Parkering

Vi har parkering med 77 bilplatser inomhus i garage, varav 16 utrustade med laddning för elbilar, 7 motorcykel-/mopedplatser inomhus i garage samt 32 bilplatser utomhus. För närvarande är balansen god mellan tillgång och efterfrågan på platser. Det finns en liten kö för nytillkomna och för de som vill byta plats.

OBS! Planerar du att byta till elbil behöver styrelsen informeras sex månader innan för att ha framförhållning.

Våra garageplatser är lite olika utformade och har olika bredd. Man får vara beredd på att ta en av de lediga platser som finns och sedan ställa sig i kö till byte till en bättre plats om man inte är nöjd.

Köhantering

Garage och parkeringsplatser administreras av HSB.
Logga in på http://mitthsb.hsb.se, gå till ”Min bostad” och ”Mina köer” och tryck på ”hjälp” knappen för mer information och manual.
Viktigt! Se till att er mejladress är korrekt registrerad i HSBs system eftersom information om lediga platser skickas via mejl.

Det finns två olika köer- en för Garageplats och en för Parkeringsplatser utomhus. Om man redan har en plats kan man ställa sig i kö för byte.
Det är viktigt att ställa sig i kö så tidigt som möjligt då fler antal kö- dagar ger högre prioritet.
Om man får ett mejl med lediga platser och vill ha en av dessa så måste man anmäla intresse, annars händer ingenting.

Nyinflyttade kan först på tillträdesdagen ställa sig i kö eftersom man måste ha fått inloggning till HSBs system.
Finns det inga lediga platser i systemet så kommer ni att få ett mejl så fort någon ledig plats blir tillgänglig för intresseanmälan.
För att snabba på processen kan man då ta kontakt med Frida Rosén på HSB och begära att få platsen tilldelad direkt. Eventuellt är det styrelsen som måste göra denna begäran.

Ibland kan vi i styrelsen behöva be någon byta plats för att t.ex. hjälpa medlemmar med rörelsehinder att få en bredare plats eller för att frigöra en laddplats för elbilar. Vi försöker göra detta så rättvist som möjligt.

Kostnad parkering

Plats i garaget: 700 kr/månad
Mindre bilplats i garaget: 500 kr/månad
Elbilsplats i garaget: 1000 kr/månad + individuell elförbrukning
Plats utomhus: 400 kr/månad
MC-/mopedplats i garaget; 300 kr/månad

Vid intresse, kontakta HSB på service.stockholm@hsb.se

Fjärröppnare till garaget

För dig med garageplats finns möjlighet att beställa fjärröppnare till garageporten till en kostnad av 300 kr. Kontakta HSB på telefon: 010-442 11 00 eller E-Post: service.stockholm@hsb.se med följande information:

1. Att det gäller bostadsrättsföreningen Roslags Kulle
2. Ditt namn
3. Din parkeringsplats nummer
4. Både ditt 3- samt 4-siffriga lägenhetsnummer

Om garageporten krånglar

I bifogad pdf finns en instruktion för vad du ska och kan göra vid fel på garageporten. Respektera portens funktion genom att inte köra in/ut flera bilar i taget. Det är kostsamt för föreningen när porten skadas och måste servas.

Laddplatser för elbilar

Med hjälp från Klimatklivet finns 16 p-platser med ladduttag för laddning av elbilar i garaget. Laddarna är anslutna till Fortums Charge & Drive lösning.

För att kunna få tillgång till p-plats med ladduttag krävs följande:

  • Att man har en elbil eller plugin-hybrid och egen laddkabel typ 2.
  • Ett hyresavtal där det framgår att eluttag ingår. Detta ger ett påslag på 300 kronor per månad utöver ordinarie hyra. Garageplatser administreras av HSB: service.stockholm@hsb.se
  • Ladduttagen är per automatik låsta och HSB skickar begäran om upplåsning/ låsning till styrelsemailen i samband med ändrat hyresavtal.
  • RFID bricka för aktivering av ladduttaget beställs i samband med öppnande av konto i Fortums Charge & Drive app. Appen finns i Apple App Store och Google Play. Mer information finns i bifogad instruktion.
  • Inför varje laddtillfälle måste ladduttaget först låsas upp med RFID brickan. Debiteringen av elförbrukning sker via Fortums Charge & Drive app.
  • All support för själva laddningen hanteras av Fortum Charge & Drive och kontaktuppgifter finns i appen.

Ladduttag i garaget kan inte användas utan ett giltigt hyresavtal med HSB. Föreningen följer upp vilka ladduttag som används av vilken Charge & Drive kund via Fortums molntjänst.

Vid brist på laddplatser eller garageplatser gäller följande:

  • Elbilar och plugin-hybrider har förtur till laddplatser. Omflyttning kommer att ske för att frigöra platser enligt sist in, först ut principen.
  • Om alla platser i garaget är tecknade öppnas en kö som innebär att så fort en plats blir ledig tillfaller den till den som står först i kön för laddplats, därefter till övriga köande.
  • Om alla laddplatser är uthyrda kommer rena elbilar att ha förtur framför plugin hybrider. Omflyttning av plugin-hybrider kommer då att ske för att frigöra platser.

Om du vill veta hur våra laddboxar av märket Chargestorm används finns Användarmanual Chargestorm här på hemsidan.

Mitt i Täby