Alla inlägg av Joakim Westin

Garagestädning 29 april

Fredag den 29 april kl 8.00 till 16.00 är det garagestädning.

HSB städar båda planen i garaget och då får varken bilar eller andra föremål finnas i garaget.

Så planera för att er bil inte är i garaget mellan klockan åtta och fyra på fredagen den 29 maj. Och glöm inte att ta bort lösa föremål.

Arbeta i styrelsen

Onsdagen den 11 juni kl 18.30 är det årsstämma i vår bostadsrättsförening.

Vår bostadsrättsförening, Brf Roslagskulle, ägs och drivs av alla oss som bor här. De som sitter i styrelsen gör det på sin fritid. Styrelsens medlemmar ser till att vår förening sköts på bästa möjliga sätt. Styrelsen gör detta på uppdrag av alla oss som bor här. Det är vid årsstämman som styrelsen får sitt uppdrag och det är då vi alla är med och beslutar om det kommande året.

Det viktigaste uppdraget styrelsen har är att skapa en långsiktigt stabil förening.

Stabiliteten uppnås genom att ha en god ekonomi, att vi sköter om vår fastighet på bästa möjliga sätt och på att vi som bor här trivs och mår bra.

Varje år väljs medlemmar in i styrelsen, i år är inget undantag. Så nu söker vi dig som vill engagera dig för vår gemensamma förening under det kommande året.

Alla är välkomna att anmäla sitt intresse. Extra intressant just nu är det om du är kunnig inom juridik, bygg, el VVS eller värme och ventilation.

Fundera på om du kan tänka dig att engagera dig för din fastighet och ditt boende!

Vår styrelse fungerar mycket bra, de flesta nuvarande medlemmarna vill sitta kvar även nästa år men vi behöver ändå välja in nya medlemmar.

Så fundera på om det inte är dags att du engagerar dig för ditt boende! Det är kul och lärorikt, samtidigt som du får en ökad insikt i hur vår fastighet sköts.

Kontakta någon av oss i valberedningen om du vill engagera dig eller om du har frågor.

Information laddplatser

Med hjälp från Klimatklivet finns nu finns nu 16 p-platser med ladduttag för laddning av elbilar.
Laddarna är anslutna till Fortums Charge & Drive lösning.

För att kunna få tillgång till p-plats med ladduttag krävs följande:

  • Att man har en elbil eller plugin hybrid och egen laddkabel typ 2.
  • Ett hyresavtal där det framgår att eluttag ingår. Detta ger ett påslag på 300 kronor per månad utöver ordinarie hyra. Garageplatser administreras av HSB.
  • Ladduttagen är per automatik låsta och HSB skickar begäran om upplåsning/låsning till styrelsemailen i samband med ändrat hyresavtal.
  • RFID-bricka för aktivering av ladduttaget beställs i samband med öppnande av konto i Fortums Charge & Drive app. Appen finns i Apple App Store och Google Play. Mer information finns i bifogad instruktion.
  • Inför varje laddtillfälle måste ladduttaget först låsas upp med RFID-brickan. Debiteringen av elförbrukning sker via Fortums Charge & Drive app.
  • All support för själva laddningen hanteras av Fortum Charge & Drive.

Ladduttag i garaget kan inte användas utan ett giltigt hyresavtal med HSB. Föreningen följer upp vilka ladduttag som används av vilken Charge & Drive kund via Fortums molntjänst.

Vid brist på laddplatser eller garageplatser gäller följande:

  • Elbilar och plugin hybrider har förtur till laddplatser. Omförflyttning kommer att ske för att frigöra platser enligt sist in, först ut principen.
  • Om alla platser i garaget är tecknade öppnas en kö som innebär att så fort en plats blir ledig tillfaller den till den som står först i kön för laddplats, därefter till övriga köande.
  • Om alla laddplatser är uthyrda kommer rena elbilar att ha förtur framför plugin hybrider. Omförflyttning av plugin hybrider kommer då att ske för att frigöra platser.

Om du vill veta hur våra laddboxar av märket Chargestorm används finns Användarmanual Chargestorm här på hemsidan.

Hemsidans menyer på små skärmar

Vid årsmötet fick jag kommentarer om att vår hemsidas menyer inte fungerar på mindre skärmar (t ex iPads och smartphones) – om ni upplever problem, hör gärna av er!

Jag vill samtidigt berätta att menyerna som finns i överkanten på hemsidan visas i en så kallad “hamburgermeny” när sidan blir mindre (som den blir i iPads och små skärmar)

Så här ser den ut på en normal datorskärm:

Menyn visas i överkant

Och så här ser menyn ut när man visar den på en liten skärm, menyn har jag markerat med en röd pil:

"Hamburger" meny
Hamburger menyn

och om man klickar på hamburgermenyn ser man alla menyrubriker i form av en lista:

Öppen meny på små skärmar

 

Hoppas detta hjälper er att hitta menyn!

Ökad säkerhet i garaget med kameraövervakning

Skadegörelse och stöld har skett i flera bilar i vårt gemensamma garage. För att förbättra säkerheten och se till att minimera risken för att detta ska hända igen har vi gått igenom flera lösningar.

Vi har tillsammans med Brf Näsby Kulle beslutat att inför kameraövervakning i vårt garage för att öka säkerheten. Inspelning kommer endast sparas viss tid och spelas därefter automatiskt över av ny inspelning. Skyltar som informerar om att vi övervakar garaget med kamera kommer sättas upp och övervakningsanmälan inkommer till länsstyrelsen inom kort.