Trivselregler

Föreningen har nu sitt första dokument gällande trivselregler. Regler som är till för att föreningens medlemmar ska trivas så bra som möjligt i sin bostad och tillsammans med sina grannar.

Detta är ett första dokument och kommer säkerligen att ändras under tidens gång. Styrelsen ser gärna att medlemmarna läser igenom dokumentet så snart som möjligt för så att alla vet vad som gäller.Om ni som medlemmar har synpunkter på reglerna eller möjligtvis förslag på nya så är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Trivselregler för Brf Roslags Kulle