Pågående översyn av värme- och ventilationssystemet

Som en följd av vinterns problem, klagomål och undersökning av vårt värme- och ventilationssystem pågår under Ikanos ledning en total översyn av systemet, kvalitetsmässigt att jämföra med en omprojektering. Projektets analysfas är klar, utvärdering av åtgärder pågår och efter semestrarna kommer åtgärder och injusteringar att göras. Injusteringarna kan komma att beröra varje lägenhet. Projektet avslutas genom att Ikano gör en s.k. OVK – obligatorisk ventilationskontroll, som ska göras med viss regelbundenhet. Dessutom kommer Ikano att göra en utbildande överlämning till bostadsrättsföreningens styrelse samt till vår serviceleverantör, HSB.

Vårt system är komplext. Vi har luftburen värme med värmeåtervinning, kompletteringsvärme med fjärrvärmedriven värmeväxlare per lägenhet samt vattenburen golvvärme för lägenheterna direkt ovanför garaget. Luftvärmeväxlarna lämnar alltid 21 grader som uttemperatur, vilket är bra vid kalla och regniga dagar, men systemet saknar kylning när uteluften är varmare.

Fjärrvärmesystemet stänger av cirkulation så fort utetemperaturen stiger över 15 grader. På vintern ger lägenhetens fjärrvärmedrivna värmeväxlare ett betydande värmetillskott, vi kan endast marginellt justera denna med termostaten i lägenheten. Denna har ingen funktion som ”stänger av” värmen.

Målet för Ikano är att systemet ska fungera bra men också vara energieffektivt. Injustering kommer ske för varje trapphus luftvärmeväxling, värme- och ventilationsflödet till varje lägenhet samt inom lägenheten.

Systemet ställer automatiskt om mellan vinter och sommar men ska kontrolleras inför vintern och sommaren. Luftfilter ska bytas vid behov m.m.

På sommaren finns alltså ingen kylning. En lägenhetsinnehavare kan inte stänga av värmen, det sköts automatiskt. För den enskilde återstår att vädra.