och fyra i det nedre. Investeringen är bidragsberättigad från Klimatklivet. Installation förväntas ske i slutet på juni eller början på juli, 2018.

Likaså görs nu en ansökan om bidrag för Fas 2 vilket innebär 6 platser till Näsby Kulle och 2 ytterligare till Roslags Kulle. Fas 2 innehåller också en övergripande lastbalansering för hela fastighetens elförsörjning. Installation kan förhoppningsvis ske i slutet på år 2018.

Investeringen görs av Brf Roslags Kulle som är formell ägare av fastigheten där garaget ingår. Alla kostnader och bidrag delas med Brf Näsby Kulle proportionellt mot antalet platser. Den hanteringen sköts genom vår gemensamhenstanläggning GA1.

Leverantör är Fortum med underleverantör Relacom. Chargestorm är leverantör av laddplatsutrustningen.

Laddplatserna servar rena elbilar och plug-in hybrider för laddning med effekt 1-fas 16A/ 3,7 kW, uttag typ 2. Behov av sådan laddplats anmäls till HSB som administrerar våra garageplatser. Fortums tjänst ”Charge & Drive” med RFID-acces kommer att användas. Ytterligare information om kostnader och andra detaljer kommer i juni.