Alla inlägg av Joakim Westin

Nyhetsbrev 2021-1 Januari

Utfällbar sittplats 

Vi kommer sätta upp sitsar i varje port så att man kan sätta sig och t ex sätta på broddar innan man går ut. Detta kommer att ske inom nästa månad. 

Broddar och skor med dubbar  

Om du använder dig av broddar eller skor med dubbar vill vi påminna om att det inte är lämpligt att gå med dessa i trapphusen. Det är stor risk för att du halkar och det sliter på våra golv.   

Så ta broddarna i handen och sätt på dem nere vid porten. 

Smältvatten i garaget 

När det snöar följer det lätt med bilar in i garaget och smälter och bildar pölar. När toleransgränsen nåtts måste styrelsen beställa vattendammsugning. Ta därför bort snö från bilen innan du kör in. Speciellt det saltbemängda från hjulhus och nedtill på bilen! Använd gärna en bortse för att ta bort snön på huv och tak. Detta tjänar vi alla på. Inte minst de som får pölarna bredvid sina bilar!  

Mejlen

Vi har en ny e-postadress till styrelsen. Mejl till styrelsen skickas från och med nu till styrelsen@brfroslagskulle.se 

Temperaturmätare i lägenheter

Det är fortfarande flera som rapporterar att det blir för kallt I lägenheterna under perioder. Vi behöver kunna få en bättre bild av vilka lägenheter som har det svalt samt kunna följa hur temperaturen inomhus påverkas av temperaturen utomhus. Med hjälp av dessa mätningar hoppas vi kunna identifiera och vidta åtgärder för hela trapphus och även för enskilda lägenheter. 

Vi har hittat en trådlös temperaturmätare som kan kopplas till samma system som idag används för att mäta vatten och fjärrvärmeförbrukning. Där ska vi kunna se dygnsmedeltemperaturen. Vi återkommer med mer information inom kort. 

Miljörummet

Nytt kärl för elavfall till föreningen fr o m 22/1. Vi placerar kärlet till vänster i miljörummet, bredvid tidningspapper, vänligen se skyltning. Tömning kommer att ske efterhand då kärlet är fullt. 

Vad som inkluderas i elavfall är allt som drivs med sladd eller batteri: 
– IT-, audio- och videoutrustning: radio, TV, video, dator, tangetbord, mobil, kamera 
– El- eller batteridrivna produkter: klockor, leksaker, elvisp, kaffebryggare, mixer, borrmaskin, skruvdragare, mindre hushållsapparater och verktyg 
– Vitvaror: mikrovågsugn 

Däremot större vitvaror som tvätt-/diskmaskin, spis, kyl och frys måste vi be er lämna själva på närmaste större återvinningsstation. Lysrör och ljuskällor tas inte heller emot utan sorteras separat till återvinningsstation. 

Stopp i avloppet från kök och handfat? 

Om du får stopp i avloppet från kök och handfat så kan du själv öppna vattenlåset i underskåpet och rensa. Det tillhör lägenheten. Om stoppet sitter längre ner måste du felanmäla till HSB som ombesörjer rensning! Det blir stora kostnader om din ambition resulterar i att vatten läcker ut i köket, som du ombeds vänligt men bestämt att undvika det.

Påminnelse: Grus i hissdörrar (använd inte hisströskeln som fotskrapa) 

Det är viktigt att skrapa av skorna ordentligt på de dörrmattor som finns i samtliga våra entréer. Tillsammans får vi hjälpas åt att sopa ut gruset ut ur entréhallen om det ansamlas mycket under vissa perioder av året. Ta gärna en extra titta i hisströskeln (rännan), ligger det gruskorn där plocka upp dem och släng utanför ytterdörren så spar vi både onödiga hisstopp och reparationskostnader. 

Sågtorp 2 – detaljplan på gång 

HSB äger den skogsklädda kullen på andra sidan Näsbylundsvägen, kallad Sågtorp 2. Kommunen och HSB håller på med en detaljplan för en ganska omfattande byggnation där. Troligen kommer den att ställa ut i februari så att allmänheten kan ta del av den och ge sina synpunkter, inte minst vi som är intressenter. Om planeringen rullar på utan hinder skall detaljplanen vara fastställd i slutet på 2021. 

Styrelsen har under året haft flera dialoger med HSB där även IKANO medverkat. Parkeringsön på Näsbylundsvägen är sedan länge tänkt att bli en parkeringsö som skall bli en gemensamhetsanläggning mellan Sågtorp 1 och 2. Dessa diskussioner är inte avslutade och handlar om gatuutformning och antal parkeringsplatser.  

PÅMINNELSE: Uppdatera info hos HSB 

I och med att HSB sköter vår förvaltning är det viktigt att HSB har korrekta uppgifter för att kommunicera med dig som bor här i föreningen. 

Vi ber dig därför att logga in i HSB “Mina uppgifter” och se till att e-postadress och mobilnummer stämmer.  

Öppna den här sidan och logga in med BankID 

https://mitthsb.hsb.se/mitthsb/min-profil/mina-uppgifter/

När du är inloggad kan du sen uppdatera e-post, mobilnummer mm.  

Det hjälper oss mycket att vi har korrekta uppgifter så tack på förhand för att du fixar detta! 

Garagestädning 29 april

Fredag den 29 april kl 8.00 till 16.00 är det garagestädning.

