Garagestädning torsdag 3/5 kl 8-16

Information från HSB:

Garagestädning kommer utföras torsdag 3/5 mellan kl 8.00-16.00.

Golvet både sopas och skuras med våtmetod. Grus och avfall fraktas bort.

Inga bilar eller löst material får då finnas i garaget.