Mäklarinfo

Föreningen Brf Roslags Kulle

Andrahandsuthyrning: Ska godkännas av styrelsen
Äkta BRF: Ja
Juridisk person: Godkänns ej
Delat ägande: Är godkänt, minsta ägarandel är 10 %.
Trappstädning: Sköts av städfirma
Avgift: Beslutad avgiftshöjning med 20% den 1 juli 2023
Överlåtelseavgift: 3,5 % av gällande prisbasbelopp, som betalas av säljaren.
Pansättningsavgift: 1,5 % av gällande prisbasbelopp

Fastigheten

Antal lägenheter: 99
Tvättstuga: Nej. Alla lägenheter har tvättmaskin.
Bredband/TV/Telefoni: Gruppavtal hos Tele 2 ingår i avgiften, hastighet  250/250.
Uppvärmning: Fjärrvärme
El: Gemensam el, IMD el. Faktureras via HSB. Under 2023 installerades solceller på taken.
Värme och Vatten: I månadsavgiften ingår värme men ej vatten. Faktisk vattenanvändning faktureras med några månaders eftersläpning tillsammans med månadsavgiften.
Parkering: 77 platser inomhus i garage, varav 16 platser för elbilar, samt 32 platser utomhus. Vid godkänt medlemskap i föreningen kan du ansöka om parkeringsplats. För kötid till garageplats, kontakta HSB för aktuellt läge.
Parkeringsavgift: 700 kr/månad inomhus i garage, 1000 kr/månad för elbilsplats, 200 kr/månad för MC-/mopedplats inomhus, 400 kr/månad parkering utomhus.
Förråd: Varje lägenhet har ett källarförråd, storlek beror på lägenhetens storlek.
Gemensamma utrymmen: Cykelförråd i varje port, återvinningsrum,  innergård med lekplats.
Delat ägandeskap: Minsta ägarandel är 10 %
Mark: Brf Roslags Kulle äger marken
Mäklarbild: Kontakta HSB förvaltning

Planerade renoveringar

Inga för närvarande, fastigheten är ny och inflyttning skedde 2014.

Delas med vår grannförening Brf Näsby Kulle

Garage samt innergård.

Övrigt

Årsredovisning 2023 BRF Roslags Kulle

Brf Roslags Kulles stadgar

Planritningar

Kontaktuppgifter

styrelsen@brfroslagskulle.se

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av HSB. Kontakta HSB för all dokumenthantering vid ägarbyte.

För pantbrev

HSB Stockholm
FE: 5409
838 77 Frösön

Föreningens fakturaadress

BRF Roslags Kulle
Ref: 99-2717-000
FE 391
838 73 Frösön

Mitt i Täby