Nyhetsbrev 2021-1 Januari

Utfällbar sittplats 

Vi kommer sätta upp sitsar i varje port så att man kan sätta sig och t ex sätta på broddar innan man går ut. Detta kommer att ske inom nästa månad. 

Broddar och skor med dubbar  

Om du använder dig av broddar eller skor med dubbar vill vi påminna om att det inte är lämpligt att gå med dessa i trapphusen. Det är stor risk för att du halkar och det sliter på våra golv.   

Så ta broddarna i handen och sätt på dem nere vid porten. 

Smältvatten i garaget 

När det snöar följer det lätt med bilar in i garaget och smälter och bildar pölar. När toleransgränsen nåtts måste styrelsen beställa vattendammsugning. Ta därför bort snö från bilen innan du kör in. Speciellt det saltbemängda från hjulhus och nedtill på bilen! Använd gärna en bortse för att ta bort snön på huv och tak. Detta tjänar vi alla på. Inte minst de som får pölarna bredvid sina bilar!  

Mejlen

Vi har en ny e-postadress till styrelsen. Mejl till styrelsen skickas från och med nu till styrelsen@brfroslagskulle.se 

Temperaturmätare i lägenheter

Det är fortfarande flera som rapporterar att det blir för kallt I lägenheterna under perioder. Vi behöver kunna få en bättre bild av vilka lägenheter som har det svalt samt kunna följa hur temperaturen inomhus påverkas av temperaturen utomhus. Med hjälp av dessa mätningar hoppas vi kunna identifiera och vidta åtgärder för hela trapphus och även för enskilda lägenheter. 

Vi har hittat en trådlös temperaturmätare som kan kopplas till samma system som idag används för att mäta vatten och fjärrvärmeförbrukning. Där ska vi kunna se dygnsmedeltemperaturen. Vi återkommer med mer information inom kort. 

Miljörummet

Nytt kärl för elavfall till föreningen fr o m 22/1. Vi placerar kärlet till vänster i miljörummet, bredvid tidningspapper, vänligen se skyltning. Tömning kommer att ske efterhand då kärlet är fullt. 

Vad som inkluderas i elavfall är allt som drivs med sladd eller batteri: 
– IT-, audio- och videoutrustning: radio, TV, video, dator, tangetbord, mobil, kamera 
– El- eller batteridrivna produkter: klockor, leksaker, elvisp, kaffebryggare, mixer, borrmaskin, skruvdragare, mindre hushållsapparater och verktyg 
– Vitvaror: mikrovågsugn 

Däremot större vitvaror som tvätt-/diskmaskin, spis, kyl och frys måste vi be er lämna själva på närmaste större återvinningsstation. Lysrör och ljuskällor tas inte heller emot utan sorteras separat till återvinningsstation. 

Stopp i avloppet från kök och handfat? 

Om du får stopp i avloppet från kök och handfat så kan du själv öppna vattenlåset i underskåpet och rensa. Det tillhör lägenheten. Om stoppet sitter längre ner måste du felanmäla till HSB som ombesörjer rensning! Det blir stora kostnader om din ambition resulterar i att vatten läcker ut i köket, som du ombeds vänligt men bestämt att undvika det.

Påminnelse: Grus i hissdörrar (använd inte hisströskeln som fotskrapa) 

Det är viktigt att skrapa av skorna ordentligt på de dörrmattor som finns i samtliga våra entréer. Tillsammans får vi hjälpas åt att sopa ut gruset ut ur entréhallen om det ansamlas mycket under vissa perioder av året. Ta gärna en extra titta i hisströskeln (rännan), ligger det gruskorn där plocka upp dem och släng utanför ytterdörren så spar vi både onödiga hisstopp och reparationskostnader. 

Sågtorp 2 – detaljplan på gång 

HSB äger den skogsklädda kullen på andra sidan Näsbylundsvägen, kallad Sågtorp 2. Kommunen och HSB håller på med en detaljplan för en ganska omfattande byggnation där. Troligen kommer den att ställa ut i februari så att allmänheten kan ta del av den och ge sina synpunkter, inte minst vi som är intressenter. Om planeringen rullar på utan hinder skall detaljplanen vara fastställd i slutet på 2021. 

Styrelsen har under året haft flera dialoger med HSB där även IKANO medverkat. Parkeringsön på Näsbylundsvägen är sedan länge tänkt att bli en parkeringsö som skall bli en gemensamhetsanläggning mellan Sågtorp 1 och 2. Dessa diskussioner är inte avslutade och handlar om gatuutformning och antal parkeringsplatser.  

PÅMINNELSE: Uppdatera info hos HSB 

I och med att HSB sköter vår förvaltning är det viktigt att HSB har korrekta uppgifter för att kommunicera med dig som bor här i föreningen. 

Vi ber dig därför att logga in i HSB “Mina uppgifter” och se till att e-postadress och mobilnummer stämmer.  

Öppna den här sidan och logga in med BankID 

https://mitthsb.hsb.se/mitthsb/min-profil/mina-uppgifter/

När du är inloggad kan du sen uppdatera e-post, mobilnummer mm.  

Det hjälper oss mycket att vi har korrekta uppgifter så tack på förhand för att du fixar detta!