Kontaktperson om huvudströmbrytaren går

Styrelsen har till slut fått tag på den nyckel som går till skåpen för huvudströmbrytarna.

Det vill säga om strömmen skulle gå och det inte är faserna i skåpet i lägenheten som slagit från så är det nu möjligt att få detta löst utan att man behöver ringa jouren.

Om detta skulle ske så bedes medlemmarna ringa till Suppleant Staffan Seving på telefonnummer 0707777164.Bemärk dock att Staffan inte kan hjälpa till med ventilation och dylikt utan framför allt med tillgång till huvudströmbrytaren vid strömavbrott.

Mvh
Styrelsen