Riktlinjer för marklägenheter

Markyta vid uteplatser som får tas i anspråk

Marken för ursprungligt stensatt uteplats tillhör lägenheten och ytan framgår av planritningen i köpekontraktet. Utöver denna kan marken mellan uteplatsen och betongsuggorna (alternativt muren för vissa lägenheter) också tas i anspråk trots att den egentligen inte tillhör
lägenheten.  Notera att det inte är tillåtet att expandera i sidled. Mellan vissa lägenheter finns en gemensam gräsyta som sköts av föreningen.
Skicka alltid ett mail till styrelsen för godkännande vid större förändringar av eller runt denna yta.

Växter vid uteplats

Växterna i betongklossarna vid respektive uteplats är tänkta att utgöra insynsskydd. Vissa medlemmar har bytt ut växterna vid sin egen uteplats, vilket är tillåtet. Tänk på att sköta om växterna och att de inte får nå utanför betongklossen mot gångvägen.

Det är dock inte tillåtet att plantera större växter direkt på marken. Jordlagret är inte tillräckligt tjockt och växternas rotsystem kan skada garagetakets tätskikt. Vidare gäller att:

  • Maxhöjden av häckar eller buskar är max 200 cm över marken
  • Varje marklägenhet ansvarar självt för att klippa växterna så att de inte överstiger maxhöjden
  • Vid misskötsel kan styrelsen ta beslut att klippa ned växterna till 200 cm

Föreningen tillhandahåller en eldriven grästrimmer och häcksax vilka förvaras i det stora cykelrummet i 6B.

Rekommendation och uppmaning från HSB:s Trädgårdsservice:
Vattna vintergröna växter på hösten, och det generöst. Alla vintergröna växter behöver mycket vatten på hösten för att överleva vintern, för dem fortsätter klorofyllprocessen. Får de otillräckligt med vatten så dör de. Vattna därför alla vintergröna växter som står i betongurnorna. Har ni andra dessutom, så gäller det även för dem.

Insynsskydd

Att sätta upp insynsskydd på sidorna för de som inte har det är också tillåtet. Det ska då vara en standardlösning med samma tillverkare eller utformning som gjort de spaljéer som redan finns på plats, dock max 165 cm höga. Dessa får inte fästas i garagetaket utan skall stabiliseras på annat sätt. För infästning i husväggen gäller speciella föreskrifter. Är du
intresserad, vänligen maila styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com

Viktbegränsning

Då uteplatserna är förlagda ovanpå garagets tak vilket, undantaget fyllning och jordlager, är dimensionerat för en maximal belastning av 400kg/ kvm. Denna belastning får ej överskridas så det är viktigt att tänka på vikten på olika föremål.

400kg/ kvm motsvarar till exempel en badbassäng med 40 cm vattendjup, utan personers vikt som är i poolen och omedelbart bredvid, vilket också måste tas hänsyn till.

Lämna ett svar

Mitt i Täby