Kontaktperson om huvudströmbrytaren går

Styrelsen har till slut fått tag på den nyckel som går till skåpen för huvudströmbrytarna.

Det vill säga om strömmen skulle gå och det inte är faserna i skåpet i lägenheten som slagit från så är det nu möjligt att få detta löst utan att man behöver ringa jouren.

Om detta skulle ske så bedes medlemmarna ringa till Suppleant Staffan Seving på telefonnummer 0707777164.Bemärk dock att Staffan inte kan hjälpa till med ventilation och dylikt utan framför allt med tillgång till huvudströmbrytaren vid strömavbrott.

Mvh
Styrelsen

Parkeringstillstånd

Som nämnts i tidigare meddelande från styrelsen så kommer Q-Park att övervaka våra parkeringsplatser. Detta har nu kommit igång och därmed så är det viktigt att framför allt alla som har parkeringar utomhus har parkeringstillstånd som ligger synligt i rutan på bilen när ni står på er plats.

Parkeringstillstånd ska ha delats ut i brevlådan til alla som har en parkeringsplats. Se vänligen till att lägga in detta parkeringstillstånd i bilen snarast så att ni slipper bötfällas i onödan.

Mvh
Styrelsen