HSB städar båda planen i garaget och då får varken bilar eller andra föremål finnas i garaget.

Så planera för att er bil inte är i garaget mellan klockan åtta och fyra på fredagen den 29 maj. Och glöm inte att ta bort lösa föremål.

Arbeta i styrelsen

Onsdagen den 11 juni kl 18.30 är det årsstämma i vår bostadsrättsförening.

Vår bostadsrättsförening, Brf Roslagskulle, ägs och drivs av alla oss som bor här. De som sitter i styrelsen gör det på sin fritid. Styrelsens medlemmar ser till att vår förening sköts på bästa möjliga sätt. Styrelsen gör detta på uppdrag av alla oss som bor här. Det är vid årsstämman som styrelsen får sitt uppdrag och det är då vi alla är med och beslutar om det kommande året.

Det viktigaste uppdraget styrelsen har är att skapa en långsiktigt stabil förening.

Stabiliteten uppnås genom att ha en god ekonomi, att vi sköter om vår fastighet på bästa möjliga sätt och på att vi som bor här trivs och mår bra.

Varje år väljs medlemmar in i styrelsen, i år är inget undantag. Så nu söker vi dig som vill engagera dig för vår gemensamma förening under det kommande året.

Alla är välkomna att anmäla sitt intresse. Extra intressant just nu är det om du är kunnig inom juridik, bygg, el VVS eller värme och ventilation.

Fundera på om du kan tänka dig att engagera dig för din fastighet och ditt boende!

Vår styrelse fungerar mycket bra, de flesta nuvarande medlemmarna vill sitta kvar även nästa år men vi behöver ändå välja in nya medlemmar.

Så fundera på om det inte är dags att du engagerar dig för ditt boende! Det är kul och lärorikt, samtidigt som du får en ökad insikt i hur vår fastighet sköts.

Kontakta någon av oss i valberedningen om du vill engagera dig eller om du har frågor.

Information laddplatser

Med hjälp från Klimatklivet finns nu finns nu 16 p-platser med ladduttag för laddning av elbilar.
Laddarna är anslutna till Fortums Charge & Drive lösning.

För att kunna få tillgång till p-plats med ladduttag krävs följande:

  • Att man har en elbil eller plugin hybrid och egen laddkabel typ 2.
  • Ett hyresavtal där det framgår att eluttag ingår. Detta ger ett påslag på 300 kronor per månad utöver ordinarie hyra. Garageplatser administreras av HSB.
  • Ladduttagen är per automatik låsta och HSB skickar begäran om upplåsning/låsning till styrelsemailen i samband med ändrat hyresavtal.
  • RFID-bricka för aktivering av ladduttaget beställs i samband med öppnande av konto i Fortums Charge & Drive app. Appen finns i Apple App Store och Google Play. Mer information finns i bifogad instruktion.
  • Inför varje laddtillfälle måste ladduttaget först låsas upp med RFID-brickan. Debiteringen av elförbrukning sker via Fortums Charge & Drive app.
  • All support för själva laddningen hanteras av Fortum Charge & Drive.

Ladduttag i garaget kan inte användas utan ett giltigt hyresavtal med HSB. Föreningen följer upp vilka ladduttag som används av vilken Charge & Drive kund via Fortums molntjänst.

Vid brist på laddplatser eller garageplatser gäller följande:

  • Elbilar och plugin hybrider har förtur till laddplatser. Omförflyttning kommer att ske för att frigöra platser enligt sist in, först ut principen.
  • Om alla platser i garaget är tecknade öppnas en kö som innebär att så fort en plats blir ledig tillfaller den till den som står först i kön för laddplats, därefter till övriga köande.
  • Om alla laddplatser är uthyrda kommer rena elbilar att ha förtur framför plugin hybrider. Omförflyttning av plugin hybrider kommer då att ske för att frigöra platser.

Om du vill veta hur våra laddboxar av märket Chargestorm används finns Användarmanual Chargestorm här på hemsidan.

Hemsidans menyer på små skärmar

Vid årsmötet fick jag kommentarer om att vår hemsidas menyer inte fungerar på mindre skärmar (t ex iPads och smartphones) – om ni upplever problem, hör gärna av er!

Jag vill samtidigt berätta att menyerna som finns i överkanten på hemsidan visas i en så kallad “hamburgermeny” när sidan blir mindre (som den blir i iPads och små skärmar)

Så här ser den ut på en normal datorskärm:

Menyn visas i överkant

Och så här ser menyn ut när man visar den på en liten skärm, menyn har jag markerat med en röd pil:

"Hamburger" meny
Hamburger menyn

och om man klickar på hamburgermenyn ser man alla menyrubriker i form av en lista:

Öppen meny på små skärmar

 

Hoppas detta hjälper er att hitta menyn!

Ökad säkerhet i garaget med kameraövervakning

Skadegörelse och stöld har skett i flera bilar i vårt gemensamma garage. För att förbättra säkerheten och se till att minimera risken för att detta ska hända igen har vi gått igenom flera lösningar.

Vi har tillsammans med Brf Näsby Kulle beslutat att inför kameraövervakning i vårt garage för att öka säkerheten. Inspelning kommer endast sparas viss tid och spelas därefter automatiskt över av ny inspelning. Skyltar som informerar om att vi övervakar garaget med kamera kommer sättas upp och övervakningsanmälan inkommer till länsstyrelsen inom kort.